Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 95

Afundisha Kuhusu Talaka na Kuwapenda Watoto

Afundisha Kuhusu Talaka na Kuwapenda Watoto

MATHAYO 19:1-15 MARKO 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • YESU AZUNGUMZIA MAONI YA MUNGU KUHUSU TALAKA

  • ZAWADI YA USEJA

  • UMUHIMU WA KUWA KAMA WATOTO WADOGO

Baada ya kutoka Galilaya, Yesu na wanafunzi wake wanavuka Mto Yordani kuelekea kusini wakipitia Perea. Yesu alipokuwa Perea kwa mara ya mwisho, aliwatajia Mafarisayo kanuni ya Mungu kuhusu talaka. (Luka 16:18) Sasa wanazungumzia tena jambo hilo ili kumjaribu Yesu.

Musa aliandika kwamba mwanamke anaweza kupewa talaka kwa sababu ya “jambo fulani lisilofaa” kumhusu. (Kumbukumbu la Torati 24:1) Kuna maoni yanayotofautiana kuhusu mambo yanayoweza kusababisha talaka. Baadhi yao wanaamini kwamba hata mambo madogo yanahusika. Kwa hiyo Mafarisayo wanauliza: “Je, ni halali mwanamume kumtaliki mke wake kwa sababu yoyote ile?”—Mathayo 19:3.

Badala ya kutumia maoni ya wanadamu, kwa ustadi Yesu anarejelea maoni ya Mungu kuhusu ndoa. “Je, hamkusoma kwamba yule aliyewaumba tangu mwanzo aliwaumba mwanamume na mwanamke na kusema: ‘Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atashikamana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja’? Basi wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Kwa hiyo, kile ambacho Mungu ameunganisha mtu yeyote asikitenganishe.” (Mathayo 19:4-6) Mungu alipoanzisha ndoa kati ya Adamu na Hawa, hakusema wanaweza kuvunja ndoa yao.

Mafarisayo wanamuuliza Yesu: “Basi, kwa nini Musa aliagiza kutoa cheti cha kumfukuza na kumtaliki?” (Mathayo 19:7) Yesu anawaambia: “Musa aliwaruhusu kuwataliki wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo.” (Mathayo 19:8) “Mwanzo” huo haukuwa katika siku za Musa; ni wakati ambapo Mungu alianzisha ndoa katika Edeni.

Kisha Yesu anazungumzia kweli hii muhimu: “Ninawaambia kwamba mtu yeyote anayemtaliki mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati [Kigiriki, por·neiʹa], na kumwoa mwingine, anafanya uzinzi.” (Mathayo 19:9) Kwa hiyo, kulingana na Maandiko uasherati ndio msingi pekee wa talaka.

Wanafunzi wanachochewa kusema: “Ikiwa hali iko hivyo kati ya mtu na mke wake, ni afadhali mtu asioe.” (Mathayo 19:10) Kwa kweli, mtu anayefikiria ndoa anapaswa kutambua kwamba ni jambo la kudumu!

Kuhusu useja, Yesu anaeleza kwamba wengine wanazaliwa wakiwa matowashi, bila uwezo wa kuwa na mahusiano ya ndoa. Wengine wanafanywa kuwa matowashi, kwa kulemazwa viungo vya ngono. Lakini wengine wanazuia tamaa yao ya kufurahia ngono. Wanafanya hivyo ili kukazia fikira zaidi mambo yanayohusu Ufalme. Yesu anawahimiza wasikilizaji wake hivi: ‘Yule anayeweza kuupa nafasi useja na afanye hivyo.’—Mathayo 19:12.

Sasa watu wanaanza kumletea Yesu watoto wao wadogo. Hata hivyo, wanafunzi wake wanawakemea watu, labda wanataka Yesu asisumbuliwe. Yesu anapoona hivyo, anakasirika na kuwaambia: “Waacheni watoto wadogo waje kwangu; msijaribu kuwazuia, kwa maana Ufalme wa Mungu ni wa wale walio kama hao. Kwa kweli ninawaambia, yeyote asiyeupokea Ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kamwe ndani yake.”—Marko 10:14, 15; Luka 18:15.

Hilo ni somo zuri sana! Ili kupokea Ufalme wa Mungu, lazima tuwe wapole na wanaofundishika kama watoto wadogo. Sasa Yesu anawaonyesha upendo watoto hao kwa kuwabeba na kuwabariki. Naye anawaonyesha upendo huo mwororo watu wote ‘wanaoupokea Ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo.’—Luka 18:17.