Kisah Para Rasul 27:1-44

  • Paulus numpak kapal menyang Roma (1-12)

  • Kapal diterjang badai (13-38)

  • Kapalé remuk (39-44)

27  Sakwisé diputuské nèk aku lan sedulur-sedulur bakal numpak kapal menyang Italia,+ Paulus lan para tahanan liyané diserahké marang Yulius, yaiku perwira saka pasukan Agustus.  Aku lan sedulur-sedulur numpak kapal sing arep mangkat saka Adramitium menyang pelabuhan-pelabuhan ing Provinsi Asia. Aristarkhus,+ wong Makédonia saka Tésalonika, ya mèlu.  Sésuké, aku lan sedulur-sedulur tekan ing Sidon. Yulius apikan banget karo Paulus lan ngijinké Paulus marani kanca-kancané bèn kanca-kancané kuwi isa mbantu Paulus.  Saka kono, kapalé mlaku ing cedhaké Pulau Siprus bèn ora keterjang angin.  Sakwisé kuwi, aku lan sedulur-sedulur numpak kapal njlajahi lautan ing Kilikia lan Pamfilia, terus mandheg ing Mira sing ana ing Likia.  Ing kana, perwira kuwi ngerti nèk ana kapal saka Alèksandria sing bakal lunga menyang Italia. Mula, dhèwèké ngongkon aku lan sedulur-sedulur munggah kapal kuwi.  Kapalé mlaku alon-alon nganti pirang-pirang dina lan perjalanané rekasa banget. Ning akhiré, aku lan sedulur-sedulur tekan ing Knidus. Merga anginé nerjang saka arah sing béda, kapalé mlaku ing cedhak Pulau Kréta ing Salmoné supaya ora kena angin kuwi.  Sakwisé rekasa banget ngliwati pesisir, aku lan sedulur-sedulur tekan ing panggonan sing disebut Pelabuhan Indah, cedhak kutha Laséa.  Sakwisé pirang-pirang dina, keadaané dadi saya bahaya nèk arep neruské perjalanan. Wektu kuwi, wektuné pasa kanggo Dina Mènèhké Korban kanggo Ngapura Dosa*+ ya wis liwat. Mula, Paulus mènèhi saran 10  marang wong-wong kuwi. Paulus kandha, ”Kanca-kanca, nèk tak gatèkké, perjalanan iki bakal angèl banget lan bahaya, ora mung kanggo kapal lan barang-barang, ning ya kanggo nyawané awaké dhéwé.” 11  Ning, perwira kuwi luwih percaya karo kaptèn kapal lan sing nduwé kapal timbang omongané Paulus. 12  Pelabuhan kuwi ora cocog nèk dienggo mandheg pas musim dingin. Mula akèh wong mènèhi saran supaya mangkat waé saka kono, lan nèk isa mandheg ing Fèniks waé saksuwéné musim dingin. Fèniks kuwi pelabuhan ing Pulau Kréta, sing madhep ngétan.* 13  Wektu angin semilir teka saka kidul, wong-wong ngira nèk kuwi wektu sing apik kanggo mangkat. Mula, jangkaré diangkat lan kapalé neruské perjalanan ing pesisir Pulau Kréta. 14  Ning ora let suwé, ana badai sing disebut Èuroakuilo* sing nerjang kapal kuwi. 15  Kapal kuwi kesèrèt lan ora isa nglawan angin gedhé kuwi. Mula, kapalé dijarké bèn mlaku ngetutké arah angin. 16  Sakwisé kuwi, aku lan sedulur-sedulur berlayar ing cedhak pulau cilik sing jenengé Kauda bèn terlindung saka terjangan angin. Ning tetep waé, aku lan sedulur-sedulur isih kangèlan ngendhalèni sekoci sing ana ing bagéan mburi kapal. 17  Sakwisé sekoci kuwi diunggahké ing kapal, wong-wong nalèni bagéan ngisoré kapal bèn kapalé ora hancur. Merga wedi nèk kapalé kandhas ing Sirtis,* wong-wong ngedhunké layar, terus kapalé mlaku ngetutké angin. 18  Merga kapalé terus diterjang badai, sésuké wong-wong mbuwang sebagéan barang-barang supaya kapalé rada ènthèng. 19  Terus ing dina ketelu, wong-wong mbuwangi sebagéan alat-alat kapal. 20  Nganti pirang-pirang dina, aku lan sedulur-sedulur ora ndelok matahari lan bintang. Badai sing gedhé ya ora mandheg-mandheg. Kuwi sebabé, aku lan sedulur-sedulur wis mikir nèk ora bakal slamet. 21  Wong-wong kuwi ya wis suwé ora mangan. Terus, Paulus ngadeg ing tengahé wong-wong kuwi lan kandha, ”Kanca-kanca, nèk kèt awal kowé gelem manut omonganku lan ora mangkat saka Pulau Kréta, awaké dhéwé ora bakal ngalami keadaan sing susah kaya ngéné utawa kudu mbuwang barang-barang.+ 22  Ning, kowé ora usah kuwatir. Senajan kapal iki bakal hancur, ning ora ana siji-sijia ing antaramu sing bakal mati. 23  Mau bengi, Gusti Allah sing tak sembah lan tak layani wis ngutus malaékaté+ kanggo ngadeg ing cedhakku. 24  Malaékat kuwi kandha, ’Aja wedi, Paulus. Kowé kudu ngadeg ing ngarepé Kaisar.+ Gusti Allah bakal nylametké kowé lan wong-wong sing numpak kapal bareng karo kowé.’ 25  Mula, aja kuwatir kanca-kancaku. Aku percaya nèk Gusti Allah bakal nindakké persis kaya sing wis diomongké marang aku liwat malaékat kuwi. 26  Ning, awaké dhéwé bakal kandhas ing salah siji pulau.”+ 27  Sakwisé 14 dina awan lan bengi ing laut, aku lan sedulur-sedulur isih diobat-abitké angin ing Laut Adria. Pas tengah wengi, para awak kapal ngira nèk kapalé wis cedhak karo daratan. 28  Para awak kapal kuwi ngukur jeroné banyu, lan jebulé jeroné kira-kira 36 mèter.* Mula, kapalé maju sithik lan sakwisé diukur manèh, jeroné kira-kira 27 mèter.* 29  Merga wedi nèk kapalé kandhas ing watu karang, para awak kapal kuwi ngedhunké jangkar papat saka bagéan mburi kapal lan berharap gèk ndang ésuk. 30  Wektu kuwi, ana awak kapal sing arep mlayu ninggalké kapal. Wong-wong kuwi éthok-éthok ngedhunké jangkar saka kapal bagéan ngarep, padahal arep ngedhunké sekoci ing laut. 31  Mula, Paulus kandha marang perwira lan prajurit, ”Nèk wong-wong kuwi ora tetep ing kapal, kowé ora bakal slamet.”+ 32  Mula para prajurit ngethok tali-taliné sekoci lan ngejarké sekoci kuwi kejegur ing laut. 33  Pas mèh ésuk, Paulus ngejak kabèh wong mangan. Dhèwèké kandha, ”Wis 14 dina kowé padha berharap bèn slamet nganti ora mangan apa-apa. 34  Mula, kanggo keslametanmu dhéwé, mendhing saiki kowé mangan dhisik. Ora ana siji-sijia ing antaramu sing bakal mati.”* 35  Sakwisé ngomong kaya ngono, Paulus njupuk roti, ngucap syukur marang Gusti Allah ing ngarepé kabèh wong kuwi, terus nyuwil-nyuwil roti kuwi, lan mulai mangan. 36  Mula, wong-wong kuwi dadi ora kuwatir manèh lan mulai mangan. 37  Wong sing ana ing kapal kuwi jumlahé ana 276. 38  Sakwisé mangan nganti wareg, wong-wong mbuwang gandum ing laut bèn kapalé dadi saya ènthèng.+ 39  Pas wis mulai padhang, wong-wong kuwi ndelok ana daratan,+ ning ora ngerti kuwi pulau apa. Mula, wong-wong kuwi mutuské arep ngendhegké kapalé ing kono waé. 40  Wong-wong kuwi ngethok tali jangkaré bèn jangkar-jangkaré kleleb lan nguculi tali-tali kemudhiné. Terus, layar bagéan ngarep dipasang supaya kapalé kesurung angin menyang pantai. 41  Ning, kapal kuwi nabrak bukit pasir sing ana ing ngisor laut lan kandhas ing kono. Kapal bagéan ngarep nyangkut lan ora isa obah, lan bagéan mburiné remuk merga diterjang ombak.+ 42  Wektu ndelok kuwi, para prajurit arep matèni kabèh tahanan bèn ora ana sing njegur laut terus mlayu. 43  Ning, perwira kuwi nyegah para prajurit nindakké kuwi merga péngin nylametké Paulus. Dhèwèké mréntahké wong-wong sing isa renang kanggo mlumpat ing laut lan renang dhisik menyang daratan. 44  Terus, sing liyané nyusul nganggo papan utawa pecahané kapal. Akhiré, kabèh wong kuwi slamet tekan ing daratan.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”madhep timur laut lan tenggara”.
Maksudé, angin timur laut.
Utawa ”20 depa”.
Utawa ”15 depa”.
Utawa ”sing bakal kélangan sak ler rambut saka sirahmu”.