Genesisy 21:1-34

  • Teraka i Isaka (1-7)

  • Naneso an’i Isaka i Ismaela (8, 9)

  • Noroahina i Hagara sy Ismaela (10-21)

  • Nanao fifanekena i Abrahama sy Abimeleka (22-34)

21  Ary nahatsiaro an’i Saraha i Jehovah, araka izay efa nolazainy, ka notanterahin’i Jehovah taminy izay nampanantenainy.+  Dia bevohoka+ i Saraha ka nitera-dahy tamin’i Abrahama, tamin’ilay fotoana nampanantenain’Andriamanitra azy mihitsy.+ Efa antitra i Abrahama tamin’izay.  Dia nataon’i Abrahama hoe Isaka+ ny anaran’ilay zanany naterak’i Saraha taminy.  Ary noforan’i Abrahama i Isaka zanany rehefa feno valo andro, araka izay efa nandidian’Andriamanitra azy.+  Efa 100 taona i Abrahama rehefa teraka i Isaka zanany.  Dia hoy i Saraha: “Nataon’Andriamanitra nihomehy aho, ka hiara-mihomehy amiko* izay rehetra maheno an’izany.”  Hoy koa izy: “Iza moa no nanampo fa hisy hiteny amin’i Abrahama hoe: ‘Hitaiza zaza i Saraha’? Nitera-dahy taminy ihany anefa aho, amin’izao izy efa antitra izao.”  Ary nihalehibe ilay zaza ka nosarahi-nono. Dia nanomana fety be i Abrahama tamin’ny andro nampisaraha-nono an’i Isaka.  Tsikaritr’i Saraha anefa fa naneso an’i Isaka+ foana ny zanakalahin’i Hagara+ Ejipsianina, ilay naterany tamin’i Abrahama. 10  Hoy àry i Saraha tamin’i Abrahama: “Roahy any io mpanompovavy io sy ny zanany! Fa tsy hiray lova amin’i Isaka zanako ny zanak’io mpanompovavy io!”+ 11  Tena nahasosotra an’i Abrahama anefa izany teniny momba an’i Ismaela zanany izany.+ 12  Dia hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: “Aza atao mahasosotra anao ny tenin’i Saraha taminao momba an’ilay zanakao sy ny mpanompovavinao. Henoy izy,* satria ho avy amin’i Isaka ilay hantsoina hoe taranakao.+ 13  Fa ilay zanaky ny mpanompovavinao+ indray hataoko lasa firenena.+ Zanakao mantsy izy.” 14  Nifoha maraina àry i Abrahama, ka naka mofo sy siny hoditra feno rano. Dia nomeny an’i Hagara izany, ka napetrany teo an-tsorony. Ary nalefany nandeha izy sy ilay zanany.+ Dia lasa i Hagara, ka nirenireny tany an-tany efitr’i Beri-sheba.+ 15  Tamin’ny farany, dia lany ny rano tao amin’ilay siny hoditra. Dia navelany teo ambanin’ny hazo ivaiva iray ilay zanany. 16  Ary lasa izy nipetraka irery terỳ lavidavitra terỳ, teny amin’ny toerana tokony ho tratran’ny zana-tsipìka. Hoy mantsy izy: “Tsy te hahita ny hahafatesan’ny zanako aho.” Koa nipetraka teny lavidavitra izy, dia nigogogogo nitomany. 17  Ary henon’Andriamanitra ny feon’ilay ankizilahy.+ Dia niantso an’i Hagara avy any an-danitra ny anjelin’Andriamanitra, ka niteny taminy hoe:+ “Fa maninona ianao, ry Hagara? Aza matahotra fa efa henon’Andriamanitra ny feon’ny zanakao. 18  Mitsangàna dia areno ny zanakao ka tazòny, fa hataoko lasa firenena lehibe izy.”+ 19  Dia nataon’Andriamanitra nahita lavadrano i Hagara. Ary lasa nankeny izy ka nofenoiny rano ilay siny hoditra. Dia nampisotroiny rano ilay zanany. 20  Ary nokarakarain’Andriamanitra ilay ankizilahy+ mandra-pahalehibeny. Dia nipetraka tany an-tany efitra izy, ary lasa mpandefa zana-tsipìka. 21  Nipetraka tany an-tany efitr’i Parana+ izy, ary nakan’ny reniny vady avy any Ejipta. 22  Tamin’izany fotoana izany, dia hoy i Abimeleka sy Pikola lehiben’ny tafiny tamin’i Abrahama: “Hitanay fa tahin’ Andriamanitra ianao amin’izay rehetra ataonao.+ 23  Koa manaova fianianana amiko eto anatrehan’Andriamanitra hoe tsy hanisy ratsy ahy sy ny zanako ary ny taranako ianao. Manaova koa fianianana hoe ho tsara fanahy* amiko sy amin’ny mponin’ity tany ipetrahanao* ity ianao, hoatran’ny nataoko taminao.”+ 24  Dia hoy i Abrahama: “Mianiana aho fa hanao an’izany.” 25  Nitaraina tamin’i Abimeleka anefa i Abrahama, satria nisy lavadrano nalain’ny mpanompon’i Abimeleka an-keriny.+ 26  Dia hoy i Abimeleka: “Tsy fantatro izay nanao an’izany, sady ianao koa mbola tsy niteny an’izany tamiko. Androany mihitsy aho vao naheno an’izany.” 27  Ary naka ondry sy omby i Abrahama ka nomeny an’i Abimeleka. Dia nanao fifanekena izy roa lahy. 28  Ary nanokana ondrivavy kely fito avy tamin’ny andian’ondry i Abrahama. 29  Dia hoy i Abimeleka taminy: “Fa maninona no natokanao eto ireo ondrivavy kely fito ireo?” 30  Dia hoy izy: “Avy amiko ireo ondrivavy kely fito ireo, ka mba raiso ho vavolombelona fa izaho no nandavaka an’ity lavadrano ity.” 31  Izany no nahatonga azy hiantso an’ilay toerana hoe Beri-sheba,*+ satria teo izy roa lahy no nanao fianianana. 32  Nanao fifanekena+ tao Beri-sheba àry izy ireo. Dia niainga i Abimeleka sy Pikola lehiben’ny tafiny, ka niverina tany amin’ny tanin’ny Filistinina.+ 33  Taorian’izay dia namboly hazo tamariska tao Beri-sheba i Abrahama, ary tao izy no niantso ny anaran’i Jehovah,+ ilay Andriamanitra mandrakizay.+ 34  Ary mbola nijanona* ela be* tany amin’ny tanin’ny Filistinina i Abrahama.+

Fanamarihana

Na mety hoe “hihomehy ahy.”
Abt: “ny feony.”
Na: “ho tia sy tsy hivadika.”
Na: “ivahinianao.”
Mety hidika hoe “Lavadranon’ny Fianianana; Lavadranon’ny Fito.”
Na: “nivahiny.”
Abt: “andro maro.”