Kulingana na Mathayo 7:1-29

 • MAHUBIRI YA MLIMANI  (1-27)

  • Acheni kuhukumu (1-6)

  • Endeleeni kuomba, kutafuta, kupiga hodi (7-11)

  • Kanuni Bora (12)

  • Lango jembamba (13, 14)

  • Watajulikana kwa matunda yao (15-23)

  • Nyumba iliyo juu ya mwamba, nyumba iliyo juu ya mchanga (24-27)

 • Umati washangazwa na njia ya Yesu ya kufundisha (28, 29)

7  “Acheni kuhukumu+ ili msihukumiwe;  kwa maana kwa hukumu mnayohukumu, mtahukumiwa,+ na kwa kipimo mnachowapimia watu, ndicho watakachowapimia.+  Basi, kwa nini unautazama unyasi ulio katika jicho la ndugu yako lakini huoni boriti lililo katika jicho lako mwenyewe?+  Au unawezaje kumwambia ndugu yako, ‘Niruhusu niutoe unyasi ulio katika jicho lako,’ na huku tazama! una boriti katika jicho lako?  Mnafiki! Kwanza toa boriti katika jicho lako, kisha utaona vizuri jinsi ya kuutoa unyasi katika jicho la ndugu yako.  “Msiwape mbwa kitu kitakatifu, wala msiwatupie nguruwe lulu zenu,+ wasije wakazikanyaga-kanyaga chini ya miguu yao, kisha wageuke na kuwararua ninyi.  “Endeleeni kuomba, nanyi mtapewa;+ endeleeni kutafuta, nanyi mtapata; endeleeni kupiga hodi, nanyi mtafunguliwa;+  kwa maana kila mtu anayeomba hupokea,+ na kila mtu anayetafuta hupata, na kila mtu anayepiga hodi, atafunguliwa.  Kwa kweli, ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe? 10  Au akimwomba samaki, je, atampa nyoka? 11  Kwa hiyo, ingawa ninyi ni waovu, mnajua jinsi ya kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, Baba yenu aliye mbinguni hatawapa hata zaidi vitu vyema+ wale wanaomwomba?+ 12  “Basi, mambo yote mnayotaka watu wawatendee ninyi, lazima ninyi pia mwatendee vivyo hivyo.+ Kwa kweli, hiyo ndiyo maana ya Sheria na Manabii.+ 13  “Ingieni kupitia lango jembamba,+ kwa sababu lango ni pana, na barabara inayoongoza kwenye uharibifu ina nafasi kubwa, na ni wengi wanaoipitia; 14  lakini lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na ni wachache wanaoipata.+ 15  “Jihadharini na manabii wa uwongo+ ambao huja kwenu katika mavazi ya kondoo,+ lakini ndani wao ni mbwamwitu wakali.+ 16  Kwa matunda yao mtawatambua. Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma?+ 17  Vivyo hivyo, kila mti mzuri huzaa matunda mazuri, lakini kila mti uliooza huzaa matunda mabaya.+ 18  Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti uliooza hauwezi kuzaa matunda mazuri.+ 19  Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa ndani ya moto.+ 20  Kwa kweli, mtawatambua watu hao kwa matunda yao.+ 21  “Si kila mtu anayeniambia, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika Ufalme wa mbinguni, bali yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia.+ 22  Wengi wataniambia siku hiyo: ‘Bwana, Bwana,+ je, hatukutoa unabii katika jina lako, na kufukuza roho waovu katika jina lako, na kufanya matendo mengi yenye nguvu katika jina lako?’+ 23  Ndipo nitakapowaambia: ‘Sikuwajua ninyi kamwe! Ondokeni kwangu, ninyi mnaotenda uasi sheria!’+ 24  “Kwa hiyo, kila mtu anayesikia haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba.+ 25  Kisha mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, upepo ukavuma na kuipiga nyumba hiyo, lakini haikuporomoka, kwa maana msingi wake ulikuwa umejengwa kwenye mwamba. 26  Zaidi ya hayo, kila mtu anayesikia haya maneno yangu lakini hayatendi ni kama mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba juu ya mchanga.+ 27  Kisha mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, upepo ukavuma na kuipiga nyumba hiyo,+ nayo ikaporomoka na kuharibika kabisa.” 28  Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, umati ukashangazwa na njia yake ya kufundisha,+ 29  kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka,+ na si kama waandishi wao.

Maelezo ya Chini