Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 83

Kualikwa Kwenye Mlo​—Mungu Anawaalika Nani?

Kualikwa Kwenye Mlo​—Mungu Anawaalika Nani?

LUKA 14:7-24

  • SOMO KUHUSU UNYENYEKEVU

  • WAGENI WALIOALIKWA WATOA VISINGIZIO

Baada ya kumponya mwanamume aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba mwili, bado Yesu yuko katika nyumba ya yule Farisayo. Yesu anawaona wageni wengine wakichagua mahali pa heshima zaidi kwenye mlo, naye anatumia nafasi hiyo kufundisha somo kuhusu unyenyekevu.

Yesu anasema: “Mtu akikualika kwenye karamu ya ndoa, usiketi mahali pa heshima zaidi. Huenda pia amemwalika mtu mashuhuri kuliko wewe. Naye aliyewaalika atakuja kukuambia, ‘Mwachie mtu huyu mahali ulipoketi.’ Kisha utaondoka kwa aibu na kuketi mahali pa chini kabisa.”—Luka 14:8, 9.

Kisha Yesu anasema: “Lakini unapoalikwa, nenda uketi mahali pa chini kabisa, ili mtu aliyekualika akija akuambie, ‘Rafiki yangu, nenda uketi mahali pa heshima zaidi.’ Kisha utakuwa na heshima mbele ya wageni wenzako wote.” Kufanya hivyo hakumaanisha tu kuonyesha adabu. Yesu anaeleza: “Kwa maana kila mtu anayejiinua atanyenyekezwa, na yeyote anayejinyenyekeza atainuliwa.” (Luka 14:10, 11) Naam, anawatia moyo wasikilizaji wake wasitawishe unyenyekevu.

Yesu anazungumzia somo lingine linalomhusu Farisayo aliyemwalika—kuhusu kuandaa mlo kwa njia itakayompendeza Mungu. “Unapoandaa mlo wa mchana au wa jioni, usiwaite rafiki zako, ndugu zako, watu wako wa ukoo, au jirani zako walio matajiri. Huenda wao pia wakakualika, na hivyo kukulipa ulichowafanyia. Lakini unapoandaa karamu, waalike maskini, viwete, vilema, na vipofu; nawe utakuwa mwenye furaha, kwa sababu hawana kitu cha kukulipa.”—Luka 14:12-14.

Ni jambo la kawaida kuwaalika marafiki, watu wa ukoo na majirani kwenye mlo, na Yesu hasemi kwamba ni kosa kufanya hivyo. Hata hivyo, anakazia kwamba kuandaa mlo kwa ajili ya wenye uhitaji, kama vile maskini, viwete, au vipofu, kunaleta baraka nyingi. Yesu anamwambia hivi yule mtu aliyemwalika: “Utalipwa katika ufufuo wa waadilifu.” Mgeni mwingine anakubaliana na maneno hayo kwa kusema: “Mwenye furaha ni yule anayekula katika Ufalme wa Mungu.” (Luka 14:15) Anaona hilo kuwa pendeleo kubwa. Hata hivyo si wote wanaothamini jambo hilo kama inavyoonyeshwa na mfano anaotoa Yesu:

“Mtu fulani alikuwa akiandaa mlo mkubwa wa jioni, naye akawaalika watu wengi. . . . Akamtuma mtumwa wake awaambie walioalikwa, ‘Njooni, kwa sababu kila kitu kiko tayari.’ Lakini wote wakaanza kutoa visingizio. Mmoja akasema, ‘Nilinunua shamba, ninahitaji kwenda kuliona; tafadhali, niwie radhi.’ Mwingine akasema, ‘Nimenunua jozi tano za ng’ombe, ninaenda kuwakagua; tafadhali, niwie radhi.’ Na bado mwingine akasema, ‘Nimetoka tu kuoa, kwa hiyo siwezi kuja.’”—Luka 14:16-20.

Hivyo ni visingizio tu! Kwa kawaida, mtu hukagua shamba au mifugo kabla ya kununua, basi si jambo la dharura kwenda kukagua baadaye. Mwanamume wa tatu hajitayarishi kuoa. Tayari ameoa, basi hana sababu ya kukataa mwaliko muhimu. Bwana anaposikia visingizio hivyo, kwa hasira anamwambia mtumwa wake hivi:

“Nenda upesi kwenye barabara kuu na vichochoro vya jiji, uwalete maskini, viwete, vipofu, na vilema.” Baada ya yule mtumwa kufanya hivyo, bado kuna nafasi. Basi yule bwana anamwambia mtumwa wake: “Nenda barabarani na kwenye vijia uwahimize watu waje, ili nyumba yangu ijae. Kwa maana ninawaambia, hakuna hata mmoja wa watu waliokuwa wamealikwa atakayeonja mlo wangu wa jioni.”—Luka 14:21-24.

 Mfano ambao Yesu ametoa unaonyesha vizuri jinsi Yehova Mungu alivyomtuma Yesu Kristo kuwaalika watu ili wawe na tumaini la kuingia katika Ufalme wa mbinguni. Wayahudi, hasa viongozi wa kidini ndio waliokuwa wa kwanza kualikwa. Wengi wao walikataa mwaliko ambao Yesu alitoa katika kipindi chote cha huduma yake. Hata hivyo, watu wengine wangealikwa pia. Yesu anaonyesha wazi kwamba wakati ujao mwaliko wa pili utatolewa kwa watu wa hali ya chini wa taifa la Kiyahudi na wageuzwa imani pia. Baadaye, kutakuwa na mwaliko wa tatu na wa mwisho ambao utatolewa kwa watu ambao Wayahudi wanaona kuwa hawafai mbele za Mungu.—Matendo 10:28-48.

Naam, kwa kweli mambo ambayo Yesu anasema yanathibitisha maneno aliyosema mgeni mwenzake: “Mwenye furaha ni yule anayekula katika Ufalme wa Mungu.”.”