Kwa Maheberu 6:1-20

  • Mufite fa buhulu bwa kwa moya (1-3)

  • Babawa bakokotela Mwana fa kota hape (4-8)

  • Mutiise sepo yamina (9-12)

  • Buniti bwa sepiso ya Mulimu (13-20)

    • Sepiso ni buitamo bwa Mulimu halicinci (17, 18)

6  Ka mukwa ocwalo, haubona cwale lusiile tuto ya makalelo+ ya za Kreste, lueze ka taata kuli lufite fa buhulu bwa kwa moya,+ lusakuteli kutoma sinca mutomo, fo kikuli, kubakela misebezi yeshwile ni kuba ni tumelo ku Mulimu,  tuto ya likolobezo ni ya kubeya batu mazoho,+ zuho ya bafu+ ni katulo ya kuya kuile.  Mi lukaeza cwalo, haiba luli Mulimu alumeleza.  Kakuli ka za bane baamuhezi liseli+ ni babaamuhezi mpo ya lihalimu yefiwa feela ni babafilwe moya okenile,  ni babaamuhezi linzwi lelinde la Mulimu ni maata a linako zetaha,*  kono bawile,+ hakukonahali kubakutiseza kwa kubaka, kakuli bakokotela hape Mwanaa Mulimu fa kota ni kumushwaulisa kwa nyangela.+  Kakuli mubu uamuhelanga mbuyoti yezwa ku Mulimu hauanya pula yenelanga ku ona ni kumelisa limela zetusa baba ulima.  Kono haiba umelisa miutwa ni liseto, wayubekwa mi utuha ukutiwa, mi kwa mafelelezo ukacisiwa.  Kono haili ka za mina, balatiwa, luikolwisa lika zende ni kufita, lika zeama kupiliswa, niha lubulela cwalo. 10  Kakuli Mulimu haki yasika luka kuli alibale musebezi wamina ni lilato lemubonisize kwa libizo lahae,+ ka kusebeleza babakenile ni kuzwelapili kubasebeleza. 11  Kono lulakaza kuli yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina asebeze cwalo ka taata kuli sepo yamina ibe yetiile+ kuisa kwa mafelelezo,+ 12  kuli musike mwaba ni buzwa,+ kono mulikanyise babayola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele yabona. 13  Kakuli Mulimu hanaafile sepiso yahae ku Abrahama, bakeñisa kuli naasakoni kukonka ka usili yamufita, akonka ka yena muñi,+ 14  abulela kuli: “Nika kufuyola luli mi nikaatisa bana bahao luli.”+ 15  Cwale Abrahama hasaabonisize pilu-telele, afiwa sanaasepisizwe. 16  Kakuli batu bakonkanga ka yabafita, mi buitamo bwabona bufeza likañi kaufela, kakuli buitamo bo butiisizwe ka mulao ku bona.+ 17  Ka mukwa oswana, Mulimu hanaaatuzi kubonisa hande kusacinca kwa mulelo* wahae ku babaka yola saanda sa sepiso,+ atiisa linzwi lahae ka buitamo, 18  ilikuli ka lika zepeli zesacinci zeo Mulimu asakoni kupuma ka zona,+ luna bababalehezi kwa masabelo lususuezwe hahulu kukumalela kwa sepo yebeilwe fapilaa luna. 19  Sepo+ yelunani yona ye, iswana sina ankora ya bupilo bwaluna, yesepahala ni yetiile, mi iyo kena ni kwabuse bwa lisila,+ 20  ili kwakeni yaitangetile bakeñisa luna, yena Jesu,+ yafetuhile muprisita yapahami ka mukwa wa Melekisedeke kuya kuile.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi yetaha.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kelezo.”