Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 84

Kuwa Mwanafunzi​—Kwa Nini Ni Jambo Zito?

Kuwa Mwanafunzi​—Kwa Nini Ni Jambo Zito?

LUKA 14:25-35

  • GHARAMA YA KUWA MWANAFUNZI

Yesu amefundisha masomo muhimu alipokuwa kwenye mlo katika nyumba ya kiongozi fulani wa Mafarisayo. Yesu anapoendelea na safari yake ya kwenda Yerusalemu, umati mkubwa unamfuata. Kwa nini? Je, kweli wanataka kuwa wafuasi wake wa kweli, hata kama itawagharimu?

Wakiwa njiani, Yesu anasema jambo ambalo linawashtua baadhi yao: “Yeyote akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na watoto wake na ndugu na dada zake, ndiyo, hata uhai wake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.” (Luka 14:26) Lakini anamaanisha nini anaposema hivyo?

Yesu hamaanishi kwamba wote wanaokuwa wafuasi wake, lazima wawachukie kihalisi watu wao wa ukoo. Badala yake, anamaanisha kwamba wanapaswa kuwachukia katika maana ya kumpenda Yesu kuliko wanavyowapenda, wasiwe kama mtu aliyetajwa katika mfano wa Yesu wa mlo wa jioni ambaye alikataa mwaliko muhimu kwa sababu alikuwa ametoka tu kuoa. (Luka 14:20) Inasemekana kwamba Yakobo, babu ya Wayahudi, ‘alimchukia’ Lea lakini alimpenda Raheli, ikimaanisha kwamba alimpenda Raheli zaidi ya vile alivyompenda Lea dada yake.—Mwanzo 29:31; maelezo ya chini.

Ona kwamba Yesu anasema mwanafunzi anapaswa kuuchukia “hata uhai wake mwenyewe,” au nafsi yake. Hilo linamaanisha kwamba mwanafunzi wa kweli anapaswa kumpenda Yesu kuliko anavyoupenda uhai wake, hata kuwa tayari kupoteza uhai wake ikihitajika. Ni wazi kwamba kuwa mwanafunzi wa Yesu ni wajibu mzito. Si jambo la kuchukuliwa vivi hivi, bila kufikiri kwa makini.

Kuwa mwanafunzi kunaweza kutia ndani kukabili hali ngumu na mateso, kwa kuwa Yesu anasema: “Yeyote asipouchukua mti wake wa mateso na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu.” (Luka 14:27) Naam, mwanafunzi wa kweli wa Yesu anapaswa kuwa tayari kukabili shutuma nyingi kama zile alizokabili Yesu. Yesu amesema kwamba hata atauawa na maadui wake.

Basi umati unaosafiri pamoja na Yesu unahitaji kufikiria kwa makini sana maana ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Yesu anakazia jambo hilo kwa kutoa mfano. Anasema: “Kwa mfano, ni nani kati yenu anayetaka kujenga mnara ambaye haketi kwanza na kuhesabu gharama, ili aone kama ana kiasi cha kutosha kuukamilisha? La sivyo, ataweka msingi lakini ashindwe kumaliza.” (Luka 14:28, 29) Basi kabla ya kuwa wanafunzi wa Yesu, wale wanaosafiri pamoja naye kuelekea Yerusalemu wanapaswa kuwa wameamua kabisa kutimiza wajibu huo kikamili. Yesu anakazia wazo hilo kwa kutoa mfano mwingine:

“Au mfalme akienda kupigana vita na mfalme mwingine, je, haketi kwanza na kufikiri iwapo akiwa na wanajeshi 10,000 anaweza kumshinda  yule anayekuja akiwa na wanajeshi 20,000? Ikiwa hawezi, basi yule mfalme mwingine akiwa bado yuko mbali sana, yeye huwatuma mabalozi ili kufanya amani.” Yesu anakazia jambo hilo kwa kusema: “Vivyo hivyo, kwa hakika yeyote kati yenu asipoaga mali zake zote hawezi kuwa mwanafunzi wangu.”—Luka 14:31-33.

Bila shaka, maneno hayo ya Yesu hayahusu tu umati unaomfuata njiani. Wote wanaojifunza kumhusu Kristo wanapaswa kuwa tayari kufanya mambo hayo aliyosema. Hii inamaanisha kwamba wanapaswa kuwa tayari kudhabihu kila kitu walicho nacho—mali zao, hata uhai wao—ikiwa wanataka kuwa wanafunzi wake. Hilo ni jambo ambalo mtu anapaswa kulifikiria na kusali kulihusu.

Sasa Yesu anataja jambo alilokuwa amezungumzia katika Mahubiri yake ya Mlimani, aliposema kwamba wanafunzi wake ndio “chumvi ya dunia.” (Mathayo 5:13) Huenda alimaanisha kwamba kama chumvi halisi inavyohifadhi vitu visioze, ndivyo wanafunzi wake wanavyozuia watu wasioze kiroho na kiadili. Sasa anapokaribia kumaliza huduma yake, anasema: “Kwa kweli chumvi ni nzuri. Lakini ikipoteza nguvu yake, itakolezwa na nini?” (Luka 14:34) Wasikilizaji wake wanajua kwamba baadhi ya chumvi iliyopatikana wakati huo haikuwa safi, ilikuwa imechanganyika na udongo na hivyo haingeweza kutumiwa.

Basi, Yesu anaonyesha kwamba hata wale ambao wamekuwa wanafunzi wake kwa muda mrefu hawapaswi kuruhusu azimio lao lidhoofike. Azimio lao likidhoofika watakuwa wasiofaa, kama chumvi iliyopoteza nguvu zake. Kisha huenda ulimwengu ukawadhihaki. Isitoshe, watakuwa wasiofaa mbele za Mungu, hata wataliletea suto jina lake. Yesu anakazia umuhimu wa kuepuka hali kama hiyo anaposema: “Yule aliye na masikio ya kusikiliza na asikilize.”—Luka 14:35.