Kisah Para Rasul 3:1-26

  • Pétrus marèkké wong ngemis sing lumpuh (1-10)

  • Pétrus ceramah ing Serambi Salomo (11-26)

    • ”Kabèh dipulihké” (21)

    • Nabi kaya Musa (22)

3  Wektu kuwi, Pétrus lan Yohanes lunga menyang bait pas jam telu soré.* Kuwi wektuné wong-wong kanggo ndonga.  Terus, ana wong lanang sing lumpuh kèt lair lagi digotong. Saben dina, wong lanang kuwi didèlèhké ing cedhak lawang bait sing disebut Gerbang Indah bèn isa njaluk sedhekah marang wong-wong sing arep mlebu bait.  Pas ndelok Pétrus lan Yohanes arep mlebu bait, wong lanang kuwi njaluk sedhekah.  Ning, Pétrus lan Yohanes ndeloki wong lumpuh kuwi, terus kandha, ”Coba deloken aku.”  Wong lumpuh kuwi ndeloki Pétrus lan Yohanes lan berharap diwènèhi sedhekah.  Ning, Pétrus kandha, ”Aku ora nduwé emas utawa pérak. Tapi, apa sing tak duwèni bakal tak wènèhké kowé. Nganggo jenengé Yésus Kristus wong Nazarèt, mlakua.”+  Pétrus nyekel tangan tengené wong lumpuh mau lan mbantu dhèwèké ngadeg.+ Sikilé wong lanang kuwi langsung mari.+  Terus, wong lumpuh kuwi isa ngadeg dhéwé lan mlaku.+ Pas mlaku karo Pétrus lan Yohanes menyang bait, dhèwèké mlaku lan mlumpat-mlumpat karo muji Gusti Allah.  Kabèh wong ing kono ndelok dhèwèké mlaku karo muji Gusti Allah. 10  Wong-wong kuwi dadi ngerti nèk dhèwèké kuwi wong lumpuh sing biasané njaluk sedhekah ing Gerbang Indah ing bait.+ Mula, pas ngerti wong lanang kuwi mlaku, akèh wong dadi kagum. 11  Wektu wong kuwi isih nyekeli tangané Pétrus lan Yohanes, wong-wong mlayu marani wong telu kuwi ing Serambi Salomo.+ Wong-wong kuwi nggumun karo sing wis kelakon. 12  Wektu ndelok kuwi, Pétrus kandha, ”Hé wong Israèl, ngapa kok kowé nggumun? Ngapa kok kowé ndeloki aku kaya ngono, apa mbok kira wong iki isa mlaku merga kuwasaku dhéwé utawa merga aku ngabdi marang Gusti Allah? 13  Gusti Allahé Abraham, Ishak, lan Yakub,+ Gusti Allahé nènèk moyangé awaké dhéwé, wis nggawé Abdiné,+ yaiku Yésus,+ dimulyakké. Kowé wis nyerahké+ lan nolak dhèwèké, padahal sakjané Pilatus péngin mbébaské dhèwèké. 14  Kowé wis nolak wong sing suci lan sing bener kuwi. Kowé malah njaluk bèn Pilatus mbébaské tukang matèni.+ 15  Kowé wis matèni pemimpin sing wis dipilih kanggo mènèhi urip.*+ Ning, Gusti Allah wis nguripké manèh dhèwèké. Aku karo Yohanes iki seksiné.+ 16  Merga jenengé Yésus lan merga aku karo Yohanes nduwé iman marang jeneng kuwi, mula wong lumpuh sing mbok delok lan sing mbok kenal kuwi dadi mari. Merga aku karo Yohanes percaya karo Yésus, wong iki mari. 17  Sedulur-sedulur, aku ngerti nèk tumindakmu mbiyèn kuwi merga kowé ora ngerti.+ Para pemimpinmu ya kaya ngono.+ 18  Ning, kuwi kelakon supaya ramalané Gusti Allah mbiyèn liwat para nabi isa dadi kenyataan, yaiku nèk Kristus bakal ngalami sengsara.+ 19  ”Mula, kowé kudu mertobat,+ lan kelakuanmu kudu berubah+ supaya Yéhuwah* ngapura* dosa-dosamu,+ nggawé kowé seger manèh,* 20  lan ngutus Kristus sing wis dilantik kanggo kowé, yaiku Yésus. 21  Dhèwèké kudu tetep ana ing swarga nganti wektuné kabèh dipulihké, kaya sing wis Gusti Allah omongké liwat para nabiné sing suci ing jaman mbiyèn. 22  Musa tau kandha, ’Yéhuwah* Gusti Allahmu bakal milih nabi sing kaya aku saka antaramu.+ Kowé kudu manut karo kabèh sing dhèwèké omongké marang kowé.+ 23  Sapa waé sing ora manut omongané Nabi kuwi, bakal dimusnahké.’+ 24  Dina-dina kuwi ya diumumké karo kabèh nabi mulai saka Samuèl lan nabi-nabi sakwisé dhèwèké.+ 25  Para nabi kuwi ngomong soal perjanjian sing digawé Gusti Allah karo nènèk moyangmu,+ lan perjanjian kuwi ya kanggo kowé. Gusti Allah wis janji marang Abraham, ’Liwat keturunanmu,* kabèh keluarga ing bumi bakal diberkahi.’+ 26  Sakwisé nglantik Abdiné, Gusti Allah ngutus dhèwèké+ bèn kowé mertobat saka kejahatanmu supaya kowé isa diberkahi dhisik.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”jam kesanga”.
Utawa ”matèni Wakil Utama kehidupan”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”mbusak”.
Lit.: ”mènèhi kowé musim sing nyegerké”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”benihmu”.