Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

B12-A

Juma la Mwisho la Maisha ya Yesu Duniani (Sehemu ya 1)

Nisani 8 (Sabato)

MACHWEO (Kwa Wayahudi siku huanza na kwisha jua linapotua)

 • Awasili Bethania siku sita kabla ya Pasaka

MAPAMBAZUKO

MACHWEO

Nisani 9

MACHWEO

 • Ala mlo na Simoni mwenye ukoma

 • Maria ampaka Yesu mafuata ya nardo

 • Wayahudi waja kumwona Yesu na Lazaro

MAPAMBAZUKO

 • Yesu aingia Yerusalemu kwa shangwe

 • Afundisha hekaluni

MACHWEO

Nisani 10

MACHWEO

 • Alala Bethania

MAPAMBAZUKO

 • Aenda Yerusalemu mapema

 • Asafisha hekalu

 • Yehova azungumza kutoka mbinguni

MACHWEO

Nisani 11

MACHWEO

MAPAMBAZUKO

 • Afundisha hekaluni, akitumia mifano

 • Awashutumu Mafarisayo

 • Asifu mchango wa mjane

 • Kwenye Mlima wa Mizeituni, atabiri kuanguka kwa Yerusalemu na kutoa ishara ya kuwapo kwake wakati ujao

MACHWEO