Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Maeneo Ambayo Yesu Aliishi na Kufundisha

Maeneo Ambayo Yesu Aliishi na Kufundisha

Maeneo Kwenye Ramani

 • FOINIKE

 • GALILAYA

 • DEKAPOLI

 • SAMARIA

 • PEREA

 • YUDEA

 • Sidoni

 • Sarefathi

 • Tiro

 • Damasko

 • Ml. Hermoni

 • Kaisaria Filipi

 • Korazini

 • Bethsaida

 • Kapernaumu

 • Rafana

 • Kana

 • Magadani

 • Bahari ya Galilaya

 • Gergesa

 • Tiberia

 • Hipo(si)

 • Dioni

 • Kanatha

 • Nazareti

 • Gadara

 • Abila

 • Naini

 • Skithopoli (Beth-sheani)

 • Bethania? (ng’ambo ya Yordani)

 • Pela

 • Salimu

 • Aenoni

 • Sebaste (Samaria)

 • Gerasa

 • Sikari

 • Ml. Gerizimu

 • Kisima cha Yakobo

 • Mto Yordani

 • Arimathea

 • Efraimu

 • Filadelfia (Raba)

 • Yeriko

 • Rama

 • Emau

 • Yerusalemu

 • Bethfage

 • Bethania

 • Bethlehemu

 • Hebroni

 • Nyika ya Yudea

 • Bahari ya Chumvi

 • ENEO LA YERUSALEMU

 • Rama

 • Emau

 • Mlima wa Mizeituni

 • Yerusalemu

 • Bethfage

 • Bethania

 • Bethlehemu