Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die eerste boek van Samuel

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Elkana en sy vrouens (1-8)

  • Kinderlose Hanna bid vir seun (9-18)

  • Samuel gebore en aan Jehovah gegee (19-28)

 • 2

  • Hanna se gebed (1-11)

  • Sondes van Eli se twee seuns (12-26)

  • Jehovah oordeel huis van Eli (27-36)

 • 3

  • Samuel geroep om profeet te wees (1-21)

 • 4

  • Filistyne neem Ark (1-11)

  • Eli en sy seuns sterf (12-22)

 • 5

  • Ark in Filistynse gebied (1-12)

   • Dagon verneder (1-5)

   • Filistyne gestraf (6-12)

 • 6

  • Filistyne stuur Ark terug na Israel (1-21)

 • 7

  • Ark in Kirjat-Jearim (1)

  • Samuel se aansporing: ‘Dien Jehovah alleen’ (2-6)

  • Israel se oorwinning by Mispa (7-14)

  • Samuel dien as rigter oor Israel (15-17)

 • 8

  • Israel dring aan op koning (1-9)

  • Samuel waarsku volk (10-18)

  • Jehovah gee hulle ’n koning, soos hulle gevra het (19-22)

 • 9

  • Samuel ontmoet Saul (1-27)

 • 10

  • Saul as koning gesalf (1-16)

  • Saul aan volk voorgestel (17-27)

 • 11

  • Saul verslaan Ammoniete (1-11)

  • Saul se koningskap weer bevestig (12-15)

 • 12

  • Samuel se afskeidstoespraak (1-25)

   • ‘Moenie leë dinge volg nie’ (21)

   • Jehovah sal sy volk nie verlaat nie (22)

 • 13

  • Saul kies manne vir leërmag (1-4)

  • Saul tree vermetel op (5-9)

  • Samuel wys Saul tereg (10-14)

  • Israel het nie wapens nie (15-23)

 • 14

  • Jonatan se oorwinning by Migmas (1-14)

  • God verslaan Israel se vyande (15-23)

  • Saul se oorhaastige eed (24-46)

   • Manne eet vleis met bloed en al (32-34)

  • Saul se oorloë; sy familie (47-52)

 • 15

  • Saul is ongehoorsaam en spaar Agag se lewe (1-9)

  • Samuel wys Saul tereg (10-23)

   • “Om gehoorsaam te wees, is beter as ’n offerande” (22)

  • Saul as koning verwerp (24-29)

  • Samuel maak Agag dood (30-35)

 • 16

  • Samuel salf Dawid as volgende koning (1-13)

   • “Jehovah sien wat in die hart is” (7)

  • God neem sy gees van Saul af weg (14-17)

  • Dawid word Saul se harpspeler (18-23)

 • 17

  • Dawid verslaan Goliat (1-58)

   • Goliat daag Israel uit (8-10)

   • Dawid aanvaar uitdaging (32-37)

   • Dawid veg in Jehovah se naam (45-47)

 • 18

  • Dawid en Jonatan se vriendskap (1-4)

  • Dawid se oorwinnings maak Saul jaloers (5-9)

  • Saul probeer Dawid doodmaak (10-19)

  • Dawid trou met Saul se dogter Migal (20-30)

 • 19

  • Saul haat Dawid nog steeds (1-13)

  • Dawid vlug vir Saul (14-24)

 • 20

  • Jonatan se lojaliteit aan Dawid (1-42)

 • 21

  • Dawid eet offerbrood in Nob (1-9)

  • Dawid maak asof hy mal is (10-15)

 • 22

  • Dawid in Adullam en Mispe (1-5)

  • Saul laat priesters van Nob doodmaak (6-19)

  • Abjatar ontsnap (20-23)

 • 23

  • Dawid red stad Kehila (1-12)

  • Saul sit Dawid agterna (13-15)

  •  Jonatan versterk Dawid (16-18)

  • Dawid ontsnap net-net van Saul (19-29)

 • 24

  • Dawid spaar Saul se lewe (1-22)

   • Dawid respekteer Jehovah se gesalfde (6)

 • 25

  • Samuel sterf (1)

  • Nabal beledig Dawid se manne (2-13)

  • Abigail tree verstandig op (14-35)

   • “Sak van die lewe by Jehovah” (29)

  • Jehovah maak verstandelose Nabal dood (36-38)

  • Abigail word Dawid se vrou (39-44)

 • 26

  • Dawid spaar Saul se lewe weer (1-25)

   • Dawid respekteer Jehovah se gesalfde (11)

 • 27

  • Filistyne gee Siklag aan Dawid (1-12)

 • 28

  • Saul raadpleeg vrou in En-Dor wat geeste oproep (1-25)

 • 29

  • Filistyne vertrou Dawid nie (1-11)

 • 30

  • Amalekiete stroop en verbrand Siklag (1-6)

   • Dawid deur God versterk (6)

  • Dawid verslaan Amalekiete (7-31)

   • Dawid kry gevangenes terug (18, 19)

   • Dawid se wetsvoorskrif oor hoe buit verdeel moet word (23, 24)

 • 31

  • Saul en drie van sy seuns sterf (1-13)