Kisah Para Rasul 18:1-28

  • Pelayanané Paulus ing Korintus (1-17)

  • Bali menyang Antiokhia Siria (18-22)

  • Paulus mangkat menyang Galatia lan Frigia (23)

  • Apolos wong sing trampil ngomong éntuk bantuan (24-28)

18  Sakwisé kuwi, Paulus mangkat saka Athéna menyang Korintus.  Ing kono, Paulus ketemu karo wong lanang sing jenengé Akuila.+ Dhèwèké kuwi wong Yahudi sing asalé saka Pontus lan lagi waé teka saka Italia karo bojoné yaiku Priskila. Wong loro kuwi lunga menyang Korintus merga Kaisar Klaudius mréntahké kabèh wong Yahudi ninggalké Roma. Mula, Paulus nemoni wong loro kuwi  lan manggon ing omahé Akuila lan Priskila. Paulus ya kerja bareng karo wong loro kuwi+ merga nduwé ketrampilan sing padha yaiku nggawé kémah.  Saben dina sabat,+ Paulus mènèhi ceramah* ing sinagogé*+ lan ngupaya ngyakinké wong Yahudi lan Yunani.  Wektu Silas+ lan Timotius+ teka saka Makédonia, Paulus mulai sibuk nggunakké akèh wektuné kanggo martakké omongané Gusti Allah. Paulus mènèhi kesaksian marang wong Yahudi kanggo mbuktèkké nèk Yésus kuwi Kristus.+  Ning, merga wong-wong kuwi terus-terusan nentang lan ngécé, Paulus ngebutké debu saka klambiné+ lan kandha, ”Nèk nganti kowé ora dislametké,+ kuwi dudu tanggung jawabku.+ Mulai saiki, aku bakal lunga menyang bangsa-bangsa liya.”+  Terus, Paulus metu saka sinagogé lan mlebu ing omahé wong lanang sing jenengé Titius Yustus. Dhèwèké kuwi wong sing wedi marang* Gusti Allah lan omahé ana ing jèjèré sinagogé.  Krispus,+ yaiku ketua sinagogé kuwi, bareng karo keluargané dadi wong sing percaya marang Gusti. Ana akèh wong ing Korintus ya krungu kabar apik lan dadi wong percaya, terus dibaptis.  Wektu bengi, Gusti ngomong karo Paulus liwat wahyu, ”Aja wedi. Kowé kudu terus ngomong lan terus nyampèkké kabar apik 10  sebab aku ngancani kowé.+ Ora bakal ana wong sing nyerang kowé lan nggawé kowé cilaka. Akèh wong ing kutha iki bakal percaya karo aku.” 11  Mula, Paulus manggon ing kana nganti siji setengah taun lan mulangké omongané Gusti Allah marang wong-wong kuwi. 12  Wektu Galio dadi gubernur* Akhaya, wong Yahudi padha sekongkol nglawan Paulus lan nggawa dhèwèké ing ngarepé kursi pengadilan. 13  Wong-wong kuwi kandha, ”Wong iki ngojok-ojoki wong-wong kanggo ngibadah marang Gusti Allah nganggo cara sing nglanggar hukum.” 14  Wektu Paulus arep ngomong, Galio kandha, ”Hé wong Yahudi, nèk pancèn iki tumindak salah utawa kejahatan sing serius, wis sak mesthiné aku kudu ngrungokké kowé. 15  Ning, nèk iki mung udur-uduran soal kata-kata, jeneng, utawa hukummu dhéwé,+ ya kowé dhéwé sing kudu ngrampungké kuwi. Aku ora bakal dadi hakim kanggo ngurusi soal kaya ngono.” 16  Terus, Galio ngongkon wong-wong kuwi lunga saka kursi pengadilan mau. 17  Mula, wong-wong kuwi nangkep Sostènes,+ yaiku ketua sinagogé, lan nggebugi dhèwèké ing ngarepé kursi pengadilan. Ning, Galio blas ora gelem mèlu-mèlu. 18  Sakwisé manggon ing kana pirang-pirang dina manèh, Paulus pamit marang sedulur-sedulur. Terus, dhèwèké numpak kapal menyang Siria dikancani Priskila lan Akuila. Paulus nyukur cendhak rambuté ing Kènkhréa+ merga dhèwèké wis janji marang Gusti Allah. 19  Pas wis tekan ing Éfésus, Priskila lan Akuila tetep ing kutha kuwi, ning Paulus lunga menyang sinagogé. Ing kono, Paulus mulang lan mbantu wong Yahudi bèn isa paham isiné Kitab Suci.+ 20  Wong-wong kuwi terus-terusan njaluk bèn Paulus manggon ing kono luwih suwé, ning Paulus ora gelem. 21  Dhèwèké pamit lan kandha, ”Aku bakal mréné manèh nèk kuwi mémang sesuai karo karepé Yéhuwah.”* Terus, Paulus numpak kapal saka Éfésus 22  lan tekan ing Kaisaréa. Sakwisé kuwi, dhèwèké lunga menyang Yérusalèm lan mampir ing jemaat sing ana ing kana. Terus, Paulus lunga menyang Antiokhia.+ 23  Sakwisé manggon sedhéla ing kana, Paulus mangkat lan lunga menyang kutha-kutha ing Galatia lan Frigia+ kanggo nguwatké murid-murid ing kono.+ 24  Wektu kuwi, ana wong Yahudi sing jenengé Apolos+ sing teka ing Éfésus. Dhèwèké kuwi asalé saka Alèksandria. Apolos kuwi wong sing trampil ngomong lan ngerti akèh soal Kitab Suci. 25  Dhèwèké wis diwulang* soal dalané Yéhuwah.* Merga dituntun roh suci, dhèwèké semangat banget pas ngomong lan mulang soal Yésus, lan penjelasané kuwi bener kabèh. Ning, dhèwèké mung ngerti soal baptisan Yohanes. 26  Apolos kendel banget wektu ngomong ing sinagogé. Pas Priskila lan Akuila+ krungu apa sing dhèwèké sampèkké, wong loro kuwi ngundang Apolos lan mbantu dhèwèké bèn nduwé pemahaman sing luwih akèh soal dalané Gusti Allah. 27  Merga Apolos arep lunga menyang Akhaya, sedulur-sedulur nulis surat marang murid-murid ing kana supaya nyambut Apolos. Wektu wis tekan ing kana, Apolos mbantu akèh wong sing wis dadi percaya merga sifat apikané Gusti Allah. 28  Ing ngarepé wong akèh, Apolos semangat banget mbuktèkké nèk wulangané wong Yahudi kuwi salah. Apolos ya nduduhké saka Kitab Suci nèk Yésus kuwi Kristus.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Paulus tukar pikiran karo wong-wong”.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”prokonsul”. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”diwulang nganggo cara lisan”.
Deloken Lamp. A5.