Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SURA YA 91

Lazaro Afufuliwa

Lazaro Afufuliwa

YOHANA 11:38-54

  • UFUFUO WA LAZARO

  • SANHEDRINI YAPANGA KUMUUA YESU

Baada ya Yesu kukutana na Martha kisha na Maria karibu na Bethania, wanaenda kwenye kaburi la Lazaro. Ni pango ambalo mwingilio wake umezibwa kwa jiwe. Yesu anaagiza hivi: “Liondoeni jiwe.” Martha anakuwa na wasiwasi, kwa sababu haelewi jambo ambalo Yesu anataka kufanya. Anasema: “Bwana, kufikia sasa lazima awe ananuka, kwa maana ni siku nne.” Lakini Yesu anamwambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?”—Yohana 11:39, 40.

Basi, lile jiwe linaondolewa. Kisha Yesu anatazama juu na kusali hivi: “Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia. Kwa kweli, ninajua kwamba sikuzote wewe hunisikia; lakini nilisema kwa ajili ya umati waliosimama kunizunguka, ili waamini kwamba ulinituma.” Sala ya hadharani ya Yesu inawaonyesha watazamaji kwamba jambo analotaka kufanya ni kupitia nguvu za Mungu. Kisha Yesu anapaza sauti: “Lazaro, njoo huku nje!” Naye Lazaro anatoka nje, miguu na mikono yake ikiwa imefungwa kwa vitambaa, na uso wake ukiwa umefungwa kwa kitambaa. Yesu anasema: “Mfungueni, mmwache aende.”—Yohana 11:41-44.

Wayahudi wengi ambao wamekuja kumfariji Maria na Martha wanaona muujiza huo nao wanamwamini Yesu. Lakini wengine wanaenda na kuwaambia Mafarisayo jambo ambalo Yesu amefanya. Mafarisayo na wakuu wa makuhani wanafanya mkutano wa mahakama ya juu ya Wayahudi, yaani, Sanhedrini. Baraza hilo linatia ndani kuhani mkuu, anayeitwa Kayafa. Baadhi yao wanalalamika hivi: “Tutafanya nini, kwa kuwa mtu huyu anafanya ishara nyingi? Tukimwacha aendelee, watu wote watamwamini, nao Waroma watakuja na kuchukua mahali petu na taifa letu.” (Yohana 11:47, 48) Ingawa wamesikia mashahidi waliojionea wakisema Yesu “anafanya ishara nyingi,” wanaume hao hawashangilii mambo ambayo Mungu anafanya kupitia Yesu. Wanahangaikia tu cheo na mamlaka yao.

Kufufuliwa kwa Lazaro ni pigo kubwa kwa Masadukayo, ambao hawaamini ufufuo. Kayafa, ambaye ni Sadukayo anasema: “Ninyi hamjui chochote, na hamwelewi kwamba ni kwa faida yenu mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote liangamizwe.”—Yohana 11:49, 50; Matendo 5:17; 23:8.

Kwa sababu ya cheo kitakatifu cha Kayafa, Mungu anamfanya aseme maneno hayo—hasemi “kwa kujitungia.” Kayafa anamaanisha kwamba Yesu anapaswa kuuawa ili kumzuia asiendelee kupunguza mamlaka na ushawishi wa viongozi wa kidini. Hata hivyo, unabii wa Kayafa unataja kwamba kupitia kifo chake, Yesu angetoa fidia, si kwa ajili tu ya Wayahudi, bali kwa ajili ya “watoto [wote] wa Mungu waliotawanyika kotekote.”—Yohana 11:51, 52.

Kayafa anafaulu kushawishi Sanhedrini ifanye mipango ya kumuua Yesu. Je, inawezekana Nikodemo, mshiriki wa Sanhedrini ambaye ni rafiki ya Yesu anamfunulia mipango hiyo? Vyovyote vile, Yesu anaondoka kwenye eneo lililo karibu na Yerusalemu, na hivyo kuepuka kuuawa kabla wakati uliowekwa na Mungu haujafika.