Kisah Para Rasul 8:1-40

  • Saul nganiaya jemaat (1-3)

  • Hasil pelayanané Filipus ing Samaria (4-13)

  • Pétrus lan Yohanes diutus menyang Samaria (14-17)

  • Simon péngin nuku roh suci (18-25)

  • Pejabat tinggi saka Étiopia (26-40)

8  Saul ya setuju nèk Stéfanus dipatèni.+ Kèt dina kuwi, sedulur-sedulur ing Yérusalèm ngalami penganiayaan sing parah. Kabèh murid mlayu menyang dhaérah Yudéa lan Samaria,+ kecuali para rasul.  Wong-wong sing setya marang Gusti Allah ngubur Stéfanus lan nangisi dhèwèké.  Ning, Saul mulai nganiaya sedulur-sedulur nganggo cara sing kejem. Saben omah dileboni, wong lanang lan wong wédok disèrèt metu lan dilebokké penjara.+  Senajan ngono, murid-murid sing mencar kuwi martakké kabar apik soal omongané Gusti Allah ing akèh dhaérah ing negara kuwi.+  Terus, Filipus lunga menyang kutha* Samaria+ lan mulai martakké soal Kristus ing kono.  Pas ngrungokké omongané Filipus lan ndelok mukjijaté,* akèh wong sing ngumpul ing kono padha nggatèkké tenanan.  Wektu kuwi, roh-roh jahat* sing diusir saka wong-wong sing kesurupan+ padha metu karo bengok-bengok. Ana akèh wong lumpuh lan pincang ya dimarèkké.  Mula, penduduk kutha kuwi seneng banget.  Ing kutha kuwi, ana wong lanang sing jenengé Simon. Wis kèt mbiyèn dhèwèké nggunakké ilmu gaib lan ngaku-ngaku wong sing hébat. Wong-wong Samaria ya kagum karo dhèwèké. 10  Kabèh wong, saka wong biasa nganti wong penting, nggatèkké dhèwèké tenanan. Wong-wong kuwi kandha, ”Wong iki nduwé kuwasané Gusti Allah sing hébat.” 11  Carané Simon nggunakké ilmu gaibé nggawé wong-wong kuwi dadi kagum kanggo sementara waktu. 12  Ning, wektu Filipus martakké kabar apik soal Kerajaané Gusti Allah+ lan jenengé Yésus Kristus, akèh wong lanang lan wédok dadi percaya marang Filipus lan dibaptis.+ 13  Simon ya dadi wong percaya. Sakwisé dibaptis, dhèwèké terus ngancani Filipus.+ Dhèwèké kagum wektu ndelok mukjijat* lan perkara-perkara luar biasa sing ditindakké Filipus. 14  Pas krungu nèk wong-wong ing Samaria wis nampa omongané Gusti Allah,+ para rasul ing Yérusalèm ngutus Pétrus lan Yohanes menyang Samaria. 15  Sakwisé mangkat lan tekan ing Samaria, Pétrus lan Yohanes ndonga supaya wong-wong ing kono éntuk roh suci+ 16  merga nganti wektu kuwi durung ana sing nampa roh suci. Wong-wong kuwi mung dibaptis nganggo jenengé Gusti Yésus.+ 17  Terus, rasul loro kuwi numpangké tangané ing ndhuwur sirahé wong-wong kuwi,+ lan wong-wong kuwi mulai nampa roh suci. 18  Simon ndelok wong-wong nampa roh suci wektu para rasul numpangké tangan ing ndhuwur sirahé wong-wong kuwi. Mula, Simon nawani para rasul dhuwit. 19  Simon kandha, ”Mbok aku ya diwènèhi kuwasa sing kaya ngono. Dadi, saben wong sing sirahé tak tumpangi tanganku ya isa éntuk roh suci.” 20  Ning Pétrus ngomong karo Simon, ”Apa mbok pikir hadiah saka Gusti Allah kuwi isa mbok tuku nganggo dhuwit? Muga-muga kowé dimusnahké bareng karo dhuwitmu.+ 21  Kowé ora bakal éntuk kuwasa kuwi merga Gusti Allah ndelok nèk atimu kuwi ora bener. 22  Mula, mertobata lan aja nindakké sing jahat manèh. Njaluka marang Yéhuwah* lan pikiranmu sing èlèk kuwi kudu mbok ubah bèn kowé diapura. 23  Aku ngerti nèk kowé kuwi wong sing seneng mèri lan pénginé mung nindakké sing salah.” 24  Simon njawab, ”Tulung, njaluka marang Yéhuwah* bèn apa sing mbok omongké kuwi ora kelakon marang aku.” 25  Sakwisé mènèhi kesaksian ing kabèh panggonan lan sakwisé martakké omongané Yéhuwah,* Pétrus lan Yohanes bali menyang Yérusalèm. Pas perjalanan bali kuwi, Pétrus lan Yohanes ya martakké kabar apik ing désa-désané wong Samaria.+ 26  Terus, malaékaté Yéhuwah*+ ngandhani Filipus, ”Lungaa ngidul ing dalan sing mudhun saka Yérusalèm menyang Gaza.” (Dalan iki ana ing gurun.) 27  Filipus mangkat lan ing dalan kuwi, dhèwèké ketemu karo pejabat tinggi saka Étiopia. Pejabat kuwi nglayani ratu Kandaké sing mréntah ing Étiopia lan tugasé ngurus kabèh hartané kerajaan. Dhèwèké lunga menyang Yérusalèm kanggo ngibadah+ 28  lan saiki lagi ing perjalanan arep mulih. Dhèwèké lagi lungguh ing krétané karo maca tulisané Nabi Yésaya nganggo swara sing banter. 29  Liwat roh suci, Gusti Allah ngandhani Filipus, ”Paranana kréta kuwi.” 30  Terus, Filipus mlayu ing sebelahé kréta kuwi lan krungu pejabat Étiopia kuwi lagi maca tulisané Nabi Yésaya. Filipus takon, ”Apa njenengan paham karo sing njenengan waca kuwi?” 31  Pejabat Étiopia kuwi njawab, ”Piyé aku isa paham nèk ora ana sing njelaské marang aku?” Mula, dhèwèké ngejak Filipus munggah ing krétané lan lungguh ing sebelahé. 32  Ayat ing Kitab Suci sing lagi diwaca karo pejabat Étiopia kuwi yaiku, ”Kaya domba, dhèwèké arep dibelèh. Kaya anak domba sing meneng waé wektu arep dicukur wuluné, dhèwèké ya ora ngomong apa-apa.+ 33  Wektu dirèmèhké, dhèwèké ngalami tumindak sing ora adil.+ Merga dhèwèké bakal lenyap saka bumi, ora ana sing bakal mikirké asal-usulé.”+ 34  Pejabat Étiopia kuwi nakoni Filipus, ”Aku péngin ngerti, sapa sing diomongké nabi iki? Nabi kuwi dhéwé utawa wong liya?” 35  Terus, Filipus mulai ngomong lan nyampèkké kabar apik soal Yésus dimulai saka ayat kuwi. 36  Wektu isih ing dalan, Filipus lan pejabat Étiopia kuwi tekan ing panggonan sing akèh banyuné. Pejabat kuwi kandha, ”Lha kuwi ana banyu. Apa sing ngalangi aku kanggo dibaptis?” 37  *—— 38  Terus, krétané dikongkon mandheg. Bar kuwi, Filipus lan pejabat kuwi mudhun ing banyu, lan Filipus mbaptis pejabat kuwi. 39  Wektu wong loro kuwi metu saka banyu, roh suciné Yéhuwah* cepet-cepet nggawa Filipus lunga saka kono. Pejabat kuwi ora ndelok Filipus manèh. Terus, pejabat kuwi ngrasa seneng lan neruské perjalanané. 40  Ning, Filipus ana ing Asdod lan terus martakké kabar apik ing kabèh kutha nganti dhèwèké tekan Kaisaréa.+

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”salah siji kutha ing”.
Lit.: ”tandhané”.
Lit.: ”roh-roh najis”.
Lit.: ”tandha”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A3.
Deloken Lamp. A5.