Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Fahirisi ya Mifano (Vielelezo)

Fahirisi ya Mifano (Vielelezo)

Namba zinaonyesha sura.

chachu iliyochanganywa na unga 43

chachu ya Mafarisayo 58

chumvi ya dunia 35

divai mpya, viriba vilivyochakaa 28

drakma iliyopotea 85

drakma yapatikana 85

hazina iliyofichwa shambani 43

karamu ya ndoa ya mfalme 107

kondoo aliyepotea 63

kondoo na mbuzi 114

kuchuja mbu, kummeza ngamia 109

kujenga mnara 84

kuketi mahali penye heshima zaidi 83

kuku awakusanya vifaranga wake 110

kushona kitambaa kipya kwenye vazi la zamani 28

kuwaalika maskini kwenye karamu 83

kuweka mkono kwenye jembe la ng’ombe 65

lango jembamba 35

lulu yenye thamani kubwa 43

mabikira kumi 112

mbegu kwenye udongo wa aina mbalimbali 43

mbegu ya haradali, imani 89

mbegu ya haradali, Ufalme 43

mbegu ya ngano inakufa, kisha inatoa mazao 103

Mchungaji Mwema 80

mfalme anayefikiria kwenda vitani 84

mfalme asemehe deni kubwa 64

mina 100

mjane na mwamuzi 94

mkusanya kodi na Farisayo 94

mpandaji 43

mpandaji anayelala 43

Msamaria mwema 73

msimamizi asiye mwadilifu 87

msimamizi mwaminifu 78

msingi wa nyumba 35

msiwatupie nguruwe lulu 35

mtini 79

mtumwa anayeingia kutoka shambani 89

mtumwa asiyesamehe 64

mtumwa mwaminifu na mwenye busara 111

mwana aliyekuwa amepotea 86

mwana mpotevu 86

mzabibu wa kweli 120

ndege na mayungiyungi 35

ngamia kupita katika tundu la sindano 96

ngano na magugu 43

nyumba iliyojengwa kwenye mwamba 35

rafiki anayeendelea kuomba 74

roho mwovu arudi 42

tajiri aliyejenga maghala 77

tajiri na Lazaro 88

talanta 113

tundu la sindano 96

unyasi katika jicho la ndugu 35

utayari wa baba wa kuwapa watu 35

wafanyakazi katika shamba la mizabibu 97

wafanyakazi walipwa dinari 97

wakataa mwaliko wa mlo 83

wakulima wamuua mwana wa mwenye shamba 106

wakulima wauaji 106

watoto sokoni 39

watoto wawili watumwa kwenye shamba la mizabibu 106

watu wawili wenye madeni 40

watumwa wanaosubiri bwana wao arudi 78

wavu wa kukokotwa 43

wavuvi wa watu 22

FAHIRISI YA MASANDUKU

“Wakati Ulipofika wa Kuwatakasa” 6

Safari Zenye Shangwe 10

Wasamaria Walikuwa Nani? 19

Kuingiwa na Roho Waovu 23

Mifano Kuhusu Kufunga 28

Kufundisha kwa Kurudia-rudia 35

Jasho Kama Matone ya Damu 123

Shamba la Damu 127

Kupigwa Mijeledi 129

“Atundikwe Mtini” 132