Genesisy 3:1-24

  • Ny nahatonga ny fahotana (1-13)

    • Ny lainga voalohany (4, 5)

  • Nomelohin’i Jehovah ireo mpikomy (14-24)

    • Faminaniana momba ny taranak’ilay vehivavy (15)

    • Voaroaka tao Edena (23, 24)

3  Ny menarana+ no malina* indrindra tamin’ny bibidia rehetra nataon’i Jehovah Andriamanitra. Dia hoy izy io tamin’ilay vehivavy: “Tena niteny taminareo tokoa ve Andriamanitra hoe tsy mahazo mihinana amin’ny voan’ny hazo rehetra ato amin’ny zaridaina ianareo?”+  Dia hoy ilay vehivavy tamin’ilay menarana: “Mahazo mihinana ny voan’ireo hazo ato amin’ny zaridaina izahay ka!+  Efa niteny anefa Andriamanitra momba ny voan’ilay hazo eo afovoan’ny zaridaina hoe:+ ‘Aza mihinana amin’io ianareo, ary aza mikitika an’io, fa raha tsy izany dia ho faty ianareo.’”  Dia hoy ilay menarana tamin’ilay vehivavy: “Tsy ho faty ianareo ka!+  Fa fantatr’Andriamanitra fa amin’ny andro ihinananareo ny voan’io hazo io, dia hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an’Andriamanitra ianareo ka hahalala ny tsara sy ny ratsy.”+  Dia hitan’ilay vehivavy fa mampite hihinana ny voan’ilay hazo sady manintona ny maso, ary mahafinaritra ny mijery azy. Nakany àry ny voan’ilay izy ka nohaniny.+ Nomeny koa ny vadiny avy eo rehefa tafaraka taminy, dia nihinana.+  Dia nahiratra ny mason’izy mivady, ka lasa fantany fa niboridana izy ireo. Koa nanjaitra ravin’aviavy izy ireo, dia nataony sikina.+  Tatỳ aoriana, dia henon’izy mivady ny feon’i Jehovah Andriamanitra, rehefa nandehandeha tao amin’ilay zaridaina Andriamanitra, tokotokony ho tamin’ny fotoana nisian’ny tsio-drivotra malefaka. Dia niafina tany ambadiky ny hazo tao amin’ny zaridaina izy ireo mba tsy ho hitan’i Jehovah Andriamanitra.  Ary niantso an’ilay lehilahy imbetsaka i Jehovah Andriamanitra, sady niteny hoe: “Fa aiza ianao?” 10  Tamin’ny farany dia hoy ilay lehilahy: “Henoko mihitsy ny feonao tato amin’ny zaridaina, saingy natahotra aho satria niboridana, dia naleoko niafina.” 11  Dia hoy Andriamanitra: “Fa iza no nilaza taminao hoe niboridana+ ianao? Angaha ianao efa nihinana tamin’ny voan’ilay hazo nandidiako anao hoe aza hanina?”+ 12  Ary hoy ilay lehilahy: “Ilay vehivavy nomenao ahy no nanome ahy tamin’ny voan’ilay hazo, dia nihinana aho.” 13  Dia hoy i Jehovah Andriamanitra tamin’ilay vehivavy: “Fa inona izany nataonao izany?” Ary hoy ilay vehivavy: “Nofitahin’ilay menarana aho, dia nihinana.”+ 14  Ary hoy i Jehovah Andriamanitra tamin’ny menarana:+ “Satria nanao an’izany ianao, dia ianao no voaozona amin’ny biby fiompy rehetra sy amin’ny bibidia rehetra. Ny kibonao no handehananao, ary vovoka no hohaninao mandritra ny androm-piainanao. 15  Dia hataoko mifandrafy*+ ianao+ sy ilay vehivavy,+ ary ny taranakao+ sy ny taranany.+ Izy* hanorotoro* ny lohanao,+ fa ianao kosa handratra* ny voditongony.”+ 16  Hoy kosa izy tamin’ilay vehivavy: “Vao mainka hataoko manaintaina be ianao rehefa bevohoka. Hanaintaina koa ianao rehefa miteraka. Haniry mafy ho akaikin’ny fon’ny vadinao foana ianao, ary izy indray hanjakazaka aminao.” 17  Ary hoy indray izy tamin’i Adama:* “Satria ianao nihaino ny vadinao* ka nihinana tamin’ny voan’ilay hazo nandidiako anao hoe:+ ‘Aza hanina io’, dia voaozona ny tany noho ny nataonao.+ Hijaly ianao vao ho afaka hihinana ny vokatry ny tany, mandritra ny androm-piainanao.+ 18  Dia haniry tsilo sy ahidratsy ny tany, ary zavamaniry eny an-tsaha no hohaninao. 19  Ary ho tsemboka ianao vao hahazo sakafo,* mandra-piverinao amin’ny tany, fa avy tamin’ny tany no nakana anao.+ Fa vovoka ianao ary hiverina ho vovoka indray.”+ 20  Taorian’izany, dia nataon’i Adama hoe Eva* ny anaran’ny vadiny, satria izy no ho lasa renin’ny olombelona rehetra.+ 21  Dia nanao akanjo lava vita tamin’ny hoditra ho an’i Adama sy ny vadiny i Jehovah Andriamanitra, mba hanaovan’izy mivady.+ 22  Hoy i Jehovah Andriamanitra avy eo: “Efa lasa tahaka ny anankiray amintsika izao ny olona, ka mahalala ny tsara sy ny ratsy.+ Fa izao, sao dia hanatsotra ny tanany izy ka haka amin’ny voan’ny hazon’aina,+ ary hihinana an’ilay izy ka ho velona mandrakizay,* ...” 23  Dia noroahin’i Jehovah Andriamanitra hiala tao amin’ny zaridainan’i Edena+ ny olona, mba hamboly eo amin’ny tany nakana azy.+ 24  Noroahiny àry ny olona, dia nasiany kerobima*+ sy lelan-tsabatra mirehitra sady mihodinkodina tsy an-kijanona, teo amin’ny ilany atsinanan’ny zaridainan’i Edena, mba hiambina ny lalana mankany amin’ny hazon’aina.

Fanamarihana

Abt: “marani-tsaina; fetsy.”
Na: “hanao izay hahamangana; hanorotoro.”
Na: “hanao izay hahamangana; handratra.”
Izany hoe ny taranak’ilay vehivavy.
Na: “mifankahala.”
Midika hoe “Olona avy Amin’ny Tany; Olona; Olombelona.”
Na: “ny feon’ny vadinao.”
Abt: “amin’ny hatsembohan’ny tavanao no hihinananao mofo.”
Midika hoe “Ilay Velona.”
Na: “mandritra ny fotoana tsy voafetra.”
Jereo F.T.