Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 127

Kesi Mbele ya Sanhedrini, Kisha Apelekwa kwa Pilato

Kesi Mbele ya Sanhedrini, Kisha Apelekwa kwa Pilato

MATHAYO 27:1-11 MARKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOHANA 18:28-35

  • KESI ASUBUHI MBELE YA SANHEDRINI

  • YUDA ISKARIOTE ANAJARIBU KUJINYONGA

  • YESU APELEKWA KWA PILATO AKAHUKUMIWE

Usiku unakaribia kwisha Petro anapomkana Yesu kwa mara ya tatu. Washiriki wa Sanhedrini wamemaliza kesi yao isiyo halali nao wametawanyika. Ijumaa asubuhi, wanakusanyika tena labda ili kufanya kesi waliyofanya usiku ionekane kuwa halali. Yesu analetwa mbele yao.

Mahakama inauliza tena: “Ikiwa wewe ndiye Kristo, tuambie.” Yesu anajibu: “Hata nikiwaambia, hamtaamini hata kidogo. Isitoshe, ikiwa ningewauliza, hamngenijibu.” Hata hivyo, kwa ujasiri Yesu anawaonyesha utambulisho wake kama ilivyotabiriwa katika Danieli 7:13. Anasema: “Tangu sasa Mwana wa binadamu ataketi kwenye mkono wa kuume wenye nguvu wa Mungu.”—Luka 22:67-69; Mathayo 26:63.

Wanasisitiza hivi: “Kwa hiyo, je, wewe ndiye Mwana wa Mungu?” Yesu anajibu: “Ninyi wenyewe mnasema kwamba mimi ndiye.” Inaonekana hilo linafanya iwe halali kumuua Yesu kwa kosa la kukufuru. “Kwa nini tutafute ushahidi zaidi?” wanauliza. (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) Basi wanamfunga Yesu na kumpeleka kwa Gavana Mroma Pontio Pilato.

Huenda Yuda Iskariote anamwona Yesu akipelekwa kwa Pilato. Yuda anapotambua kwamba Yesu amehukumiwa, anajuta na kukata tamaa. Hata hivyo, badala ya kumrudia Mungu na kutubu kikweli, anaenda kurudisha vile vipande 30 vya fedha. Yuda anawaambia hivi wakuu wa makuhani: “Nilitenda dhambi niliposaliti damu isiyo na hatia.” Lakini anajibiwa kwa ukali: “Hilo linatuhusuje? Shauri yako!”—Mathayo 27:4.

Yuda anatupa vile vipande 30 vya fedha hekaluni na kisha anaongezea kosa lingine kwa kujaribu kujiua. Yuda anapojaribu kujinyonga, tawi la mti analofunga kamba linavunjika. Mwili wake unaanguka kwenye miamba iliyo chini na kupasuka.—Matendo 1:17, 18.

Bado ni asubuhi na mapema Yesu anapopelekwa kwenye jumba la Pontio Pilato. Lakini Wayahudi wanaompeleka huko wanakataa kuingia  ndani. Wanafikiri kwamba watakuwa najisi wakishirikiana na watu wa mataifa. Jambo hilo litafanya wasistahili kula mlo siku ya Nisani 15, siku ya kwanza ya Sherehe ya Mikate Isiyo na Chachu, ambayo huonwa kuwa sehemu ya kipindi cha Pasaka.

Pilato anatoka na kuwauliza: “Mna mashtaka gani kumhusu mtu huyu?” Wanajibu hivi: “Kama mtu huyu hangekuwa mkosaji, hatungemkabidhi kwako.” Huenda Pilato anahisi kwamba wanajaribu kumlazimisha, basi anasema hivi: “Mchukueni mkamhukumu kulingana na sheria yenu.” Wayahudi wanafunua lengo lao la kutaka kumuua, wanasema: “Si halali kwetu kumuua mtu yeyote.”—Yohana 18:29-31.

Kwa kweli, wakimuua Yesu wakati wa sherehe ya Pasaka, jambo hilo litasababisha vurugu kati ya watu. Lakini wakifanya Waroma wamuue Yesu kwa mashtaka ya kisiasa, kwa kuwa Waroma wana mamlaka ya kufanya hivyo, hilo litasaidia kuzuia Wayahudi hao wasilaumiwe na watu.

Viongozi hao wa kidini hawamwambii Pilato kwamba wamemhukumu Yesu kwa kukufuru. Sasa wanamshtaki kwa makosa mengine: “Tulimkuta mtu huyu [1] akipindua taifa letu na [2] kuwakataza watu wasimlipe Kaisari kodi, [3] akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme.”—Luka 23:2.

Akiwa mwakilishi wa Roma, Pilato ana sababu ya kuhangaikia shtaka kwamba Yesu anadai kuwa mfalme. Basi anaingia tena kwenye jumba la mfalme, anamwita Yesu na kumuuliza: “Je, wewe ndiye Mfalme wa Wayahudi?” Kwa maneno mengine, ‘Je, umevunja sheria ya milki kwa kujitangaza kuwa mfalme ili kumpinga Kaisari?’ Labda ili ajue mambo ambayo tayari Pilato amesikia kumhusu, Yesu anauliza: “Je, unauliza hivyo kwa kujitungia, au uliambiwa na watu wengine kunihusu?”—Yohana 18:33, 34.

Akionyesha kwamba hajui mengi kumhusu Yesu, lakini anataka kujua, Pilato anajibu: “Mimi si Myahudi, sivyo?” Anaongezea hivi: “Taifa lako na wakuu wa makuhani wamekukabidhi kwangu. Ulifanya nini?”—Yohana 18:35.

Yesu hajaribu kuepuka suala muhimu—ufalme. Anajibu kwa njia ambayo bila shaka inamshangaza Gavana Pilato.