Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 60

Kugeuka Sura​—Wamwona Kristo Katika Utukufu

Kugeuka Sura​—Wamwona Kristo Katika Utukufu

MATHAYO 16:28–17:13 MARKO 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • MAONO YA KUGEUKA SURA

  • MITUME WASIKIA SAUTI YA MUNGU

Yesu akiwa anafundisha watu katika eneo la Kaisaria Filipi, ambalo liko karibu kilomita 25 hivi kutoka mlima Hermoni, anawatangazia mitume wake jambo lenye kushangaza: “Kwa kweli ninawaambia kwamba kuna baadhi ya wale waliosimama hapa ambao hawataonja kifo kamwe kabla ya kumwona Mwana wa binadamu akija katika Ufalme wake.”—Mathayo 16:28.

Lazima wanafunzi wanajiuliza Yesu anamaanisha nini. Baada ya juma moja hivi, anawachukua watatu kati ya mitume wake—Petro, Yakobo, na Yohana—na kwenda kwenye mlima mrefu. Huenda ni usiku, kwa kuwa wanaume hao watatu wana usingizi. Yesu akiwa anasali, anageuka sura mbele yao. Mitume hao wanaona uso wake uking’aa kama jua. Na mavazi yake yakiwa maangavu kama nuru, yanakuwa meupe na kumetameta.

Sasa, watu wawili wanaotambuliwa kuwa “Musa na Eliya,” wanatokea. Wanaanza kuzungumza na Yesu kuhusu ‘kuondoka kwake, ambako kungetokea huko Yerusalemu.’ (Luka 9:30, 31) Kuondoka kwake kunarejezea kifo cha Yesu kitakachofuatiwa na kufufuliwa, alikozungumzia hivi karibuni. (Mathayo 16:21) Mazungumzo hayo yanathibitisha kwamba kinyume na alivyofikiri Petro, Yesu hawezi kuepuka kifo chenye kuaibisha.

Sasa wakiwa macho kabisa, mitume hao wanatazama na kusikiliza kwa mshangao. Haya ni maono, lakini yanaonekana kana kwamba ni halisi kabisa hivi kwamba Petro anaanza kujihusisha katika mazungumzo: “Rabi, ni vizuri sisi tuwe hapa. Basi, tutasimamisha mahema matatu, moja lako, moja la Musa, na moja la Eliya.” (Marko 9:5) Je, Petro anataka mahema yasimamishwe ili maono hayo yaendelee?

Petro akiwa anazungumza, wingu jangavu linawafunika na sauti kutoka kwenye lile wingu inasema: “Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali. Msikilizeni.” Wanaposikia hivyo, mitume hao wakiwa wameogopa sana wanaanguka kifudifudi, lakini Yesu anawaambia: “Simameni. Msiogope.” (Mathayo 17:5-7) Wanaposimama, mitume hao watatu hawamwoni mtu yeyote isipokuwa Yesu. Maono yamekwisha. Inapokuwa mchana wakiwa wanashuka kutoka mlimani, Yesu anawaamuru: “Msimwambie mtu yeyote maono hayo mpaka Mwana wa binadamu atakapofufuliwa kutoka kwa wafu.”—Mathayo 17:9.

Kuonekana kwa Eliya katika maono hayo kunatokeza swali. Mitume wanauliza: “Kwa nini basi waandishi husema kwamba lazima Eliya aje kwanza?” Yesu anajibu: “Tayari Eliya amekuja lakini hawakumtambua.” (Mathayo 17:10-12) Yesu anazungumza kuhusu Yohana Mbatizaji, aliyefanya kazi kama ya Eliya. Eliya alitayarisha njia kwa ajili ya Elisha, na Yohana amefanya hivyo kwa ajili ya Kristo.

Maono hayo yanamwimarisha sana Yesu na mitume wake! Yanaonyesha utukufu wa wakati ujao wa Kristo katika Ufalme. Kwa hiyo wanafunzi walimwona “Mwana wa binadamu akija katika Ufalme wake,” kama Yesu alivyoahidi. (Mathayo 16:28) Wakiwa mlimani, ‘walijionea kwa macho fahari yake.’ Ingawa Mafarisayo walitaka ishara ya kuthibitisha kwamba Yesu atakuwa Mfalme aliyechaguliwa na Mungu, hakuwapa ishara hata moja. Lakini wanafunzi wa karibu wa Yesu waliruhusiwa kuona kugeuka sura kwa Yesu, kunakothibitisha unabii kuhusu Ufalme. Hivyo, Petro angeweza kuandika hivi baadaye: “Tuna neno la kinabii likiwa limefanywa hakika zaidi.”—2 Petro 1:16-19.