Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SURA YA 103

Hekalu Lasafishwa Tena

Hekalu Lasafishwa Tena

MATHAYO 21:12, 13, 18, 19 MARKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOHANA 12:20-27

  • YESU AULAANI MTINI NA KULISAFISHA HEKALU

  • LAZIMA YESU AFE ILI WENGI WAPATE UZIMA

Yesu na wanafunzi wake wamelala siku tatu huko Bethania tangu walipofika kutoka Yeriko. Sasa, asubuhi na mapema Jumatatu, Nisani 10, wanaelekea Yerusalemu. Yesu anahisi njaa. Basi anapoona mtini, anaenda kwenye mtini huo. Je, anapata tini zozote?

Sasa ni mwishoni mwa Machi, lakini msimu wa tini utakuwa Juni. Hata hivyo, ule mtini una majani, kwa kuwa umechipua mapema. Basi, Yesu anafikiri kwamba huenda kuna tini za mapema. Hata hivyo, hapati tini zozote. Majani yameufanya mtini huo uonekane kana kwamba una tini. Kisha Yesu anasema: “Mtu yeyote asile matunda yako tena kamwe.” (Marko 11:14) Papo hapo, ule mtini unaanza kunyauka, na maana ya jambo hilo itajulikana kesho yake asubuhi.

Baada ya muda mfupi, Yesu na wanafunzi wake wanafika Yerusalemu. Anaenda katika hekalu, ambalo alikuwa amelikagua alasiri siku iliyotangulia. Leo, anafanya mengi zaidi ya kulikagua; anachukua hatua kama ile aliyochukua miaka mitatu mapema kwenye Pasaka ya mwaka wa 30 W.K. (Yohana 2:14-16) Pindi hii, Yesu anawafukuza “wale [wanaouza] na kununua hekaluni.” Pia, anazipindua “meza za wale [wanaobadili] pesa na viti vya wale [wanaouza] njiwa.” (Marko 11:15) Hata hamruhusu mtu yeyote anayebeba kitu apitie katikati ya ua wa hekalu kuelekea sehemu nyingine ya jiji.

Kwa nini Yesu anawachukulia hatua kali wale wanaobadili pesa na kuuza wanyama hekaluni? Anasema: “Je, haikuandikwa, ‘Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote’? Lakini mmeifanya kuwa pango la wanyang’anyi.” (Marko 11:17) Anawaita watu hao wanyang’anyi kwa sababu wanawatoza bei ya juu sana watu wanaonunua wanyama kwa ajili ya dhabihu. Yesu anaona shughuli zao kuwa upunjaji, au unyang’anyi.

Bila shaka, wakuu wa makuhani, waandishi, na watu mashuhuri wanasikia kuhusu jambo ambalo Yesu amefanya, nao wanaanzisha upya jitihada za kutaka kumuua. Hata hivyo, wanakabili tatizo. Hawajui jinsi ya kumuua Yesu, kwa sababu umati unakusanyika ili kumsikiliza.

Si Wayahudi tu waliokuja kwa ajili ya Pasaka, bali pia watu waliogeuzwa imani na kufuata dini ya Wayahudi. Kati yao kuna Wagiriki ambao wamekuja kuabudu kwenye sherehe hiyo. Wanaenda kuzungumza na Filipo, labda wakivutiwa na jina lake la Kigiriki, nao wanaomba kumwona Yesu. Huenda Filipo hajui kama jambo hilo linafaa, basi anashauriana na Andrea. Wawili hao wanazungumza na Yesu kuhusu jambo hilo, na inaonekana bado Yesu yuko hekaluni.

Yesu anajua kwamba atakufa baada ya siku chache, basi huu si wakati wa kukutana na watu wenye udadisi au wakati wa kutafuta umashuhuri. Anawajibu mitume hao wawili kwa kutumia mfano, akisema: “Saa imefika ya Mwana wa binadamu kutukuzwa. Kwa kweli ninawaambia, mbegu ya ngano isipoanguka kwenye udongo na kufa, hubaki ikiwa mbegu moja tu; lakini ikifa, huzaa matunda mengi.”—Yohana 12:23, 24.

Huenda mbegu moja ya ngano ikaonekana kuwa na thamani ndogo. Hata hivyo, ikipandwa kwenye udongo na “kufa” ikiwa mbegu moja, inaweza kuota na baada ya muda kumea na kuwa shina lenye mbegu nyingi. Vivyo hivyo, Yesu ni mtu mmoja mkamilifu. Hata hivyo, ikiwa atakuwa mwaminifu kwa Mungu mpaka kifo, atakuwa njia ya kuwapatia uzima wa milele wengi walio na roho kama hiyo ya kujidhabihu. Basi, Yesu anasema: “Yeyote anayeupenda sana uhai wake huuangamiza, lakini yeyote anayeuchukia uhai wake katika ulimwengu huu ataulinda kwa ajili ya uzima wa milele.”—Yohana 12:25.

Yesu hajifikirii tu yeye mwenyewe, kwa maana anasema: “Ikiwa yeyote anataka kunihudumia, basi anifuate na mahali nilipo ndipo mhudumu wangu atakapokuwa pia. Ikiwa yeyote anataka kunihudumia, Baba atamheshimu.” (Yohana 12:26) Ni thawabu iliyoje! Wale wanaoheshimiwa na Baba watatawala pamoja na Kristo katika Ufalme.

Anapofikiria kuhusu mateso mengi na kifo chenye maumivu kinachomsubiri, Yesu anasema: “Sasa ninataabika, nami niseme nini? Baba, niokoe kutoka katika saa hii.” Lakini Yesu hataki kuepuka kufanya mapenzi ya Mungu. Anaongezea hivi: “Hata hivyo, ndiyo sababu nimekuja kwenye saa hii.” (Yohana 12:27) Yesu anakubaliana na yote ambayo Mungu amekusudia, kutia ndani kifo chake cha kujidhabihu.