Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

B12-B

Juma la Mwisho la Maisha ya Yesu Duniani (Sehemu ya 2)

Nisani 12

MACHWEO (Kwa Wayahudi siku huanza na kwisha jua linapotua)

MAPAMBAZUKO

 • Yesu ashinda na wanafunzi wake

 • Yuda apanga kumsaliti Yesu

MACHWEO

Nisani 13

MACHWEO

MAPAMBAZUKO

 • Petro na Yohana watayarisha Pasaka

 • Yesu na mitume wengine wawasili jioni inapokaribia

MACHWEO

Nisani 14

MACHWEO

 • Yesu ala Pasaka na mitume wake

 • Awaosha miguu mitume

 • Amfukuza Yuda

 • Aanzisha Mlo wa Jioni wa Bwana

 • Asalitiwa na kukamatwa katika bustani ya Gethsemane

 • Mitume wakimbia

 • Aulizwa maswali na Sanhedrini katika nyumba ya Kayafa

 • Petro amkana Yesu

MAPAMBAZUKO

 • Asimama tena mbele ya Sanhedrini

 • Apelekwa kwa Pilato, kisha kwa Herode, arudishwa tena kwa Pilato

 • Ahukumiwa kifo na kutundikwa Golgotha

 • Afa karibu saa tisa mchana

 • Mwili waondolewa na kuzikwa

MACHWEO

Nisani 15 (Sabato)

MACHWEO

MAPAMBAZUKO

 • Pilato akubali walinzi wawekwe ili kulinda kaburi la Yesu

MACHWEO

Nisani 16

MACHWEO

 • Manukato zaidi yanunuliwa kwa ajili ya mwili wa Yesu

MAPAMBAZUKO

 • Afufuliwa

 • Awatokea wanafunzi wake

MACHWEO