Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Njia, Kweli, na Uzima

Njia, Kweli, na Uzima

Kwa kweli, unafurahi unapopata habari njema. Na bila shaka kuna habari njema kwa ajili yako na kwa wapendwa wako.

Habari hiyo njema inapatikana katika Biblia, kitabu ambacho Muumba wa ulimwengu, Yehova Mungu, aliongoza kiandikwe miaka mingi iliyopita. Katika kitabu hiki, tutakazia fikira vitabu vinne vya Biblia ambavyo vina habari njema sana kwa ajili yetu sote. Vinaitwa kwa majina ya wanaume wanne ambao Mungu aliwatumia kuviandika—Mathayo, Marko, Luka, na Yohana.

Watu wengi huyaita masimulizi hayo manne, vitabu vinne vya Injili. Vitabu hivyo vyote vinne vinatangaza injili, au habari njema, kumhusu Yesu—kwamba yeye ndiye njia ambayo Mungu anatumia kuokoa na kwamba akiwa Mfalme wa Ufalme wa mbinguni wa Mungu, Yesu atawaletea baraka za kudumu wote wanaomwamini.—Marko 10:17, 30; 13:13.

KWA NINI KUNA VITABU VINNE VYA INJILI?

Huenda umejiuliza ni kwa nini Mungu aliongoza masimulizi manne yaandikwe kuhusu maisha na mafundisho ya Yesu.

Kuna faida ya kuwa na masimulizi hayo tofauti kuhusu mambo ambayo Yesu alifanya na kusema. Kwa mfano, wazia kwamba watu wanne wamesimama karibu na mwalimu mashuhuri. Mtu aliyesimama mbele ya mwalimu ana ofisi ya kukusanya kodi. Mtu aliye upande wa kulia ni daktari. Mtu anayesikiliza akiwa upande wa kushoto ni mvuvi na ni rafiki wa karibu wa yule mwalimu. Na mtu wa nne, aliye nyuma, ni mtazamaji naye ana umri mdogo kuliko wale wengine. Watu hao wanne ni wanyoofu, na kila mmoja wao anakazia fikira jambo tofauti. Kila mmoja wao akiandika simulizi kuhusu mambo ambayo mwalimu anasema na kufanya, inaelekea kwamba masimulizi hayo manne yatakuwa na habari au matukio yanayotofautiana.  Kwa kuyachunguza masimulizi yote manne, tukizingatia maoni na malengo hayo yanayotofautiana, tunaweza kupata habari kamili kuhusu mambo ambayo mwalimu alisema na kufanya. Mfano huo unaonyesha jinsi tunavyoweza kufaidika kutokana na masimulizi manne tofauti kuhusu maisha ya Mwalimu Mkuu, Yesu.

Tukiendelea na ule mfano, yule mkusanya kodi anataka kuwasilisha ujumbe kwa Wayahudi, basi anaunganisha mafundisho au matukio fulani kwa njia ambayo itawasaidia wasomaji hao. Yule daktari anakazia fikira jinsi wagonjwa na vilema walivyoponywa, basi hataji mambo fulani yaliyoandikwa na yule mkusanya kodi au anayasimulia kwa njia tofauti. Yule rafiki wa karibu anakazia fikira hisia na sifa za yule mwalimu. Simulizi la yule aliye na umri mdogo ni fupi, na linataja mambo kwa muhtasari. Lakini bado masimulizi yote manne ni sahihi. Mfano huo unaonyesha vizuri jinsi masimulizi manne kuhusu maisha ya Yesu yanavyoboresha uelewaji wetu kuhusu matendo, mafundisho, na utu wake.

Huenda watu fulani wakataja kuhusu ‘Injili ya Mathayo’ au ‘Injili ya Yohana.’ Hilo ni sahihi, kwa maana kila kitabu kina “habari njema kumhusu Yesu Kristo.” (Marko 1:1) Hata hivyo, kwa ujumla, kuna injili moja tu, au habari njema, kumhusu Yesu—ambayo inapatikana katika masimulizi manne.

Wanafunzi wengi wa Neno la Mungu wamelinganisha na kupatanisha matukio na habari zilizo katika vitabu vya Mathayo, Marko, Luka, na Yohana. Karibu mwaka wa 170 W.K., mwandikaji Msiria anayeitwa Tatiani alijitahidi kufanya hivyo. Alitambua kwamba vitabu hivyo vinne ni sahihi na vimeongozwa na roho ya Mungu, naye akaandika Diatessaron, yaani, simulizi lililounganishwa la maisha na huduma ya Yesu.

Kitabu Yesu—Njia, Kweli, na Uzima kimefanya hivyo pia, lakini ni sahihi na kamili zaidi. Hilo limewezekana kwa sababu sasa tunaelewa vizuri zaidi utimizo wa unabii na mifano mingi ya Yesu. Uelewaji huo unatusaidia kuelewa wazi mambo aliyosema na kufanya, na pia kuelewa mfuatano wa matukio. Pia, vitu vya kale ambavyo vimepatikana vimefanya habari fulani na maoni ya waandikaji yaeleweke vizuri. Bila shaka, hakuna mtu anayeweza kueleza kwa uhakika mfuatano wa matukio katika kila simulizi. Lakini kitabu Yesu—Njia, Kweli, na Uzima kimesimulia mambo kwa njia yenye usawaziko na inayopatana na akili.

NJIA, KWELI, NA UZIMA

Unaposoma na kufurahia kitabu hiki, jitahidi kukumbuka ujumbe wa msingi kwako na kwa wapendwa wako. Kumbuka kwamba Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyemwambia hivi mtume Tomasi: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba bila kupitia kwangu.”—Yohana 14:6.

Kitabu Yesu—Njia, Kweli, na Uzima kitakusaidia uthamini kabisa kwamba Yesu ndiye “njia.” Tunaweza kumfikia Yehova Mungu katika sala kupitia kwake peke yake. Isitoshe, Yesu ndiye njia inayotumiwa kutupatanisha na Mungu. (Yohana 16:23; Waroma 5:8) Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu kupitia Yesu peke yake.

Yesu ndiye “kweli.” Alizungumza na kuishi kupatana na kweli; ni kana kwamba Yesu ndiye aliyeleta kweli. Alitimiza unabii mwingi sana, ambao ulikuwa “‘ndiyo’ kupitia yeye.” (2 Wakorintho 1:20; Yohana 1:14) Unabii huo unatusaidia kuona jukumu lake muhimu katika kutimizwa kwa kusudi la Mungu.—Ufunuo 19:10.

Pia, Yesu Kristo ndiye “uzima.” Kupitia fidia, kwa kutoa uhai na damu yake kamilifu, alifanya iwezekane kwetu kupata “uzima ulio wa kweli,” yaani, “uzima wa milele.” (1 Timotheo 6:12, 19; Waefeso 1:7; 1 Yohana 1:7) Pia, atathibitika kuwa “uzima” kwa mamilioni ya watu ambao wamekufa lakini watakaofufuliwa wakiwa na tumaini la kuishi milele katika Paradiso.—Yohana 5:28, 29.

Sisi sote tunapaswa kuthamini jukumu la Yesu katika kusudi la Mungu. Furahia kujifunza mengi kumhusu Yesu—“njia na kweli na uzima.””