Kisah Para Rasul 22:1-30

  • Pembélaané Paulus ing ngarepé wong akèh (1-21)

  • Paulus nduduhké nèk dhèwèké warga negara Romawi (22-29)

  • Anggota Sanhèdrin padha ngumpul (30)

22  ”Sedulur-sedulur lan bapak-bapak, tulung rungokna pembélaanku.”+  Wektu krungu Paulus ngomong nganggo basa Ibrani, wong-wong kuwi saya meneng. Terus, Paulus kandha,  ”Aku iki wong Yahudi+ sing lair ing Tarsus ing Kilikia.+ Ning, aku sekolah ing kutha iki lan dadi muridé Gamalièl.+ Aku diwulang bèn manut kabèh aturan sing rinci ing Taurat sing ditindakké nènèk moyangé awaké dhéwé.+ Kaya njenengan kabèh dina iki, aku ya semangat ngabdi marang Gusti Allah.+  Mula mbiyèn, wong-wong sing dadi pengikuté Dalan sing Bener* tak aniaya nganti mati, embuh kuwi wong lanang utawa wédok.+ Kabèh tak talèni tangané, terus tak lebokké penjara.  Imam agung lan kabèh pemimpin kuwi seksiné. Ya saka wong-wong kuwi aku éntuk surat-surat kanggo dikirimké marang para pemimpin Yahudi ing Damaskus. Wektu kuwi, aku lagi ing perjalanan arep nangkep lan nggawa wong-wong kuwi menyang Yérusalèm kanggo dihukum.  ”Ning, pas wis mèh tekan Damaskus, kira-kira pas awan, ujug-ujug ana cahaya padhang saka langit sing bersinar ing sekitarku.+  Terus, aku tiba lan krungu swara sing kandha marang aku, ’Saul, Saul, ngapa kok kowé nganiaya aku?’  Aku njawab, ’Njenengan sapa, Pak?’ Dhèwèké njawab, ’Aku Yésus, wong Nazarèt, sing mbok aniaya.’  Wong-wong sing lunga bareng karo aku ya ndelok cahaya kuwi, ning wong-wong kuwi ora krungu jelas swara kuwi lagi ngomong apa. 10  Terus, aku takon, ’Apa sing kudu tak tindakké, Pak?’ Gusti njawab, ’Ngadega lan mlebua ing kutha Damaskus. Ing kana, mengko bakal ana wong sing ngandhani kowé soal kabèh sing wis ditentokké kanggo mbok tindakké.’+ 11  Ning, merga cahaya sing padhang banget kuwi, aku dadi ora isa ndelok apa-apa. Aku isa tekan Damaskus merga dituntun karo wong-wong sing bareng karo aku. 12  ”Terus, ana wong lanang sing jenengé Ananias. Dhèwèké kuwi wong sing wedi marang* Gusti Allah lan manut karo Taurat. Kabèh wong Yahudi ing kana ngomong nèk dhèwèké kuwi wong sing apik. 13  Ananias marani aku, terus ngadeg ing sebelahku lan kandha, ’Saul, sedulurku, melèka lan ndeloka manèh.’ Wektu kuwi, mripatku langsung mari lan aku isa ndelok dhèwèké.+ 14  Ananias kandha, ’Gusti Allahé nènèk moyangé awaké dhéwé wis milih kowé bèn kowé isa ngerti karepé Gusti Allah, isa ndelok Yésus wong sing bener kuwi,+ lan isa ngrungokké swarané. 15  Kowé bakal dadi seksiné Yésus kanggo martakké marang kabèh wong soal perkara-perkara sing wis mbok delok lan mbok rungokké.+ 16  Dadi, apa manèh sing mbok entèni? Kowé kudu ndang dibaptis lan nyebut jenengé,+ mula Gusti Allah bakal ngapura dosa-dosamu.’+ 17  ”Ning, wektu aku bali menyang Yérusalèm+ lan lagi ndonga ing bait, aku éntuk wahyu. 18  Aku ndelok Gusti ngomong karo aku, ’Cepet metua saka Yérusalèm, merga wong-wong kuwi ora bakal nampa kesaksianmu soal aku.’+ 19  Terus aku kandha, ’Gusti, wong-wong kuwi kan ngerti dhéwé ta nèk aku mbiyèn marani sinagogé-sinagogé* kanggo nggebugi lan nglebokké penjara wong-wong sing percaya marang njenengan?+ 20  Wektu wong-wong kuwi matèni seksimu, yaiku Stéfanus, aku ana ing kana, lan aku ya setuju karo apa sing ditindakké wong-wong kuwi. Malah, aku njaga klambi njabané wong-wong sing matèni kuwi.’+ 21  Ning Gusti kandha, ’Lungaa, merga aku bakal ngutus kowé marang bangsa-bangsa sing adoh.’”+ 22  Nganti tekan semono, wong akèh mau isih meneng ngrungokké omongané Paulus. Ning bar kuwi, wong-wong kuwi mbengok, ”Patèni waé wong kaya ngono kuwi. Dhèwèké kudu mati.” 23  Merga wong akèh mau padha bengok-bengok, nguncalké klambi njabané, lan nyawur-nyawurké debu,+ 24  komandan kuwi ngongkon supaya Paulus digawa ing njero markas prajurit lan ditakon-takoni karo dipecuti. Komandan kuwi bener-bener péngin ngerti ngapa kok wong akèh kuwi bengok-bengok péngin Paulus dipatèni. 25  Ning wektu Paulus ditalèni lan arep dipecuti, Paulus ngomong karo perwira sing ngadeg ing kono, ”Nurut hukum, mémangé kowé éntuk mecuti wong Romawi* sing durung diadili?”*+ 26  Wektu krungu kuwi, perwira kuwi lapor marang komandan militèr, ”Wong iki jebulé warga negara Romawi. Lha terus saiki piyé?” 27  Terus, komandan kuwi marani Paulus lan kandha, ”Apa bener kowé warga negara Romawi?” Paulus njawab, ”Ya.” 28  Komandan kuwi kandha manèh, ”Aku mbayar larang supaya isa éntuk hak-haké warga negara Romawi.” Paulus kandha, ”Kèt lair aku wis dadi warga negara Romawi.”+ 29  Para prajurit sing arep mriksa Paulus langsung padha mundur. Sakwisé ngerti nèk Paulus kuwi warga negara Romawi, komandan kuwi dadi wedi merga dhèwèké wis ngranté Paulus.+ 30  Komandan kuwi bener-bener péngin ngerti ngapa kok Paulus ditudhuh karo wong-wong Yahudi. Mula sésuké, dhèwèké mbébaské Paulus lan mréntahké imam kepala lan kabèh anggota Sanhèdrin* ngumpul. Terus, dhèwèké nggawa Paulus ing ngarepé wong-wong kuwi.+

Katrangan Tambahan

Maksudé, ajaran lan cara uripé wong Kristen.
Utawa ”panggonan-panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”warga negara Romawi”.
Utawa ”durung diputuské nèk salah”.