Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

B1

Ujumbe wa Biblia

Yehova Mungu ana haki ya kutawala. Njia yake ya kutawala ndiyo njia bora kabisa. Kusudi lake kwa ajili ya dunia na wanadamu litatimia.

Baada ya 4026 K.W.K.

“Yule nyoka” atilia shaka haki ya Yehova ya kutawala na njia yake ya kutawala. Yehova aahidi kutokeza “uzao,” au “mbegu,” ambaye hatimaye atamponda yule nyoka, Shetani. (Mwanzo 3:1-5, 15, maelezo ya chini) Hata hivyo, Yehova aruhusu muda upite ili wanadamu wajitawale chini ya uongozi wa yule nyoka.

1943 K.W.K.

Yehova amwambia Abrahamu kwamba “uzao” ulioahidiwa utatoka miongoni mwa wazao wake.—Mwanzo 22:18.

Baada ya 1070 K.W.K.

Yehova amhakikishia Mfalme Daudi na baadaye Sulemani mwanawe kwamba “uzao” ulioahidiwa ungetokea kwenye ukoo wao.—2 Samweli 7:12, 16; 1 Wafalme 9:3-5; Isaya 9:6, 7.

29  W.K.

Yehova amtambulisha Yesu kuwa “uzao” ulioahidiwa na Mrithi wa kiti cha ufalme cha  Daudi.—Wagalatia 3:16; Luka 1:31-33; 3:21, 22.

33 W.K.

Yule nyoka, Shetani, aujeruhi kwa muda mfupi ule “uzao” ulioahidiwa kwa kusababisha Yesu auawe. Yehova amfufua Yesu akaishi mbinguni, naye akubali thamani ya uhai mkamilifu wa Yesu, na hivyo kuweka msingi wa kusamehe dhambi na kuwapa wazao wa Adamu uzima wa milele.—Mwanzo 3:15; Matendo 2:32-36; 1 Wakorintho 15:21, 22.

Karibu 1914 W.K.

Yesu amvurumisha duniani yule nyoka, Shetani, na kumzuia humo kwa muda mfupi. —Ufunuo 12:7-9, 12.

Wakati Ujao

Yesu amfunga Shetani kwa miaka 1,000 kisha amwangamiza, na hivyo kumponda kichwa kwa njia ya mfano. Kusudi la Yehova la awali kwa ajili ya dunia na wanadamu latimia, jina lake laondolewa suto na njia yake ya kutawala yatetewa.—Ufunuo 20:1-3, 10; 21:3, 4.