Genesisy 4:1-26

  • Kaina sy Abela (1-16)

  • Taranak’i Kaina (17-24)

  • Seta sy Enosa zanany (25, 26)

4  Nanao firaisana tamin’i Eva vadiny i Adama, dia bevohoka+ i Eva. Rehefa niteraka an’i Kaina+ izy, dia niteny hoe: “Niteraka* lahikely aho noho ny fanampian’i Jehovah.”  Niteraka an’i Abela+ rahalahiny koa izy tatỳ aoriana. Lasa mpiandry ondry i Abela, fa i Kaina indray lasa mpamboly.  Rehefa afaka elaela, dia nitondra tamin’ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an’i Jehovah i Kaina.  I Abela kosa nitondra zanak’ondry vitsivitsy tamin’ny andian’ondriny, ka izay teraka voalohany+ no nentiny. Nataony fanatitra niaraka tamin’ny taviny ireny. Dia nankasitrahan’i Jehovah i Abela sy ny fanatiny,+  fa i Kaina sy ny fanatiny kosa tsy nankasitrahany. Dia tezitra be i Kaina sady kivy be.*  Dia hoy i Jehovah tamin’i Kaina: “Fa maninona ianao no tezitra be sady kivy be hoatr’izao?  Raha mba miova anefa ianao ka manao ny tsara, dia hankasitrahako indray.* Fa raha tsy miova mba hanao ny tsara ianao, dia efa miafina* ao am-baravaranao ny ota. Mitsiriritra anao izy ary te hanjakazaka aminao. Ho vitanao anefa ve ny hifehy azy?”  Taorian’izay, dia hoy i Kaina tamin’i Abela rahalahiny: “Andao isika ho any an-tsaha.” Rehefa tany an-tsaha izy roa lahy, dia novonoin’i Kaina i Abela rahalahiny ka matiny.+  Tatỳ aoriana, dia hoy i Jehovah tamin’i Kaina: “Fa aiza i Abela rahalahinao?” Dia hoy izy: “Tsy haiko. Fa angaha izaho mpiambina ny rahalahiko?” 10  Ary hoy Andriamanitra: “Fa inona no nataonao? Izany fa miantsoantso mitaraina amiko ny ran’ny rahalahinao nalatsakao tamin’ny tany.+ 11  Voaozona ianao izao, ka horoahina hiala ao amin’ilay tany nitelina ny ran’ny rahalahinao nalatsakao.+ 12  Rehefa mamboly ianao, dia tsy hamokatra* ny tany. Hirenireny sy handositra foana koa ianao eny ambonin’ny tany.” 13  Dia hoy i Kaina tamin’i Jehovah: “Tena mafy loatra izany sazy noho ny fahadisoako izany, ka tsy ho zakako. 14  Roahinao hiala eto amin’ity faritra ity aho androany, dia tsy ho eo anatrehanao intsony. Hirenireny sy handositra foana aho etỳ ambonin’ny tany, ary tena hamono ahy ho faty izay mahita ahy.” 15  Dia hoy i Jehovah taminy: “Raha izany àry, dia hiharan’ny valifaty avo fito heny izay mamono an’i Kaina.” Koa nanao* famantarana ho an’i Kaina i Jehovah, mba tsy hamely azy ho faty izay mahita azy. 16  Niala teo anatrehan’i Jehovah i Kaina avy eo, ka lasa nipetraka tany amin’ilay tany nanaovana azy sesitany,* tany atsinanan’i Edena.+ 17  Nanao firaisana tamin’ny vadiny i Kaina taorian’izany,+ dia bevohoka ilay vadiny ka niteraka an’i Enoka. Dia nanorina tanàna i Kaina, ka nataony hoe Enoka hoatran’ny anaran’ny zanany ny anaran’ilay tanàna. 18  Tatỳ aoriana, dia niteraka an’i Irada i Enoka. I Irada indray niteraka an’i Mehojaela, ary Mehojaela niteraka an’i Metosaela, ary Metosaela niteraka an’i Lameka. 19  Naka vady roa i Lameka. Ada no anaran’ny voalohany ary Zila ny faharoa. 20  Niteraka an’i Jabala i Ada. Io Jabala io no voalohany tamin’ny olona mipetraka ao anaty tranolay sady miompy biby fiompy. 21  Jobala no anaran’ny rahalahiny. Izy io no voalohany tamin’ny olona rehetra mitendry harpa sy mitsoka sodina. 22  I Zila indray niteraka an’i Tobala-kaina, ilay nanefy ny karazam-pitaovana rehetra vita amin’ny varahina sy vy. Ary i Nama no anabavin’i Tobala-kaina. 23  Nanoratra an’izao tononkalo izao ho an’i Ada sy Zila vadiny i Lameka: “Henoy ny feoko, ry vadin’i Lameka,Henoy izao lazaiko izao: Nisy lehilahy novonoiko ho faty satria nandratra ahy,Eny, tovolahy iray, satria namely ahy izy. 24  Raha ampiharana valifaty avo 7 heny izay mamono an’i Kaina,+Dia ho avo 77 heny kosa ny an’izay mamono an’i Lameka.” 25  Ary nanao firaisana tamin’ny vadiny indray i Adama, dia tera-dahy ny vadiny. Dia nataony hoe Seta* ny anarany,+ satria hoy izy: “Efa nomen’Andriamanitra zanaka* hafa ho solon’i Abela aho, satria novonoin’i Kaina izy.”+ 26  Niteraka zazalahy koa i Seta, ka nataony hoe Enosa+ ny anarany. Tamin’izany fotoana izany ny olona no nanomboka niantso ny anaran’i Jehovah.

Fanamarihana

Abt: “Namokatra.”
Na: “sady nitanondrika.”
Na: “dia hisandratra.”
Na: “mamitsaka.”
Abt: “tsy hanome ny heriny.”
Na: “nametraka.”
Na: “tany amin’ilay tany atao hoe Noda.”
Midika hoe “Voatendry; Napetraka.”
Abt: “taranaka.”