Kisah Para Rasul 23:1-35

  • Paulus ngomong ing ngarepé Sanhèdrin (1-10)

  • Paulus dikuwatké karo Gusti (11)

  • Rencana kanggo matèni Paulus (12-22)

  • Paulus digawa menyang Kaisaréa (23-35)

23  Karo ndeloki para anggota Sanhèdrin,* Paulus kandha, ”Sedulur-sedulur, nganti dina iki, aku wis tumindak nganggo hati nurani sing bener-bener resik+ ing ngarepé Gusti Allah.”  Wektu krungu kuwi, Imam Agung Ananias ngongkon wong-wong sing ana ing cedhaké Paulus napuk lambéné Paulus.  Terus, Paulus kandha, ”Hé, wong munafik,* Gusti Allah ya bakal napuk kowé. Kowé lungguh ngadili aku nganggo Taurat, ning kowé dhéwé nglanggar Taurat merga ngongkon wong napuk aku. Apa kaya ngono kuwi bener?”  Wong-wong sing ngadeg ing cedhaké Paulus kandha, ”Kowé ora ngajèni imam agungé Gusti Allah.”  Terus Paulus kandha, ”Sedulur-sedulur, aku ora ngerti nèk dhèwèké kuwi imam agung. Merga Kitab Suci kandha, ’Aja ngrèmèhké pemimpiné bangsamu.’”+  Paulus ngerti nèk sebagéan anggota Sanhèdrin kuwi wong Saduki, lan liya-liyané wong Farisi. Mula Paulus kandha, ”Sedulur-sedulur, aku iki wong Farisi,+ keturunané wong Farisi. Aku saiki lagi diadili merga aku percaya nèk wong mati isa diuripké manèh.”  Merga Paulus ngomong kaya ngono, wong Farisi lan wong Saduki dadi padu. Wong-wong kuwi terbagi dadi rong golongan.  Wong Saduki percaya nèk wong mati ora isa diuripké manèh, ora ana malaékat, utawa makhluk roh. Ning, wong Farisi percaya kuwi kabèh.*+  Mula, wong-wong kuwi dadi gègèr. Ana ahli-ahli Taurat saka sèkte Farisi sing ngadeg lan mulai ngomong kasar, ”Aku lan kanca-kancaku blas ora nemokké salahé wong iki. Aja-aja pancèn ana makhluk roh utawa malaékat sing ngomong karo dhèwèké.”+ 10  Gègèran kuwi dadi saya gedhé. Komandan militèr ya dadi wedi nèk wong-wong kuwi matèni Paulus. Mula, dhèwèké mréntahké para prajurité mudhun lan nggèrèt Paulus saka tengah-tengahé wong-wong kuwi, terus nggawa dhèwèké menyang markas prajurit. 11  Ning, sésuk benginé, Gusti marani Paulus lan kandha, ”Kowé kudu terus kendel.+ Kaya kowé wis mènèhi penjelasan sing lengkap soal aku ing Yérusalèm, kowé ya kudu mènèhi penjelasan sing lengkap soal aku ing Roma.”+ 12  Ésuké, wong-wong Yahudi nggawé rencana jahat arep matèni Paulus. Wong-wong kuwi nganti sumpah ora arep mangan utawa ngombé nèk durung matèni Paulus. 13  Ana luwih saka wong 40 sing wis nggawé sumpah kaya ngono. 14  Wong-wong kuwi lunga marani para imam kepala lan para pemimpin, terus kandha, ”Aku lan kanca-kancaku iki wis tenanan sumpah nèk ora bakal mangan apa-apa sakdurungé isa matèni Paulus. 15  Mula saiki, njenengan lan para anggota Sanhèdrin kudu ngandhani komandan militèr bèn dhèwèké nggawa Paulus ngadhep njenengan kabèh, éthok-éthoké njenengan arep mriksa kasusé luwih tliti. Dadi, sakdurungé Paulus tekan kéné, aku wis siap matèni dhèwèké.” 16  Ning, ponakané lanang Paulus krungu soal rencana kuwi. Terus, dhèwèké mlebu menyang markasé prajurit lan ngandhani Paulus soal kuwi. 17  Bar kuwi, Paulus ngundang* salah siji perwira lan kandha, ”Gawanen cah iki marang komandan militèr merga ana sing arep dhèwèké laporké.” 18  Mula, perwira kuwi nggawa cah lanang kuwi marang komandan militèr. Dhèwèké kandha, ”Tahanan sing jenengé Paulus ngundang* lan ngongkon aku bèn nggawa cah iki marang njenengan merga ana sing arep dhèwèké laporké.” 19  Terus, komandan militèr kuwi nyekel tangané cah lanang kuwi, lan cah lanang kuwi dijak rada ngedoh. Dhèwèké takon, ”Apa sing arep mbok laporké?” 20  Cah lanang kuwi kandha, ”Wong Yahudi wis sekongkol arep njaluk bèn sésuk njenengan nggawa Paulus menyang ngarepé Sanhèdrin. Wong-wong kuwi éthok-éthok péngin ngerti luwih akèh soal kasusé.+ 21  Ning, njenengan aja gelem dipengaruhi. Sebab, ana luwih saka wong 40 sing wis ngentèni arep nyerang Paulus. Wong-wong kuwi wis sumpah ora arep mangan utawa ngombé nèk durung matèni Paulus.+ Saiki, wong-wong kuwi wis siap-siap lan lagi ngentèni keputusané njenengan.” 22  Terus, komandan militèr kuwi mènèhi cah lanang kuwi préntah, ”Aja ngomong sapa-sapa nèk kowé wis nglaporké iki marang aku.” Sakwisé kuwi, cah lanang kuwi dikongkon lunga. 23  Bar kuwi, komandan militèr kuwi ngundang* perwira loro lan kandha, ”Siapna prajurit 200, prajurit 70 sing numpak jaran, lan prajurit 200 sing nggawa tombak. Jam sanga* bengi iki, prajurit-prajurit kuwi kudu lunga menyang Kaisaréa. 24  Kowé ya kudu nyiapké jaran-jaran kanggo Paulus. Terus, kowé kudu ngeterké dhèwèké marang Gubernur Fèliks, lan aja nganti dhèwèké kena apa-apa.” 25  Komandan militèr kuwi nulis surat sing isiné, 26  ”Saka Klaudius Lisias, marang Gubernur Fèliks sing tak hormati: Salam. 27  Wong iki ditangkep wong Yahudi lan arep dipatèni. Aku ngerti nèk dhèwèké iki wong Romawi.+ Mula, aku lan para prajuritku cepet-cepet teka lan nylametké dhèwèké.+ 28  Merga aku péngin ngerti ngapa kok wong Yahudi arep matèni dhèwèké, aku nggawa dhèwèké ing ngarepé Sanhèdrin.+ 29  Nèk tak delok, kayané apa sing ditudhuhké kuwi ana hubungané karo Tauraté wong-wong kuwi.+ Ning, dhèwèké blas ora nglakoni apa-apa sing marakké dhèwèké pantes dihukum mati utawa dipenjara. 30  Terus, aku éntuk kabar nèk ana sing nggawé rencana jahat marang wong iki.+ Mula, aku langsung ngirim wong iki marang njenengan lan ngongkon wong-wong sing nudhuh dhèwèké ngomongké tudhuhané ing ngarepé njenengan.” 31  Kaya sing dipréntahké komandan mau, bengi kuwi para prajurit nggawa Paulus+ menyang kutha Antipatris. 32  Sésuké, para prajurit sing numpak jaran neruské perjalanané bareng karo Paulus, ning para prajurit liyané bali menyang markas. 33  Para prajurit sing numpak jaran mlebu menyang Kaisaréa lan ngeterké surat kuwi marang gubernur. Terus, Paulus diserahké marang gubernur. 34  Bar kuwi, gubernur maca surat mau lan nakoni Paulus asalé saka provinsi ngendi. Dhèwèké akhiré ngerti nèk Paulus saka Kilikia.+ 35  Gubernur kuwi kandha, ”Kasusmu bakal tak priksa tenanan sakwisé wong-wong sing nudhuh kowé teka.”+ Terus, gubernur ngongkon supaya Paulus ditahan ing istanané Hérodès.

Katrangan Tambahan

Utawa ”témbok sing dicèt putih”.
Utawa ”ngandhani wong-wong soal kuwi”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”Jam ketelu”.