Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Habari Njema Kulingana na Mathayo

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Ukoo wa Yesu Kristo (1-17)

  • Yesu azaliwa (18-25)

 • 2

  • Wanajimu wamtembelea Yesu (1-12)

  • Kukimbilia Misri (13-15)

  • Herode awaua wavulana wadogo (16-18)

  • Kurudi Nazareti (19-23)

 • 3

  • Yohana Mbatizaji ahubiri (1-12)

  • Yesu abatizwa (13-17)

 • 4

  • Ibilisi amjaribu Yesu (1-11)

  • Yesu aanza kuhubiri Galilaya (12-17)

  • Wanafunzi wa kwanza wachaguliwa (18-22)

  • Yesu ahubiri, afundisha, na kuponya (23-25)

 • 5

  • MAHUBIRI YA MLIMANI (1-48)

   • Yesu aanza kufundisha mlimani (1, 2)

   • Mambo tisa yanayoleta furaha (3-12)

   • Chumvi na nuru (13-16)

   • Yesu alikuja kutimiza Sheria (17-20)

   • Mashauri kuhusu hasira (21-26), uzinzi (27-30), talaka (31, 32), viapo (33-37), kulipiza kisasi (38-42), kupenda adui (43-48)

 • 6

  • MAHUBIRI YA MLIMANI (1-34)

   • Msijionyeshe kuwa waadilifu (1-4)

   • Jinsi ya kusali (5-15)

    • Sala ya mfano (9-13)

   • Kufunga (16-18)

   • Hazina duniani na mbinguni (19-24)

   • Acheni kuhangaika (25-34)

    • Endeleeni kuutafuta kwanza Ufalme (33)

 • 7

  • MAHUBIRI YA MLIMANI  (1-27)

   • Acheni kuhukumu (1-6)

   • Endeleeni kuomba, kutafuta, kupiga hodi (7-11)

   • Kanuni Bora (12)

   • Lango jembamba (13, 14)

   • Watajulikana kwa matunda yao (15-23)

   • Nyumba iliyo juu ya mwamba, nyumba iliyo juu ya mchanga (24-27)

  • Umati washangazwa na njia ya Yesu ya kufundisha (28, 29)

 • 8

  • Mtu mwenye ukoma aponywa (1-4)

  • Ofisa wa jeshi mwenye imani (5-13)

  • Yesu aponya wengi Kapernaumu (14-17)

  • Jinsi ya kumfuata Yesu (18-22)

  • Yesu atuliza dhoruba (23-27)

  • Yesu awaruhusu roho waovu waingie katika nguruwe (28-34)

 • 9

  • Yesu amponya mtu aliyepooza (1-8)

  • Yesu amwita Mathayo (9-13)

  • Swali kuhusu kufunga (14-17)

  • Binti ya Yairo; mwanamke agusa vazi la nje la Yesu (18-26)

  • Yesu aponya vipofu na mabubu (27-34)

  • Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache (35-38)

 • 10

  • Mitume 12 (1-4)

  • Maagizo kwa ajili ya huduma (5-15)

  • Wanafunzi watateswa (16-25)

  • Mwogope Mungu, si wanadamu (26-31)

  • Sikuleta amani, bali upanga (32-39)

  • Kuwakaribisha wanafunzi wa Yesu (40-42)

 • 11

  • Yohana Mbatizaji asifiwa (1-15)

  • Kizazi kisicho na imani chashutumiwa (16-24)

  • Yesu amsifu Baba yake kwa kuwafunulia mambo wanyenyekevu (25-27)

  • Nira ya Yesu inaburudisha (28-30)

 • 12

  • Yesu ndiye “Bwana wa Sabato” (1-8)

  • Mtu mwenye mkono uliopooza aponywa (9-14)

  • Mtumishi mpendwa wa Mungu (15-21)

  • Atumia roho takatifu kuwafukuza roho waovu (22-30)

  • Dhambi isiyosamehewa (31, 32)

  • Mti hujulikana kwa matunda yake (33-37)

  • Ishara ya Yona (38-42)

  • Roho mwovu anaporudi (43-45)

  • Mama na ndugu za Yesu (46-50)

 • 13

  • MIFANO KUHUSU UFALME (1-52)

   • Mpandaji (1-9)

   • Kwa nini Yesu alitumia mifano? (10-17)

   • Mfano wa mpandaji wafafanuliwa (18-23)

   • Ngano na magugu (24-30)

   • Mbegu ya haradali na chachu (31-33)

   • Yesu atumia mifano, atimiza unabii (34, 35)

   • Mfano wa ngano na magugu wafafanuliwa (36-43)

   • Hazina iliyofichwa na lulu nzuri (44-46)

   • Wavu wa kukokota (47-50)

   • Hazina mpya na za zamani (51, 52)

  • Yesu akataliwa katika eneo la nyumbani kwao (53-58)

 • 14

  • Yohana Mbatizaji akatwa kichwa (1-12)

  • Yesu alisha wanaume 5,000 (13-21)

  • Yesu atembea juu ya maji (22-33)

  • Yesu awaponya watu huko Genesareti (34-36)

 • 15

  • Yesu afunua mapokeo ya wanadamu (1-9)

  • Mtu huchafuliwa na kinachotoka moyoni (10-20)

  • Imani kubwa ya mwanamke Mfoinike (21-28)

  • Yesu aponya magonjwa mengi (29-31)

  • Yesu alisha wanaume 4,000 (32-39)

 • 16

  • Waomba ishara (1-4)

  • Chachu ya Mafarisayo na Masadukayo (5-12)

  • Funguo za Ufalme (13-20)

   • Kutaniko lajengwa juu ya mwamba (18)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa (21-23)

  • Wanafunzi wa kweli (24-28)

 • 17

  • Yesu ageuka sura (1-13)

  • Imani kama mbegu ya haradali (14-21)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (22, 23)

  • Walipa kodi kwa sarafu iliyotolewa kinywani mwa samaki (24-27)

 • 18

  • Aliye mkuu zaidi katika Ufalme (1-6)

  • Vikwazo (7-11)

  • Mfano wa kondoo aliyepotea (12-14)

  • Jinsi ya kumpata ndugu yako (15-20)

  • Mfano wa mtumwa aliyekosa kusamehe (21-35)

 • 19

  • Ndoa na talaka (1-9)

  • Zawadi ya useja (10-12)

  • Yesu awabariki watoto (13-15)

  • Swali la mwanamume kijana tajiri (16-24)

  • Kujidhabihu kwa ajili ya Ufalme (25-30)

 • 20

  • Wafanyakazi katika shamba la mizabibu wapokea mshahara unaolingana (1-16)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (17-19)

  • Ombi la kupewa vyeo katika Ufalme (20-28)

   • Yesu atoa fidia kwa ajili ya wengi (28)

  • Wanaume wawili vipofu waponywa (29-34)

 • 21

  • Yesu aingia kwa kishindo (1-11)

  • Yesu asafisha hekalu (12-17)

  • Mtini walaaniwa (18-22)

  • Wataka kujua chanzo cha mamlaka ya Yesu (23-27)

  • Mfano wa wana wawili (28-32)

  • Mfano wa wakulima wauaji (33-46)

   • Jiwe kuu la pembeni lakataliwa (42)

 • 22

  • Mfano wa karamu ya ndoa (1-14)

  • Mungu na Kaisari (15-22)

  • Swali kuhusu ufufuo (23-33)

  • Amri mbili zilizo kuu zaidi (34-40)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (41-46)

 • 23

  • Msiwaige waandishi na Mafarisayo (1-12)

  • Ole kwa waandishi na Mafarisayo (13-36)

  • Yesu aombolezea Yerusalemu (37-39)

 • 24

  • ISHARA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-51)

   • Vita, njaa, matetemeko ya ardhi (7)

   • Habari njema itahubiriwa (14)

   • Dhiki kuu (21, 22)

   • Ishara ya Mwana wa binadamu (30)

   • Mtini (32-34)

   • Kama siku za Noa (37-39)

   • Endeleeni kukesha (42-44)

   • Mtumwa mwaminifu na mtumwa mwovu (45-51)

 • 25

  • ISHARA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-46)

   • Mfano wa mabikira kumi (1-13)

   • Mfano wa talanta (14-30)

   • Kondoo na mbuzi (31-46)

 • 26

  • Makuhani wapanga njama ya kumuua Yesu (1-5)

  • Yesu amiminiwa mafuta yenye manukato (6-13)

  • Pasaka ya mwisho na kusalitiwa (14-25)

  • Mlo wa Jioni wa Bwana waanzishwa (26-30)

  • Yesu atabiri kwamba Petro atamkana (31-35)

  • Yesu asali huko Gethsemane (36-46)

  • Yesu akamatwa (47-56)

  • Kesi mbele ya Sanhedrini (57-68)

  • Petro amkana Yesu (69-75)

 • 27

  • Yesu akabidhiwa kwa Pilato (1, 2)

  • Yuda ajinyonga (3-10)

  • Yesu mbele ya Pilato (11-26)

  • Adhihakiwa hadharani (27-31)

  • Atundikwa kwenye mti huko Golgotha (32-44)

  • Yesu afa (45-56)

  • Yesu azikwa (57-61)

  • Kaburi lawekewa ulinzi mkali (62-66)

 • 28

  • Yesu afufuliwa (1-10)

  • Askari wapewa rushwa ili waseme uwongo (11-15)

  • Agizo la kufanya watu kuwa wanafunzi (16-20)