Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Habari Njema Kulingana na Marko

Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Yohana Mbatizaji ahubiri (1-8)

  • Yesu abatizwa (9-11)

  • Shetani amjaribu Yesu (12, 13)

  • Yesu aanza kuhubiri huko Galilaya (14, 15)

  • Wanafunzi wa kwanza wachaguliwa (16-20)

  • Roho mwovu afukuzwa (21-28)

  • Yesu awaponya watu wengi huko Kapernaumu (29-34)

  • Yesu asali faraghani (35-39)

  • Mtu mwenye ukoma aponywa (40-45)

 • 2

  • Yesu amponya mtu aliyepooza (1-12)

  • Yesu amwita Lawi (13-17)

  • Swali kuhusu kufunga (18-22)

  • Yesu, ‘Bwana wa Sabato’ (23-28)

 • 3

  • Mwanamume mwenye mkono uliopooza aponywa (1-6)

  • Umati mkubwa kando ya bahari (7-12)

  • Mitume 12 (13-19)

  • Kukufuru roho takatifu (20-30)

  • Mama na ndugu za Yesu (31-35)

 • 4

  • MIFANO KUHUSU UFALME (1-34)

   • Mpandaji (1-9)

   • Kwa nini Yesu alitumia mifano? (10-12)

   • Mfano wa mpandaji wafafanuliwa (13-20)

   • Taa haiwekwi chini ya kikapu (21-23)

   • Kipimo unachopima (24, 25)

   • Mpandaji anayelala (26-29)

   • Mbegu ya haradali (30-32)

   • Kutumia mifano (33, 34)

  • Yesu atuliza dhoruba (35-41)

 • 5

  • Yesu awaruhusu roho waovu waingie ndani ya nguruwe (1-20)

  • Binti ya Yairo; mwanamke agusa vazi la nje la Yesu (21-43)

 • 6

  • Yesu akataliwa katika mji wa nyumbani kwao (1-6)

  • Wale 12 wapewa maagizo kuhusu huduma (7-13)

  • Kifo cha Yohana Mbatizaji (14-29)

  • Yesu alisha wanaume 5,000 (30-44)

  • Yesu atembea juu ya maji (45-52)

  • Yesu awaponya watu huko Genesareti (53-56)

 • 7

  • Yesu afunua mapokeo ya wanadamu (1-13)

  • Mtu huchafuliwa na kile kinachotoka moyoni (14-23)

  • Imani ya mwanamke wa Sirofoinike (24-30)

  • Mwanamume aliyekuwa kiziwi aponywa (31-37)

 • 8

  • Yesu alisha wanaume 4,000 (1-9)

  • Waomba ishara (10-13)

  • Chachu ya Mafarisayo na ya Herode (14-21)

  • Mwanamume kipofu aponywa huko Bethsaida (22-26)

  • Petro amtambulisha Kristo (27-30)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa (31-33)

  • Wanafunzi wa kweli (34-38)

 • 9

  • Yesu ageuka sura (1-13)

  • Mvulana aliyekuwa na roho mwovu aponywa (14-29)

   • Mambo yote yanawezekana kwa mtu mwenye imani (23)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (30-32)

  • Wanafunzi wabishana kuhusu aliye mkuu zaidi (33-37)

  • Mtu asiyetupinga yuko upande wetu (38-41)

  • Vikwazo (42-48)

  • “Iweni na chumvi ndani yenu” (49, 50)

 • 10

  • Ndoa na talaka (1-12)

  • Yesu awabariki watoto (13-16)

  • Swali la mwanamume tajiri (17-25)

  • Kujidhabihu kwa ajili ya Ufalme (26-31)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (32-34)

  • Ombi la Yakobo na Yohana (35-45)

   • Yesu fidia kwa ajili ya wengi (45)

  • Bartimayo aliyekuwa kipofu aponywa (46-52)

 • 11

  • Yesu aingia kwa kishindo (1-11)

  • Mtini walaaniwa (12-14)

  • Yesu asafisha hekalu (15-18)

  • Somo kutoka kwa mtini ulionyauka (19-26)

  • Wataka kujua chanzo cha mamlaka ya Yesu (27-33)

 • 12

  • Mfano wa wakulima wauaji (1-12)

  • Mungu na Kaisari (13-17)

  • Swali kuhusu ufufuo (18-27)

  • Amri mbili kuu zaidi (28-34)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (35-37a)

  • Waonywa wajihadhari na waandishi (37b-40)

  • Sarafu mbili za mjane maskini (41-44)

 • 13

  • UMALIZIO WA MFUMO WA MAMBO (1-37)

   • Vita, matetemeko ya ardhi, njaa (8)

   • Habari njema itahubiriwa (10)

   • Dhiki kuu (19)

   • Kuja kwa Mwana wa binadamu (26)

   • Mfano wa mtini (28-31)

   • Endeleeni kukesha (32-37)

 • 14

  • Makuhani wapanga njama ya kumuua Yesu (1, 2)

  • Yesu amiminiwa mafuta yenye marashi (3-9)

  • Yuda amsaliti Yesu (10, 11)

  • Pasaka ya mwisho (12-21)

  • Mlo wa Jioni wa Bwana waanzishwa (22-26)

  • Yesu atabiri kwamba Petro atamkana (27-31)

  • Yesu asali akiwa Gethsemane (32-42)

  • Yesu akamatwa (43-52)

  • Kesi mbele ya Sanhedrini (53-65)

  • Petro amkana Yesu (66-72)

 • 15

  • Yesu mbele ya Pilato (1-15)

  • Adhihakiwa hadharani (16-20)

  • Atundikwa kwenye mti huko Golgotha (21-32)

  • Yesu afa (33-41)

  • Yesu azikwa (42-47)

 • 16

  • Yesu afufuliwa (1-8)