Kwa Maheberu 4:1-16

  • Kozi ya kusakena mwa pumulo ya Mulimu (1-10)

  • Kelezo ya kukena mwa pumulo ya Mulimu (11-13)

    • Linzwi la Mulimu lapila (12)

  • Jesu ki muprisita yapahami yamaata (14-16)

4  Hakulicwalo, bakeñisa kuli sepiso ya kukena mwa pumulo yahae isali teñi, lutokomele* kuli kusike kwaba ni yomuñwi mwahalaa mina yakabonahala kuli wapalelwa kukwanisa zetokwahala kuli akene ku yona.+  Kakuli ni luna nelubulelezwi taba yende sina bona;+ kono linzwi lene bautwile nelisika batusa, bakeñisa kuli nebasika ba ni tumelo yeswana ni ya bane bautwile.  Kakuli luna bababonisize tumelo lukena mwa pumulo yahae, sina hanaabulezi kuli: “Kiha nikonka ka buhali bwaka, nali: ‘Habana kukena mwa pumulo yaka,’”+ nihaike kuli misebezi yahae neifelizwe pili lifasi lisika ba kale teñi.+  Kakuli kokuñwi mwa mañolo ubulezi ka za lizazi labu 7, uli: “Mi Mulimu apumula ka lizazi labu 7 kwa misebezi yahae kaufela,”+  mi hape fa uli: “Habana kukena mwa pumulo yaka.”+  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli babañwi basatokwa kukena mwateñi, mi bane babulelezwi taba yende pili nebasika kena mwateñi kabakala kusautwa kwabona,+  Mulimu hape utoma lizazi leliñwi ka kubulela hase kufitile nako yetelele mwa samu ya Davida kuli “Kacenu”; sina hase kubulezwi kale kuli, “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae, musike mwatatafaza lipilu zamina.”+  Kakuli kambe Joshua+ naabaisize mwa sibaka sa pumulo, kambe Mulimu naasike atokwa kubulela za lizazi leliñwi hasamulaho.  Ka mukwa ocwalo, kusanani pumulo ya sabata yesiyalezi batu ba Mulimu.+ 10  Kakuli mutu yakeni mwa pumulo ya Mulimu upumuzi ni kwa misebezi yahae yena muñi, sina Mulimu mwanaapumulezi ku yahae.+ 11  Ka mukwa ocwalo, lueze molukonela kaufela kuli lukene mwa pumulo yeo, ilikuli kusike kwaba ni mutu yasike autwa sina bona.+ 12  Kakuli linzwi la Mulimu lapila mi linani maata+ mi lishengile kufita mukwale olozizwe kafa ni kafa+ mi lipunya kuyo fita mane ni kwa makauhanelo a moyo* ni moya,* ni kwa makauhanelo a lingongo ni mooko, mi likona kulemuha mihupulo ni milelo ya mwa pilu. 13  Mi hakuna nto yebupilwe yeipatile mwa meeto ahae,+ kono lika kaufela litunumani mi li fa nalela mwa meeto a yena yeluswanela kuikalabela ku yena.+ 14  Ka mukwa ocwalo, haubona lunani muprisita yapahami yamaata, yakeni mwa mahalimu, yena Jesu Mwanaa Mulimu,+ haluzweleñipili kumubulela patalaza.+ 15  Kakuli yelunani haki muprisita yapahami yasakoni kuluutwela butuku mwa bufokoli bwaluna,+ kono ki yalikilwe mwa lika kaufela sina luna, kono asina sibi.+ 16  Hakulicwalo, luatumele kwa lubona lwa sishemo sa Mulimu, inze lubulela ka kulukuluha,+ kuli luboniswe muhau ni sishemo sa Mulimu ilikuli lutusiwe ka nako yeswanela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lube ni sabo.”