Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 104

Wayahudi Wasikia Sauti ya Mungu​—Je, Wataonyesha Imani?

Wayahudi Wasikia Sauti ya Mungu​—Je, Wataonyesha Imani?

YOHANA 12:28-50

  • WATU WENGI WASIKIA SAUTI YA MUNGU

  • MSINGI WA HUKUMU

Akiwa katika hekalu siku ya Jumatatu, Nisani 10, Yesu anazungumza kuhusu kifo chake kinachokaribia. Akihangaikia jinsi jina la Mungu litakavyohusika, Yesu anasema: “Baba, litukuze jina lako.” Sauti yenye nguvu kutoka mbinguni inajibu: “Nimelitukuza nami nitalitukuza tena.”—Yohana 12:27, 28.

Watu walio hapo karibu wanashangaa. Baadhi yao wanafikiri kwamba wamesikia mngurumo. Wengine wanasema: “Malaika ameongea naye.” (Yohana 12:29) Hata hivyo, wametoka tu kumsikia Yehova akizungumza! Na hii si mara ya kwanza kwa wanadamu kusikia sauti ya Mungu kuhusiana na Yesu.

Miaka mitatu na nusu mapema, Yesu alipobatizwa, Yohana Mbatizaji alisikia Mungu akisema hivi kumhusu Yesu: “Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali.” Baadaye kwenye Pasaka ya mwaka wa 32 W.K., Yesu aligeuka sura mbele ya Yakobo, Yohana, na Petro. Wanaume hao watatu walimsikia Yehova akisema: “Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali. Msikilizeni.” (Mathayo 3:17; 17:5) Lakini sasa, mara hii ya tatu, Yehova anazungumza kwa njia ambayo wengi wanaweza kumsikia!

Yesu anasema: “Sauti hii imesikika, si kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu.” (Yohana 12:30) Ni uthibitisho kwamba kwa kweli yeye ni Mwana wa Mungu, Masihi aliyetabiriwa.

Isitoshe, maisha ya Yesu ya uaminifu yanaonyesha jinsi wanadamu wanavyopaswa kuishi na pia yanathibitisha kwamba Shetani Ibilisi, mtawala wa ulimwengu, anastahili kuangamizwa. Yesu anasema: “Sasa ulimwengu huu unahukumiwa; sasa mtawala wa ulimwengu huu atatupwa nje.” Badala ya kuwa hasara, kifo cha Yesu kinachokaribia kitakuwa ushindi. Jinsi gani? Anaeleza hivi: “Na bado mimi, nikiinuliwa kutoka duniani, nitawavuta watu wa namna zote kwangu.” (Yohana 12:31, 32) Kupitia kifo chake kwenye mti, Yesu atawavuta watu kwake, na hivyo kufungua njia ya kupata uzima wa milele.

Umati unaposikia Yesu akisema kuhusu ‘kuinuliwa,’ wanasema: “Tulisikia kutoka katika Sheria kwamba Kristo hudumu milele. Kwa nini unasema kwamba lazima Mwana wa binadamu ainuliwe? Huyo Mwana wa binadamu ni nani?” (Yohana 12:34) Licha ya uthibitisho mwingi, kutia ndani kusikia sauti ya Mungu, wengi wao hawamkubali Yesu kuwa ndiye Mwana wa kweli wa binadamu, Masihi aliyeahidiwa.

Kama alivyofanya wakati uliopita, Yesu anajirejezea kuwa “nuru.” (Yohana 8:12; 9:5) Anauhimiza hivi umati: “Nuru itakuwa miongoni mwenu kwa muda kidogo zaidi. Tembeeni wakati bado mna nuru, ili giza lisiwazidi nguvu . . . Wakati mna nuru, iweni na imani katika nuru ili muwe wana wa nuru.” (Yohana 12:35, 36) Kisha Yesu anaondoka, kwa sababu hapaswi kufa siku ya Nisani 10. Siku ya Pasaka Nisani 14 ndipo ‘atakapoinuliwa,’ yaani, atatundikwa kwenye mti.—Wagalatia 3:13.

Tunapochunguza huduma ya Yesu, ni wazi kwamba unabii ulikuwa ukitimia Wayahudi walipokosa kumwamini. Isaya alikuwa ametabiri kwamba macho ya watu yangepofushwa na mioyo yao ingekuwa migumu hivi kwamba hawangegeuka ili waponywe. (Isaya 6:10; Yohana 12:40) Naam, Wayahudi wengi wanakataa kwa ukaidi uthibitisho kwamba Yesu ndiye Mkombozi wao aliyeahidiwa, njia ya uzima.

Nikodemo, Yosefu wa Arimathea, na watawala wengi ‘kwa kweli wanamwamini’ Yesu. Lakini je, watatenda kwa imani, au wataogopa, iwe ni kwa sababu wanaogopa kufukuzwa katika sinagogi  au kwa sababu ‘wanaupenda utukufu wa wanadamu’?—Yohana 12:42, 43.

Yesu anaeleza maana ya kumwamini: “Yeyote anayeniamini, haniamini mimi tu bali pia Yule aliyenituma; na yeyote anayeniona mimi anamwona pia Yule aliyenituma.” Kweli ambazo Mungu alimwagiza Yesu afundishe na ambazo Yesu anaendelea kuzitangaza ni muhimu sana hivi kwamba anasema: “Yeyote anayenipuuza na hapokei maneno yangu, ana wa kumhukumu. Neno ambalo nimesema ndilo litakalomhukumu katika siku ya mwisho.”—Yohana 12:44, 45, 48.

Kisha Yesu anamalizia kwa kusema: “Sijasema kwa uamuzi wangu mwenyewe, bali Baba aliyenituma amenipa amri kuhusu jambo la kutangaza na la kusema. Pia, ninajua kwamba amri yake inamaanisha uzima wa milele.” (Yohana 12:49, 50) Yesu anajua kwamba baada ya muda mfupi atamwaga damu yake iwe dhabihu kwa ajili ya wanadamu wanaomwamini.—Waroma 5:8, 9.