Kwa Maheberu 1:1-14

  • Mulimu ubulela ka Mwanaa hae (1-4)

  • Mwana ki yomutuna kwa mangeloi (5-14)

1  Kwakale Mulimu naabulezi ku bo kuku waluna hañata ni ka kuitusisa linzila zeñata ka bapolofita.+  Cwale kwa mafelelezo a mazazi a, ubulezi ku luna ka Mwana,+ yanaaketile kuba shwana wa lika kaufela,+ ni yo ka yena naaezize lika ze mwa lihalimu ni fa lifasi.+  Ki yena yabonahaza kanya ya Mulimu+ mi ki siswaniso luli sa seo Mulimu ali sona,+ mi utamahanya lika kaufela ka linzwi la maata ahae. Mi hasakenisize libi zaluna,+ aina ku la bulyo la Bulena kwa lihalimu.+  Ka mukwa ocwalo, ufetuhile yamaata kufita mangeloi,+ kuli mane uyolisizwe libizo lelikutekeha hahulu kufita mabizo aona.+  Ka mutala, ki lifi kwa mangeloi lakile abulelela Mulimu kuli: “Ki wena mwanaka; kacenu nibile ndataho”?+ Ni kuli: “Nikaba ndatahe, mi yena ukaba mwanaka”?+  Kono hape hatisa Mweli wahae+ mwa lifasi, uli: “Mi mangeloi a Mulimu kamukana amukubamele.”  Hape ubulela ka za mangeloi, uli: “Ueza mangeloi ahae kuba mioya, ni likombwa*+ zahae kuba lulimi lwa mulilo.”+  Kono ka za Mwana, uli: “Mulimu ki lubona lwahao+ kamita ni kuya kuile, mi mulamu wa bulena wa Mubuso wahao ki mulamu wa kuluka.*  Neulatile kuluka, mi neutoile bumaswe. Ki lona libaka Mulimu, yena Mulimu wahao, hanaa kutozize+ ka oli ni kukufa tabo yetuna kufita balikani bahao.”+ 10  Mi uli: “Kwa makalelo, wena Mulena, neutomile mitomo ya lifasi, mi mahalimu ki musebezi wa mazoho ahao. 11  Likayunda, kono wena ukaba teñi; mi sina siapalo, kaufelaa zona likafela, 12  mi uka liputa sina kubo, sina siapalo, mi likacinciwa. Kono wena haucinci, mi lilimo zahao halina kufela.”+ 13  Kono ki lifi kwa mangeloi lakile abulelela kuli: “Ina kwa lizoho laka la bulyo, kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao”?+ 14  Kana kaufelaa ona haki mioya yeeza sebelezo yekenile,*+ yelumilwe kusebeleza babaka amuhela puluso?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batanga babasebeleza batu.”
Kamba “katulo yelukile.”
Kamba “yesebeleza batu.”