Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 75

Yesu Afunua Chanzo cha Furaha

Yesu Afunua Chanzo cha Furaha

LUKA 11:14-36

  • KUFUKUZA ROHO WAOVU KWA “KIDOLE CHA MUNGU”

  • CHANZO CHA FURAHA YA KWELI

Yesu ametoka tu kurudia maagizo yake kuhusu sala. Hata hivyo, hilo si jambo pekee ambalo amezungumzia zaidi ya mara moja katika huduma yake.Alipokuwa akifanya miujiza huko Galilaya, Yesu alishutumiwa kwa uwongo kwamba alifanya hivyo kwa nguvu za mtawala wa roho waovu. Sasa akiwa Yudea jambo hilo linatokea tena.

Yesu anapomfukuza roho mwovu anayemzuia mtu fulani asizungumze, umati unashangaa. Hata hivyo, adui zake hawashangai. Wanamshtaki kwa mashtaka yaleyale ya uwongo: “Anawafukuza roho waovu kwa nguvu za Beelzebuli, mtawala wa roho waovu.” (Luka 11:15) Wengine, wakitafuta uthibitisho zaidi kuhusu utambulisho wa Yesu, wanamwomba awaonyeshe ishara kutoka mbinguni.

Anapotambua kwamba wanataka kumjaribu, Yesu anawajibu kama alivyowajibu watu waliomkosoa huko Galilaya. Anasema kwamba kila ufalme uliogawanyika dhidi yake wenyewe utaanguka, anawaambia: “Ikiwa Shetani amegawanyika dhidi yake mwenyewe, ufalme wake utawezaje kusimama?” Kisha anawaambia hivi moja kwa moja: “Ikiwa ninawafukuza roho waovu kupitia kidole cha Mungu, kwa kweli Ufalme wa Mungu umewafikia ninyi ghafla.”—Luka 11:18-20.

Yesu anapotaja “kidole cha Mungu,” wasikilizaji wake wanapaswa kukumbuka kilichotokea zamani katika historia ya Israeli. Watu waliokuwa katika nyumba ya Farao ambao walimwona Musa akifanya muujiza, walipaza sauti: “Ni kidole cha Mungu!” Pia ni “kidole cha Mungu” kilichoandika Amri Kumi katika mabamba mawili ya mawe. (Kutoka 8:19; 31:18) Vivyo hivyo, “kidole cha Mungu,” yaani, roho yake takatifu, au nguvu ya utendaji ndiyo inayomsaidia Yesu sasa kufukuza roho waovu na kuponya wagonjwa. Hivyo, Ufalme wa Mungu umewafikia wapinzani hao, kwa sababu Mfalme aliyechaguliwa wa Ufalme huo, Yesu, yuko papo hapo akifanya miujiza hiyo.

Uwezo wa Yesu wa kufukuza roho waovu unathibitisha kwamba ana nguvu nyingi kuliko Shetani, kama vile tu mtu mwenye nguvu nyingi anavyomshambulia na kumshinda mlinzi mwenye silaha. Yesu pia anarudia mfano wake kuhusu roho mwovu anayemtoka mtu. Mtu asipojaza nafasi hiyo kwa mambo mema, roho huyo atarudi pamoja na wengine saba, na kufanya hali ya mtu huyo iwe mbaya kuliko hapo mwanzoni. (Mathayo 12:22, 25-29, 43-45) Hali iko hivyo kwa taifa la Israeli.

Mwanamke fulani anayemsikiliza Yesu anachochewa kusema hivi: “Lenye furaha ni tumbo lililokubeba wewe na matiti uliyonyonya!” Wanawake Wayahudi walitumaini kuzaa mtoto atakayekuwa nabii, hasa Masihi. Kwa hiyo, huenda mwanamke huyo anafikiri kwamba Maria ana furaha sana kwa sababu yeye ni mama ya mwalimu huyo. Hata hivyo, Yesu anamrekebisha mwanamke huyo kuhusu chanzo cha kweli cha furaha: “Hapana, badala yake, wenye furaha ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika!” (Luka 11:27, 28) Yesu hajawahi kamwe kudokeza kwamba Maria anapaswa kupewa heshima ya kipekee. Badala yake, furaha ya kweli kwa mwanamume au mwanamke yeyote inatokana na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, bali si kuwa na ukoo na mtu fulani au kutimiza jambo fulani.

Kama Yesu alivyofanya huko Galilaya, anawakemea watu kwa kuomba wapewe ishara kutoka mbinguni. Anasema kwamba hawatapewa  ishara yoyote isipokuwa “ishara ya Yona.” Yona alikuwa ishara, kwanza, kwa sababu alikaa siku tatu katika tumbo la samaki, na pili, kwa sababu ya kuhubiri kwa ujasiri na hivyo kufanya Waninawi watubu. Yesu anasema: “Lakini tazama! hapa pana mtu mkuu kuliko Yona.” (Luka 11:29-32) Pia, Yesu ni zaidi ya Sulemani, ambaye malkia wa Sheba alikuja kusikiliza hekima yake.

Yesu anaongezea hivi: “Hakuna mtu anayewasha taa na kuificha au kuiweka chini ya kikapu, bali huiweka kwenye kinara cha taa.” (Luka 11:33) Labda anamaanisha kwamba kufundisha na kufanya miujiza mbele ya watu hao ni kama kuficha mwangaza wa taa. Kwa sababu macho yao yamekengeushwa, wanakosa kusudi la kazi zake.

Yesu ametoka tu kumfukuza roho mwovu na kufanya mtu ambaye hakuwa akizungumza aanze kuzungumza. Jambo hilo linapaswa kuwachochea watu wamtukuze Mungu na kuwaambia wengine mambo ambayo Yehova anafanya. Kwa hiyo, Yesu anawaonya hivi adui zake: ‘Basi, muwe waangalifu ili nuru iliyo ndani yenu isiwe ni giza. Kwa hiyo, ikiwa mwili wako wote ni mwangavu bila giza lolote, utakuwa mwangavu kama taa inapokuangazia kwa mwanga wake.’—Luka 11:35, 36.