Aan Filemon 1:1-25

  • Groete (1-3)

  • Filemon se liefde en geloof (4-7)

  • Paulus se versoek vir Onesimus (8-22)

  • Groete (23-25)

 Van Paulus, ’n gevangene+ ter wille van Christus Jesus, en van Timoʹteus+ ons broer. Aan Fileʹmon, ons geliefde medewerker,  en aan Apʹfia, ons suster, en aan Argipʹpus,+ ons medesoldaat, en aan die gemeente wat in jou huis is:+  Mag julle onverdiende goedheid en vrede hê van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.  Ek dank my God altyd wanneer ek jou in my gebede noem,+  want ek hoor die hele tyd van jou geloof en die liefde wat jy vir* die Here Jesus en vir* al die heiliges het.  Ek bid dat die geloof wat jy met ander in gemeen het, jou sal beweeg om elke goeie ding te erken wat ons deur middel van Christus het.  Want, my broer, toe ek van jou liefde hoor, het dit my baie bly gemaak en my vertroos omdat die harte* van die heiliges deur middel van jou versterk* is.  Daarom, al het ek groot gesag in verband met Christus om vir jou te sê om te doen wat gepas is,  wil ek jou eerder op grond van liefde vra, omdat ek, Paulus, oud geword het en nou ook ’n gevangene ter wille van Christus Jesus is. 10  Ek pleit by jou vir my kind Oneʹsimus,+ vir wie ek hier in die gevangenis* ’n pa geword het.+ 11  Hy was vroeër nutteloos vir jou, maar nou is hy nuttig vir jou en vir my. 12  Ek stuur hom terug na jou toe, ja, hy wat vir my baie kosbaar is.* 13  Ek sou hom graag hier by my wou hou sodat hy my in jou plek kan dien terwyl ek in die gevangenis is ter wille van die goeie nuus.+ 14  Maar ek wil niks sonder jou toestemming doen nie, sodat jy jou goeie daad uit vrye wil doen en nie omdat jy gedwing word nie.+ 15  Miskien is dit hoekom hy jou vir ’n kort rukkie* verlaat het, sodat jy hom vir ewig kan terugkry, 16  nie net as ’n slaaf nie,+ maar as ’n geliefde broer.+ Ek is baie lief vir hom en jy sal selfs liewer vir hom wees, as ’n slaaf* en as ’n geliefde broer in die Here. 17  As jy my dan as ’n vriend* beskou, moet jy hom net so vriendelik ontvang soos jy my sou ontvang. 18  En as hy jou enige skade aangedoen het of jou enigiets skuld, sit dit op my rekening. 19  Ek, Paulus, skryf met my eie hand: Ek sal dit terugbetaal – maar jy weet dat jy my selfs jou eie lewe skuld. 20  Ja, broer, mag ek hierdie hulp van jou ontvang in verband met die Here. Versterk my hart* in verband met Christus. 21  Ek is vol vertroue dat jy sal doen wat ek vra, en daarom skryf ek aan jou, want ek weet dat jy selfs meer sal doen as wat ek sê. 22  En nog iets: Maak ’n plek gereed waar ek kan bly, want ek hoop dat ek deur middel van julle gebede aan julle teruggegee* sal word.+ 23  Eʹpafras,+ my medegevangene in eenheid met Christus Jesus, stuur vir jou groete, 24  en so ook Markus, Aristarʹgus,+ Demas+ en Lukas,+ my medewerkers. 25  Mag die onverdiende goedheid van die Here Jesus Christus wees met die gees wat julle openbaar.

Voetnote

Of “teenoor”.
Of “teenoor”.
Of “tere geneenthede”.
Of “verkwik”.
Lett. “boeie”.
Of “wat my na aan die hart lê”.
Lett. “’n uur”.
Lett. “in die vlees”.
Lett. “deelgenoot”.
Of “tere geneenthede”.
Of “vir julle vrygelaat”.