Kisah Para Rasul 12:1-25

  • Yakobus dipatèni; Pétrus dipenjara (1-5)

  • Pétrus dibébaské malaékat (6-19)

  • Hérodès dihukum malaékat (20-25)

12  Wektu kuwi, Raja Hérodès mulai nganiaya sebagéan anggotané jemaat.+  Dhèwèké ngongkon prajurité matèni Yakobus seduluré Yohanes+ nganggo pedhang.+  Wektu ngerti nèk kuwi nggawé wong Yahudi seneng, dhèwèké ya ngongkon prajurité nangkep Pétrus. (Kuwi kelakon pas Perayaan Roti Tanpa Ragi.)+  Para prajurit nangkep Pétrus lan nglebokké dhèwèké ing penjara.+ Ana patang kelompok prajurit sing ditugaské kanggo njaga Pétrus. Saben kelompok kuwi anggotané prajurit papat. Hérodès nduwé rencana arep nggawa Pétrus kanggo diadili ing ngarepé wong akèh sakwisé Paskah.  Wektu Pétrus dipenjara, jemaat ndongakké Pétrus tenanan.+  Ing bengi sakdurungé diadili Hérodès, Pétrus lagi turu lan tangané diranté ing antarané prajurit loro. Sakliyané kuwi, ana penjaga-penjaga ing ngarep lawangé penjara.  Ujug-ujug, ana malaékaté Yéhuwah* teka ing kono,+ lan ana cahaya sing bersinar ing njero penjara kuwi. Terus, malaékat kuwi nyénggol Pétrus lan nggugah dhèwèké. Malaékat kuwi kandha, ”Ayo ndang tangi.” Ranté ing tangané Pétrus langsung ucul.+  Malaékat kuwi kandha, ”Kowé kudu siap-siap* lan nganggo sandhalmu.” Pétrus nindakké kuwi. Bar kuwi, malaékat kuwi kandha, ”Enggonen klambi njabamu, lan etutna aku.”  Terus, Pétrus metu lan ngetutké malaékat kuwi. Ning, dhèwèké ngira nèk kuwi mung mimpi. Pétrus ora sadhar nèk sing dhèwèké alami kuwi sakjané tenanan. 10  Pétrus lan malaékat kuwi ngliwati pos jaga sing pertama lan keloro, terus tekan ing gerbang wesi sing ngarah menyang kutha. Gerbang kuwi mbukak dhéwé, terus Pétrus karo malaékat kuwi metu saka kono. Wektu mlaku ing salah siji dalan, ujug-ujug malaékat kuwi ninggalké Pétrus. 11  Pétrus langsung sadhar lan kandha, ”Saiki aku ngerti tenan nèk Yéhuwah* wis ngongkon malaékaté mbébaské aku saka Hérodès lan saka kabèh sing dikarepké wong-wong Yahudi marang aku.”+ 12  Sakwisé kuwi, Pétrus langsung menyang omahé Maria ibuné Yohanes sing disebut Markus.+ Ing kono, ana sedulur-sedulur sing lagi ngumpul lan ndonga. 13  Terus, Pétrus ndhodhogi gerbang, lan pembantu wédok sing jenengé Roda metu merga péngin ngerti sapa sing teka. 14  Wektu ngerti nèk kuwi swarané Pétrus, Roda seneng banget nganti lali mbukakké gerbang. Dhèwèké malah mlayu mlebu lan ngandhani nèk Pétrus ana ing gerbang. 15  Sedulur-sedulur kandha, ”Tenan apa ora?” Ning, dhèwèké yakin banget nèk Pétrus pancèn teka. Mula sedulur-sedulur kandha, ”Kuwi mesthi malaékaté.” 16  Pétrus isih terus dhodhog-dhodhog. Pas gerbangé dibukak, sedulur-sedulur kagèt ndelok Pétrus. 17  Ning, Pétrus mènèhi tandha nganggo tangané supaya wong-wong kuwi meneng. Pétrus nyritakké kabèh piyé Yéhuwah* mbébaské dhèwèké saka penjara. Terus Pétrus ngomong, ”Kandhanana Yakobus+ lan sedulur-sedulur liyané soal iki.” Sakwisé kuwi, dhèwèké metu lan lunga menyang panggonan liyané. 18  Ésuké, para prajurit padha bingung merga ora ngerti Pétrus ing endi. 19  Hérodès nggolèki Pétrus ing endi-endi ning ora ketemu. Mula, Hérodès nakoni para penjaga lan ngongkon supaya para penjaga kuwi dihukum.+ Sakwisé kuwi, Hérodès lunga saka Yudéa menyang Kaisaréa lan manggon sedhéla ing kono. 20  Wektu kuwi, Hérodès nesu karo wong-wong Tirus lan Sidon. Mula, wong-wong kuwi bareng-bareng ngadhep Hérodès. Sakwisé mbujuk Blastus, yaiku pengawas istanané raja,* wong-wong kuwi njaluk damai karo Raja Hérodès merga negarané wong-wong kuwi biasané olèh panganan saka dhaérah sing dikuwasani Hérodès. 21  Wektu wong-wong padha ngumpul, Hérodès lungguh ing kursi pengadilan nganggo jubah raja lan mulai pidato. 22  Terus, wong-wong sing ngumpul kuwi mulai mbengok, ”Iki swarané allah, dudu swarané manungsa.” 23  Malaékaté Yéhuwah* langsung nggawé Hérodès lara merga dhèwèké ora ngluhurké Gusti Allah. Terus, Hérodès dipangan cacing-cacing lan mati. 24  Omongané Yéhuwah* saya nyebar ing endi-endi, lan saya akèh wong sing dadi murid.+ 25  Terus, sakwisé Saul lan Barnabas+ rampung mènèhi bantuan ing Yérusalèm,+ wong loro kuwi bali menyang Antiokhia bareng karo Yohanes,+ sing ya disebut Markus.

Katrangan Tambahan

Deloken Lamp. A5.
Utawa ”kudu nganggo sabuk”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.
Lit.: ”pengawas kamaré raja”.
Deloken Lamp. A5.
Deloken Lamp. A5.