Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 97

Mfano wa Wafanyakazi Katika Shamba la Mizabibu

Mfano wa Wafanyakazi Katika Shamba la Mizabibu

MATHAYO 20:1-16

  • WAFANYAKAZI WA “MWISHO” KATIKA SHAMBA LA MIZABIBU WANAKUWA WA “KWANZA”

Yesu ametoka tu kuwaambia wasikilizaji wake huko Perea kwamba “wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza.” (Mathayo 19:30) Anakazia maneno hayo kwa kutoa mfano unaohusu wafanyakazi katika shamba la mizabibu:

“Ufalme wa mbinguni ni kama bwana mwenye nyumba aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuajiri wafanyakazi kwa ajili ya shamba lake la mizabibu. Baada ya kukubaliana na wafanyakazi hao awalipe dinari moja kwa siku, akawatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka pia karibu saa tatu, akaona wengine wamesimama sokoni bila kazi; akawaambia, ‘Ninyi pia, nendeni katika shamba la mizabibu, nami nitawalipa haki yenu.’ Basi wakaenda. Tena akatoka karibu saa sita na saa tisa na kufanya vivyo hivyo. Mwishowe, akatoka karibu saa kumi na moja, akakuta wengine wakiwa wamesimama tu, naye akawauliza, ‘Mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi?’ Wakamjibu, ‘Kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri.’ Akawaambia, ‘Ninyi pia nendeni katika shamba la mizabibu.’”—Mathayo 20:1-7.

Labda wasikilizaji wa Yesu wanafikiria kuhusu Yehova Mungu wanaposikia Yesu akitaja “Ufalme wa mbinguni” na “bwana mwenye nyumba.” Maandiko yanamwonyesha Yehova kuwa mmiliki wa shamba la mizabibu, linalowakilisha taifa la Israeli. (Zaburi 80:8, 9; Isaya 5:3, 4) Wale walio katika agano la Sheria wanafananishwa na wafanyakazi katika shamba la mizabibu. Hata hivyo, Yesu hazungumzii mambo ya wakati uliopita. Anafafanua hali iliyopo wakati wake.

Viongozi wa kidini, kama vile Mafarisayo ambao hivi karibuni walimjaribu Yesu kuhusu suala la talaka, wanafikiri kwamba wanaendelea kufanya kazi katika utumishi wa Mungu. Ni kama wafanyakazi wa wakati wote wanaotarajia kupata malipo kamili, mshahara ukiwa ni dinari moja kwa kazi ya siku moja.

Makuhani na wengine katika kundi hilo huwaona Wayahudi wa kawaida kana kwamba wanamtumikia Mungu kwa kadiri ndogo, kama wafanyakazi wa muda katika shamba la mizabibu la Mungu. Katika mfano wa Yesu, hao ndio watu wanaoajiriwa “karibu saa tatu” (3:00 asubuhi) au baadaye mchana—saa sita, saa tisa, na baadaye saa kumi na moja (11:00 jioni).

Wanaume na wanawake wanaomfuata Yesu wanaonwa kuwa “watu waliolaaniwa.” (Yohana 7:49) Walitumia muda mwingi wa maisha yao wakiwa wavuvi au wakifanya kazi nyingine. Kisha katika majira ya kuchipua ya mwaka wa 29 W.K., “mwenye shamba la mizabibu” akamtuma Yesu kuwaita watu hao wapole wafanye kazi ya Mungu wakiwa wanafunzi wa Kristo. Hao ndio watu wa “mwisho” ambao Yesu anataja, wafanyakazi wa shamba la mizabibu waliokuja saa kumi na moja.

Anapomalizia mfano wake, Yesu anaelezea jambo linalotokea mwishoni mwa siku: “Ilipofika jioni, mwenye shamba la mizabibu akamwambia msimamizi wake, ‘Waite wafanyakazi uwalipe mshahara wao, ukianza na wa mwisho na kumalizia na wa kwanza.’ Wale watu wa saa 11 walipokuja, wakapokea kila mmoja dinari moja. Basi, wale wa kwanza walipokuja, walidhani wangepokea zaidi; lakini wao pia wakalipwa dinari moja. Walipoipokea wakaanza kumlalamikia bwana mwenye nyumba na kusema, ‘Watu hawa wa mwisho walifanya kazi kwa saa moja tu; na bado umewalipa sawa na sisi tuliofanya kazi ngumu mchana kutwa kwenye jua kali!’ Lakini akamjibu mmoja wao, akasema,  ‘Mwenzangu, sijakukosea. Tulikubaliana dinari moja, sivyo? Chukua mshahara wako uende. Ninataka kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Je, sina haki ya kufanya kile ninachotaka na vitu vyangu? Au jicho lako lina wivu kwa sababu mimi ni mwema?’ Vivyo hivyo, wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho.”—Mathayo 20:8-16.

Huenda wanafunzi wakashangazwa na sehemu ya mwisho ya mfano wa Yesu. Viongozi wa kidini wa Wayahudi, wanaofikiri wao ni wa “kwanza” wanawezaje kuwa wa “mwisho”? Na wanafunzi wa Yesu watakuwaje wa “kwanza”?

Wanafunzi wa Yesu, ambao huonwa na Mafarisayo na watu wengine kuwa wa “mwisho,” wanatarajia kuwa wa “kwanza” kupokea mshahara wao kamili. Kupitia kifo cha Yesu, Yerusalemu la duniani litakatiliwa mbali, kisha Mungu atachagua taifa jipya, “Israeli wa Mungu.” (Wagalatia 6:16; Mathayo 23:38) Yohana Mbatizaji aliwataja watu hao alipokuwa akizungumzia kubatizwa kwa roho. Wale waliokuwa wa “mwisho” watakuwa wa kwanza kupokea ubatizo huo na kupewa pendeleo la kuwa mashahidi wa Yesu “mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.” (Matendo 1:5, 8; Mathayo 3:11) Ikiwa wanafunzi wanaelewa mabadiliko makubwa ambayo Yesu anazungumzia, wanaweza kuwazia jinsi watakavyokabiliana na upinzani mkali kutoka kwa viongozi wa kidini, wanaokuwa wa “mwisho.”