Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SWALI LA 5

Biblia Ina Ujumbe Gani?

“Nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino.”

Mwanzo 3:​15

“Kupitia uzao wako mataifa yote ya dunia yatajipatia baraka kwa sababu umeisikiliza sauti yangu.”

Mwanzo 22:⁠18

“Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama pia ilivyo mbinguni.”

Mathayo 6:​10

“Kwa upande wake, Mungu anayetoa amani atamponda Shetani chini ya miguu yenu hivi karibuni.”

Waroma 16:⁠20

“Vitu vyote vitakapotiishwa kwake, ndipo Mwana mwenyewe atakapojitiisha pia kwa Yule aliyevitiisha vitu vyote kwake, ili Mungu awe vitu vyote kwa kila mtu.”

1 Wakorintho 15:⁠28

“Sasa ahadi zilitolewa kwa Abrahamu na kwa uzao wake . . . , ambaye ni Kristo. Isitoshe, ikiwa ninyi ni wa Kristo, ninyi kwa kweli ni uzao wa Abrahamu.”

Wagalatia 3:​16, 29

“Ufalme wa ulimwengu umekuwa Ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala akiwa mfalme milele na milele.”

Ufunuo 11:⁠15

“Basi yule joka mkubwa akatupwa chini, yule nyoka wa zamani, anayeitwa Ibilisi na Shetani, anayeipotosha dunia nzima inayokaliwa; akatupwa chini duniani, na malaika zake wakatupwa chini pamoja naye.”

Ufunuo 12:9

“Akamkamata yule joka, yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, na kumfunga kwa miaka 1,000.”

Ufunuo 20:2