Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

A7-F

Matukio Muhimu Katika Maisha ya Yesu Duniani—Huduma ya Yesu ya Baadaye Mashariki mwa Yordani

WAKATI

MAHALI

TUKIO

MATHAYO

MARKO

LUKA

YOHANA

32, baada ya Sherehe ya Wakfu

Bethania ng’ambo ya Yordani

Aenda mahali Yohana alipokuwa akibatizia watu; wengi wamwamini Yesu

     

10:40-42

Perea

Afundisha katika miji na vijiji, akisafiri kwenda Yerusalemu

   

13:22

 

Atoa himizo la kuingia kupitia lango jembamba; aombolezea Yerusalemu

   

13:23-35

 

Huenda ni Perea

Afundisha kuhusu unyenyekevu; mifano ya mahali penye kuonekana zaidi na wageni waliotoa udhuru

   

14:1-24

 

Hesabu gharama ya kuwa mwanafunzi

   

14:25-35

 

Mifano ya kondoo aliyepotea, sarafu iliyopotea, mwana mpotevu

   

15:1-32

 

Mifano ya msimamizi asiye mwadilifu, tajiri na Lazaro

   

16:1-31

 

Afundisha kuhusu kukwaza, kusamehe, na imani

   

17:1-10

 

Bethania

Lazaro afa na kufufuliwa

     

11:1-46

Yerusalemu; Efraimu

Njama ya kumuua Yesu; aondoka

     

11:47-54

Samaria; Galilaya

Awaponya watu kumi wenye ukoma; aeleza jinsi Ufalme wa Mungu utakavyokuja

   

17:11-37

 

Samaria au Galilaya

Mifano ya mjane aliyeendelea kuomba, Farisayo na mkusanya-kodi

   

18:1-14

 

Perea

Afundisha kuhusu ndoa na talaka

19:1-12

10:1-12

   

Awabariki watoto

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Swali la tajiri; mfano wa wafanyakazi katika shamba la mizabibu na kiwango kilekile cha mshahara

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Inaelekea ni Perea

Atabiri kuhusu kifo chake mara ya tatu

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Ombi la Yakobo na Yohana kupata cheo katika Ufalme

20:20-28

10:35-45

   

Yeriko

Apitia huko, awaponya wanaume wawili vipofu; amtembelea Zakayo; mfano wa mina kumi

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28