Kisah Para Rasul 5:1-42

  • Ananias lan Safira (1-11)

  • Para rasul nindakké akèh mukjijat (12-16)

  • Dipenjara lan dibébaské (17-21a)

  • Digawa manèh ing ngarepé Sanhèdrin (21b-32)

    • ”Penguasa sing kudu tak turuti kuwi Gusti Allah dudu manungsa” (29)

  • Naséhaté Gamalièl (33-40)

  • Martakké kabar apik saka omah menyang omah (41, 42)

5  Ana wong lanang jenengé Ananias. Dhèwèké lan bojoné, sing jenengé Safira, ngedol tanahé.  Ning, meneng-meneng Ananias nyimpen sebagéan dhuwit hasil saka ngedol tanah mau. Bojoné ya ngerti soal kuwi. Terus, Ananias nyerahké sisané dhuwit kuwi marang para rasul.+  Ning, Pétrus kandha, ”Ananias, ngapa kok kowé gelem dipengaruhi Sétan nganti wani ngapusi+ lan nglawan roh suci?+ Kowé meneng-meneng nyimpen sebagéan dhuwit hasil ngedol tanahmu, ta?  Sakdurungé mbok edol, tanah kuwi kan tanahmu, ta? Terus, nèk wis diedol, dhuwité kan ya isih dhuwitmu, ta? Kok isa kowé nggawé rencana jahat kaya ngono? Sing mbok apusi kuwi dudu manungsa, ning Gusti Allah.”  Wektu krungu kuwi, Ananias langsung tiba lan mati. Wong-wong sing krungu peristiwa kuwi dadi wedi banget.  Bar kuwi, ana cah-cah enom sing teka lan mbungkus mayaté Ananias nganggo kain, terus nggotong lan ngubur mayat kuwi.  Kira-kira telung jam sakwisé kuwi, bojoné Ananias teka. Dhèwèké ora ngerti apa sing bar kelakon.  Pétrus nakoni Safira, ”Apa tanahmu sing mbok edol kuwi regané pancèn seméné?” Safira njawab, ”Ya bener.”  Pétrus kandha, ”Ngapa kok kowé karo bojomu sekongkol arep ngapusi roh suciné Yéhuwah?* Kaé lho, wong-wong sing bar ngubur bojomu wis ana ing ngarep lawang. Bar iki, kowé sing bakal digotong.” 10  Safira langsung tiba ing cedhak sikilé Pétrus lan mati. Wektu mlebu, cah-cah enom kuwi ndelok Safira wis mati. Terus, cah-cah enom kuwi nggotong lan ngubur Safira ing sebelahé bojoné. 11  Mula, murid-murid sing ana ing Yérusalèm lan kabèh sing krungu soal peristiwa iki dadi wedi banget. 12  Terus, para rasul nindakké mukjijat* lan perkara-perkara sing luar biasa ing ngarepé wong akèh.+ Wong-wong kuwi ngumpul ing Serambi Salomo.+ 13  Senajan ana wong sing ora wani nggabung karo para rasul, ning akèh wong muji-muji para rasul. 14  Wong-wong sing percaya marang Gusti jumlahé saya akèh, lanang lan wédok.+ 15  Malah, wong-wong sing lara padha diusung ing dalan-dalan utama lan diturokké ing kasur cilik utawa tandhu. Wong-wong sing lara kuwi berharap kena bayang-bayangé Pétrus pas Pétrus liwat supaya isa mari.+ 16  Akèh wong saka kutha-kutha ing sekitaré Yérusalèm padha teka karo nggawa wong lara lan wong sing kesurupan roh jahat.* Kabèh wong kuwi dimarèkké. 17  Ning, imam agung lan para pengikut ajarané wong* Saduki sing ndhukung imam agung padha ngadeg merga iri. 18  Terus, wong-wong kuwi nangkep lan nglebokké para rasul ing penjara.+ 19  Ning pas benginé, malaékaté Yéhuwah* mbukak lawang-lawangé penjara,+ lan nggawa para rasul kuwi metu. Malaékat kuwi kandha, 20  ”Lungaa menyang bait lan terus wartakna kabar apik soal kehidupan marang wong-wong.” 21  Sakwisé dikandhani kaya ngono, ésuké, para rasul mlebu ing bait lan mulai mulang. Wektu kuwi, bar imam agung lan bala-balané teka, wong-wong kuwi ngundang* kabèh anggota Sanhèdrin* lan kabèh pemimpiné* wong Israèl bèn padha ngumpul. Terus, wong-wong kuwi ngongkon para petugas menyang penjara bèn nggawa para rasul ngadhep wong-wong kuwi. 22  Ning, pas tekan penjara, jebulé para rasul wis ora ana ing kono. Mula, para petugas kuwi bali lan mènèhi laporan. 23  Para petugas kuwi kandha, ”Penjarané isih dikunci rapet, lan para penjaga ngadeg ing ngarep lawangé. Ning, wektu lawangé dibukak, ing kono ora ana sapa-sapa.” 24  Wektu krungu kuwi, kepala penjaga bait lan para imam kepala dadi bingung merga ora ngerti apa sing bakal kelakon sakwisé kuwi. 25  Ning, ana wong sing teka lan mènèhi laporan, ”Wong-wong sing mbok lebokké penjara saiki lagi ana ing bait lan mulang wong-wong.” 26  Terus, kepala penjaga kuwi lunga karo para petugasé lan nangkep para rasul. Ning, para rasul ora dikasari merga para petugas kuwi wedi dibandhemi* watu karo akèh wong.+ 27  Terus, para rasul digawa ngadhep Sanhèdrin lan ditakon-takoni karo imam agung. 28  Imam agung kandha, ”Kowé kan wis tak préntahké supaya ora mulang nganggo jeneng kuwi,* ta?+ Ning, kowé malah wis nyebarké ajaranmu nganti sak Yérusalèm ngerti kabèh. Kowé mesthi péngin bèn aku disalahké wong-wong merga matiné wong kuwi.”+ 29  Pétrus lan rasul-rasul liyané kandha, ”Penguasa sing kudu tak turuti kuwi Gusti Allah dudu manungsa.*+ 30  Gusti Allahé nènèk moyangé awaké dhéwé wis nguripké manèh Yésus sing wis mbok patèni lan mbok paku* ing cagak.*+ 31  Gusti Allah wis ngluhurké dhèwèké ing sebelah tengené.+ Dhèwèké dilantik bèn isa nylametké wong+ lan mènèhi urip.*+ Gusti Allah nindakké iki supaya wong Israèl mertobat lan diapura dosané.+ 32  Aku lan kanca-kancaku iki seksiné soal kuwi kabèh.+ Sakliyané kuwi, roh suci+ sing wis diwènèhké Gusti Allah marang wong sing manut ya wis mbantu aku lan kanca-kancaku mènèhi kesaksian soal iki.” 33  Wong-wong kuwi dadi nesu banget lan péngin matèni para rasul. 34  Ning, ana salah siji wong Farisi sing jenengé Gamalièl.+ Dhèwèké kuwi guru Taurat lan diajèni kabèh wong. Wektu kuwi, Gamalièl ngadeg ing tengah-tengahé Sanhèdrin lan ngongkon bèn para rasul kuwi metu sedhéla. 35  Terus, Gamalièl kandha, ”Hé wong Israèl, kowé kudu ngati-ati karo apa sing arep mbok tindakké marang wong-wong iki. 36  Kowé kèlingan apa ora karo wong sing jenengé Téudas. Mbiyèn, dhèwèké tau ngaku-ngaku dadi wong sing penting lan pengikuté kira-kira 400. Ning, akhiré Téudas dipatèni, para pengikuté bubar, lan kelompok kuwi saiki wis ora ana manèh. 37  Terus, ana wong liyané manèh pas musim pendaftaran penduduk. Wong kuwi jenengé Yudas wong Galiléa, lan dhèwèké ya nduwé pengikut. Ning, saiki dhèwèké wis mati lan para pengikuté ya bubar. 38  Mula, nèk ndelok keadaan saiki, kowé tak kandhani, aja mèlu-mèlu urusané wong-wong iki, ning ejarna waé. Nèk wulangan lan gawéan iki saka manungsa, mengko kan ilang dhéwé. 39  Ning, nèk iki asalé saka Gusti Allah, kowé ora bakal isa ngalahké wong-wong iki.+ Kowé malah kudu ngati-ati merga isa waé jebulé kowé nglawan Gusti Allah.”+ 40  Wong-wong kuwi nuruti naséhaté Gamalièl. Terus, para rasul diundang* manèh, dipecuti,*+ lan dikongkon mandheg ngomong nganggo jenengé Yésus. Sakwisé kuwi, para rasul dibébaské. 41  Para rasul lunga saka ngarepé Sanhèdrin, ning wong-wong kuwi tetep ngrasa seneng+ merga Gusti Allah wis mènèhi kesempatan marang para rasul bèn dirèmèhké merga jenengé Yésus. 42  Saben dina, ing bait lan saka omah menyang omah,+ para rasul tanpa mandheg mulangké lan martakké kabar apik soal Kristus, yaiku Yésus.+

Katrangan Tambahan

Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”roh najis”.
Utawa ”lan sèkte”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”kabèh sesepuhé”.
Utawa ”dibalangi”
Maksudé, jenengé Yésus.
Ing kontèks ayat iki, para rasul ora gelem nuruti préntahé manungsa merga dilarang nginjil.
Lit.: ”gantung”.
Utawa ”wit”.
Utawa ”lan dadi Wakil Utama”.
Utawa ”diceluk”.
Utawa ”digebugi”.