Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kwa Maheberu

Likauhanyo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Mulimu ubulela ka Mwanaa hae (1-4)

  • Mwana ki yomutuna kwa mangeloi (5-14)

 • 2

  • Muise hahulu mamelelo (1-4)

  • Lika kaufela libeilwe mwatasaa Jesu (5-9)

  • Jesu ni banyani bahae (10-18)

   • Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena (10)

   • Muprisita yapahami yasishemo (17)

 • 3

  • Jesu ki yomutuna kufita Mushe (1-6)

   • Lika kaufela liyahilwe ki Mulimu (4)

  • Temuso ka za kutokwa tumelo (7-19)

   • “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae” (7, 15)

 • 4

  • Kozi ya kusakena mwa pumulo ya Mulimu (1-10)

  • Kelezo ya kukena mwa pumulo ya Mulimu (11-13)

   • Linzwi la Mulimu lapila (12)

  • Jesu ki muprisita yapahami yamaata (14-16)

 • 5

  • Jesu ki yomutuna kufita batu babali baprisita babapahami (1-10)

   • Ka mukwa wa Melekisedeke (6, 10)

   • Naaitutile kuutwa kabakala manyando (8)

   • Yanaaka tahisa kuli bapiliswe kuya kuile (9)

  • Temuso ka za kusahula (11-14)

 • 6

  • Mufite fa buhulu bwa kwa moya (1-3)

  • Babawa bakokotela Mwana fa kota hape (4-8)

  • Mutiise sepo yamina (9-12)

  • Buniti bwa sepiso ya Mulimu (13-20)

   • Sepiso ni buitamo bwa Mulimu halicinci (17, 18)

 • 7

  • Melekisedeke ki mulena yaipitezi ni muprisita yaipitezi (1-10)

  • Butuna bwa buprisita bwa Kreste (11-28)

   • Kreste wakona kupilisa ka kutala (25)

 • 8

  • Tabernakele iyemela ze kwa lihalimu (1-6)

  • Kubapanya tumelelano yakale ni yenca (7-13)

 • 9

  • Sebelezo yekenile mwa sibaka sesikenile sa fa lifasi (1-10)

  • Kreste ukena mwa lihalimu ni mali ahae (11-28)

   • Muyemeli wa tumelelano yenca (15)

 • 10

  • Matabelo a lifolofolo naasika peta mulelo waona (1-4)

   • Mulao ki muluti (1)

  • Sitabelo sa Kreste nesifilwe hañwi feela (5-18)

  • Nzila yenca ni yepila ya kukena ka yona (19-25)

   • Lusike lwakeshebisa kukopana hamoho (24, 25)

  • Temuso ka za kusaeza sibi ka bomu (26-31)

  • Buikolwiso ni tumelo lilutusa kuitiisa (32-39)

 • 11

  • Sekutalusa kuba ni tumelo (1, 2)

  • Mitala ya tumelo (3-40)

   • Hakukonahali kutabisa Mulimu kusina tumelo (6)

 • 12

  • Jesu ki Mupetahalisi wa tumelo yaluna (1-3)

   • Lilu lelituna la lipaki (1)

  • Musike mwanyaziseza kalimelo ya Jehova (4-11)

  • Muezeze mahutu amina linzila zelukile (12-17)

  • Kusutelela kwa Jerusalema wa kwa lihalimu (18-29)

 • 13

  • Likelezo za mafelelezo ni litumeliso (1-25)

   • Musike mwalibala moya wa kuamuhela baenyi (2)

   • Linyalo likutekiwe (4)

   • Muutwe babaetelela (7, 17)

   • Mufe sitabelo sa milumbeko (15, 16)