Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SWALI LA 10

Biblia Inaahidi Nini Kuhusu Wakati Ujao?

“Waadilifu wataimiliki dunia, nao wataishi humo milele.”

Zaburi 37:⁠29

“Dunia inadumu milele.”

Mhubiri 1:4

“Atameza kifo milele, na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova atafuta kabisa machozi katika nyuso zote.”

Isaya 25:8

“Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Wakati huo kilema ataruka kama paa, na ulimi wa bubu utapiga vigelegele vya shangwe. Kwa maana maji yatabubujika nyikani, na vijito katika jangwa tambarare.”

Isaya 35:​5, 6

“Atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”

Ufunuo 21:4

“Watajenga nyumba na kuishi ndani yake, nao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mtu mwingine akae ndani yake, wala hawatapanda na watu wengine wale. Kwa maana siku za watu wangu zitakuwa kama siku za mti, na watu wangu niliowachagua watafurahia kikamili kazi ya mikono yao.”

Isaya 65:​21, 22