Genesisy 12:1-20

  • Niala tao Harana i Abrama dia nankany Kanana (1-9)

    • Fampanantenan’i Jehovah tamin’i Abrama (7)

  • Abrama sy Saray tany Ejipta (10-20)

12  Ary hoy i Jehovah tamin’i Abrama: “Mialà amin’ny taninao sy ny havanao ary ny ankohonan-drainao, ka mankanesa any amin’ny tany hasehoko anao.+  Hataoko lasa firenena lehibe ianao. Hitahy anao aho, dia hataoko malaza ny anaranao. Ho lasa fitahiana ho an’ny olona koa ianao.+  Hitahy an’izay mitso-drano anao aho, fa hanozona an’izay manozona anao.+ Ary amin’ny alalanao no tena hitahiana* ny firenena rehetra eny ambonin’ny tany.”+  Nandeha àry i Abrama, araka izay efa nolazain’i Jehovah taminy, ary niaraka taminy koa i Lota. Ary 75 taona i Abrama tamin’izy niala tao Harana.+  Dia nentin’i Abrama i Saray vadiny+ sy Lota zana-drahalahiny+ ary ny fananana rehetra efa nangonin’izy ireo.+ Nentiny koa ny mpanompo rehetra azony tao Harana. Ary niainga izy ireo ka nankany Kanana.+ Rehefa tonga tany Kanana izy ireo,  dia namakivaky an’ilay tany i Abrama, ka tonga hatrany amin’ilay toerana atao hoe Sekema,+ teny akaikin’ireo hazobe tao More.+ Ny Kananita no nipetraka tao amin’ilay tany, tamin’izany fotoana izany.  Ary niseho tamin’i Abrama i Jehovah, ka niteny hoe: “Ny taranakao+ no homeko an’ity tany ity.”+ Dia nanorina alitara teo i Abrama, ho an’i Jehovah, ilay niseho taminy.  Niala teo izy, tatỳ aoriana, ka nifindra nankany amin’ny faritra be tendrombohitra any atsinanan’i Betela.+ Dia nanangana ny tranolainy teo izy, ka i Betela no teo andrefany, ary Ay+ no teo atsinanany. Ary nanorina alitara ho an’i Jehovah+ teo izy, ka niantso ny anaran’i Jehovah.+  Tatỳ aoriana, dia nifindra lasy i Abrama ka nankany Negeba.+ Nifindrafindra toby foana izy tamin’izany. 10  Ary nisy mosary tao amin’ilay tany, ka nidina nankany Ejipta i Abrama mba hipetraka elaela* tany.+ Mafy be mantsy ny mosary tao amin’ilay tany nisy azy.+ 11  Rehefa iny hiditra an’i Ejipta iny izy, dia hoy izy tamin’i Saray vadiny: “Mba henoy ange aho azafady e! Fantatro fa vehivavy tsara tarehy be ianao.+ 12  Rehefa mahita anao izao ny Ejipsianina, dia tsy maintsy hiteny hoe: ‘Io ny vadiny.’ Dia hovonoin-dry zareo aho, fa ianao kosa tsy hovonoiny. 13  Mba teneno ange azafady hoe anabaviko ianao e! Amin’izay aho tsy hataon-dry zareo na inona na inona noho ny aminao, dia tsy hovonoiny.”+ 14  Raha vao niditra tao Ejipta i Abrama, dia hitan’ny Ejipsianina fa tena tsara tarehy i Saray. 15  Nahita azy koa ireo olona ambony tao an-dapan’i Farao, ka niteny tamin’i Farao hoe tsara tarehy be ilay vehivavy. Nentina nankao an-tranon’i Farao àry izy. 16  Tsara fanahy tamin’i Abrama i Farao satria tiany i Saray. Koa nahazo ondry, omby, ampondralahy sy ampondravavy, mpanompolahy sy mpanompovavy, ary rameva i Abrama.+ 17  Namely an’i Farao sy ny ankohonany tamin’ny loza lehibe anefa i Jehovah, noho i Saray, vadin’i Abrama.+ 18  Nantsoin’i Farao àry i Abrama, ka hoy izy: “Fa inona ity nataonao tamiko? Maninona no tsy nolazainao tamiko hoe vadinao izy? 19  Fa maninona ianao no niteny hoe: ‘Anabaviko izy’?+ Izaho anefa efa saika haka azy ho vady. Io ny vadinao! Ento izy dia mandehana mandeha!” 20  Koa nomen’i Farao baiko ny mpanompony, dia nalefan’izy ireo i Abrama sy ny vadiny ary izay rehetra nananany.+

Fanamarihana

Na: “hahazo fitahiana.”
Na: “mba hivahiny.”