Kwa Maheberu 5:1-14

  • Jesu ki yomutuna kufita batu babali baprisita babapahami (1-10)

    • Ka mukwa wa Melekisedeke (6, 10)

    • Naaitutile kuutwa kabakala manyando (8)

    • Yanaaka tahisa kuli bapiliswe kuya kuile (9)

  • Temuso ka za kusahula (11-14)

5  Kakuli muprisita yapahami kaufela yaangiwa mwahalaa batu uketelwa kutusa batu mwa sebelezo ya Mulimu,+ kuli afe limpo ni matabelo bakeñisa libi.+  Ki yakona kueza ka mukekecima* babasina zibo ni babafosize,* bakeñisa kuli ni yena utalimana ni bufokoli bwahae,  mi kabakaleo ulukela kufa nubu bakeñisa libi zahae sina mwafela nubu bakeñisa libi za sicaba.+  Mutu haikungeli sebelezo yekutekeha ye ka kulata kwahae, kono uiamuhela feela haiba abiziwa ki Mulimu, sina mwanaabizelizwe Aruni.+  Kreste ni yena naasika ikanyisa+ ka kuikeza muprisita yapahami, kono naakanyisizwe ki yanaabulezi ku yena kuli: “Ki wena mwanaka; kacenu nibile ndataho.”+  Sina hape habulela kwa liñolo leliñwi kuli: “U muprisita kuya kuile ka mukwa wa Melekisedeke.”+  Ka nako ya bupilo bwahae fa lifasi,* Kreste naafile likupo ni litapelo, ka mihuwo yemituna ni miyoko,+ ku yena yanaakona kumupilisa kwa lifu, mi naautwilwe kabakala kuli naasaba Mulimu.  Niha naali mwana, naaitutile kuutwa kabakala manyando anaakopani ni ona.+  Mi hasabeilwe kuba yapetehile,+ aba yena yanaaka tahisa kuli batu kaufela baba muutwa bapiliswe kuya kuile,+ 10  bakeñisa kuli uketilwe ki Mulimu kuba muprisita yapahami ka mukwa wa Melekisedeke.+ 11  Lunani litaba zeñata za kubulela ka za hae, mi kutaata kulitalusa, bakeñisa kuli mufetuhile baba buliti mwa kuutwa kwa mina. 12  Kakuli nihaike kuli muswanela kuba baluti ka nako ya cwale,* mutokwa mutu hape wa kumiluta kuzwa kwa makalelo litaba za matatekelo+ zezwa ku Mulimu, mi mukutezi kuba babatokwa mabisi, isiñi lico zetiile. 13  Kakuli mutu kaufela yazwelapili kupila mabisi, hazibi linzwi la kuluka, kakuli ki mwanana yomunyinyani.+ 14  Kono lico zetiile ki za batu babahulile, ili babatwaelize maata abona a kulemuha, ilikuli bataluhanye zelukile ku zesika luka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka bunolo.”
Kamba “babayaulukile.”
Linzwi ka linzwi, “Mwa mazazi a nama yahae.”
Linzwi ka linzwi, “kabakala nako yefitile.”