Kisah Para Rasul 14:1-28

  • Jumlahé murid saya akèh lan tentangan ing Ikonium (1-7)

  • Dikira déwa ing Listra (8-18)

  • Paulus dibandhemi watu, ning dhèwèké slamet (19, 20)

  • Nguwatké jemaat-jemaat (21-23)

  • Bali menyang Antiokhia Siria (24-28)

14  Ing Ikonium, Paulus lan Barnabas mlebu menyang sinagogé* wong Yahudi. Wong loro kuwi trampil banget wektu mulang. Mula, akèh wong Yahudi lan Yunani dadi percaya.  Ning, wong Yahudi sing ora percaya ngojok-ojoki lan mengaruhi wong saka bangsa liya kanggo nentang Paulus lan Barnabas.+  Kuwi sebabé, nganti pirang-pirang minggu, nganggo wewenang saka Yéhuwah,* Paulus lan Barnabas terus kendel mènèhi kesaksian nèk Gusti Allah bener-bener apikan. Gusti Allah nduduhké nèk Dhèwèké bener-bener apikan nganggo cara mènèhi wong loro kuwi kuwasa kanggo nggawé mukjijat* lan nindakké perkara-perkara sing luar biasa.+  Ning, penduduk kutha kuwi terbagi dadi rong golongan. Ana sing mihak wong Yahudi lan ana sing mihak Paulus lan Barnabas.  Wong Yahudi lan wong saka bangsa liya karo para penguasané ngupaya arep nganiaya lan mbandhemi* rasul loro kuwi nganggo watu.+  Wektu dikandhani soal kuwi, rasul loro kuwi mlayu menyang Likaonia, Listra, Dèrbé, lan ing dhaérah sekitaré.+  Ing kana, Paulus lan Barnabas terus martakké kabar apik.  Ing Listra, ana wong lanang sing sikilé cacad kèt lair lan ora tau mlaku. Dhèwèké lungguh  lan ngrungokké Paulus ngomong. Paulus ngerti nèk dhèwèké nduwé iman lan percaya nèk dhèwèké isa mari.+ Mula, Paulus ndeloki dhèwèké. 10  Terus, Paulus ngomong nganggo swara banter, ”Ngadega!” Mula, wong kuwi ngadeg lan mulai mlaku.+ 11  Wektu wong-wong ndelok apa sing ditindakké Paulus, wong-wong kuwi mbengok nganggo basa Likaonia, ”Déwa-déwa wis dadi kaya manungsa lan mudhun marani awaké dhéwé.”+ 12  Terus, Barnabas disebut Zéus lan Paulus disebut Hèrmes merga Paulus sing luwih akèh ngomong. 13  Kuilé Zéus ana ing cedhak gerbang kutha. Mula, imamé Zéus nggawa sapi lanang lan hiasan kembang* menyang gerbang kuwi. Imam lan wong akèh kuwi péngin mènèhké korban marang Paulus lan Barnabas. 14  Ning wektu krungu kuwi, Rasul Barnabas lan Rasul Paulus nyuwèk klambiné lan langsung mlayu marani wong akèh mau karo mbengok, 15  ”Ngapa kowé nindakké iki? Aku iki ya manungsa sing nduwé kekurangan kaya kowé.+ Aku lagi martakké kabar apik marang kowé supaya kowé ninggalké perkara-perkara sing ora ana gunané iki lan nyembah Gusti Allah sing urip, sing nggawé langit, bumi, laut, lan kabèh isiné.+ 16  Ing jaman* mbiyèn, Dhèwèké ngejarké bangsa-bangsa tumindak sak karepé dhéwé.+ 17  Ning, Gusti Allah tetep mènèhi kesaksian+ soal Dhèwèké dhéwé nganggo cara nindakké apa sing apik, misalé mènèhi kowé udan lan musim panèn.+ Gusti Allah ya wis mènèhi kowé panganan sing akèh lan nggawé atimu seneng.”+ 18  Senajan wis ngomong kaya ngono, Paulus lan Barnabas isih ora isa nyegah wong-wong kuwi mènèhké korban marang rasul loro kuwi. 19  Ana wong-wong Yahudi saka Antiokhia lan Ikonium sing teka lan ngojok-ojoki wong akèh.+ Mula, Paulus dibandhemi* nganggo watu lan disèrèt menyang njaba kutha merga dikira wis mati.+ 20  Ning, wektu murid-murid ngumpul ing sekitaré Paulus, Paulus ngadeg lan mlebu ing kutha. Sésuké, Paulus karo Barnabas lunga menyang Dèrbé.+ 21  Ing Dèrbé, Paulus lan Barnabas martakké kabar apik lan mbantu cukup akèh wong dadi murid. Bar kuwi, Paulus lan Barnabas bali menyang Listra, Ikonium, lan Antiokhia. 22  Ing kana, Paulus lan Barnabas nguwatké murid-murid+ supaya tetep nduwé iman. Rasul loro kuwi kandha, ”Bèn isa mlebu ing Kerajaané Gusti Allah, awaké dhéwé kudu ngalami akèh kesengsaraan.”+ 23  Paulus lan Barnabas ya nglantik pinituwa-pinituwa ing saben jemaat.+ Rasul loro kuwi ndonga lan pasa,+ terus masrahké para pinituwa kuwi marang Yéhuwah,* Gusti Allah sing dipercaya karo para pinituwa kuwi. 24  Terus, Paulus lan Barnabas lunga ngliwati Pisidia lan tekan ing Pamfilia.+ 25  Sakwisé martakké omongané Gusti Allah ing Pérga, rasul loro kuwi lunga menyang Atalia. 26  Saka kono, rasul loro kuwi numpak kapal menyang Antiokhia. Ya ing Antiokhia kuwi mbiyèn sedulur-sedulur ndonga supaya Gusti Allah mberkahi* Paulus lan Barnabas bèn isa nindakké tugas sing saiki wis dirampungké.+ 27  Sakwisé tekan ing Antiokhia lan nglumpukké anggota jemaat ing kono, Paulus lan Barnabas nyritakké kabèh sing wis ditindakké Gusti Allah liwat rasul loro kuwi. Paulus lan Barnabas ya ngandhani nèk Gusti Allah wis mbukak dalan* kanggo bangsa-bangsa supaya padha nduwé iman.+ 28  Ing kono, rasul loro kuwi manggon bareng karo murid-murid nganti suwé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”tandha”.
Utawa ”mbalangi”.
Utawa ”karangan bunga sing bentuké bunder”.
Utawa ”generasi”.
Utawa ”dibalangi”.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”bener-bener apikan marang”.
Lit.: ”lawang”.