Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Habari Njema Kulingana na Luka

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Ujumbe kwa Theofilo (1-4)

  • Gabrieli atabiri kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji (5-25)

  • Gabrieli atabiri kuzaliwa kwa Yesu  (26-38)

  • Maria amtembelea Elisabeti (39-45)

  • Maria amtukuza Yehova (46-56)

  • Yohana azaliwa na kupewa jina (57-66)

  • Unabii wa Zekaria (67-80)

 • 2

  • Yesu azaliwa (1-7)

  • Malaika wawatokea wachungaji (8-20)

  • Tohara na kutakaswa (21-24)

  • Simeoni amwona Kristo (25-35)

  • Ana azungumza kumhusu mtoto (36-38)

  • Warudi Nazareti (39, 40)

  • Yesu aenda hekaluni akiwa na miaka 12 (41-52)

 • 3

  • Yohana aanza kazi yake (1, 2)

  • Yohana ahubiri kuhusu ubatizo (3-20)

  • Yesu abatizwa (21, 22)

  • Ukoo wa Yesu Kristo (23-38)

 • 4

  • Ibilisi amjaribu Yesu (1-13)

  • Yesu aanza kuhubiri huko Galilaya (14, 15)

  • Yesu akataliwa huko Nazareti (16-30)

  • Yesu akiwa katika sinagogi huko Kapernaumu (31-37)

  • Mama mkwe wa Simoni na wagonjwa wengine waponywa (38-41)

  • Umati wampata Yesu katika eneo lisilo na watu (42-44)

 • 5

  • Wavua samaki kimuujiza; wanafunzi wa kwanza (1-11)

  • Mtu mwenye ukoma aponywa (12-16)

  • Yesu amponya mtu aliyepooza (17-26)

  • Yesu amwita Lawi (27-32)

  • Swali kuhusu kufunga (33-39)

 • 6

  • Yesu ndiye “Bwana wa Sabato” (1-5)

  • Mtu aliyepooza mkono aponywa (6-11)

  • Mitume 12 (12-16)

  • Yesu afundisha na kuponya (17-19)

  • Furaha na ole (20-26)

  • Kuwapenda adui (27-36)

  • Acheni kuhukumu (37-42)

  • Mti hujulikana kwa matunda yake (43-45)

  • Nyumba iliyojengwa vizuri; nyumba isiyo na msingi imara (46-49)

 • 7

  • Ofisa wa jeshi mwenye imani (1-10)

  • Yesu amfufua mwana wa mjane huko Naini (11-17)

  • Yohana Mbatizaji asifiwa (18-30)

  • Kizazi kisicho na imani chashutumiwa (31-35)

  • Mwanamke mwenye dhambi asamehewa (36-50)

   • Mfano wa watu wenye madeni (41-43)

 • 8

  • Wanawake waliomfuata Yesu (1-3)

  • Mfano wa mpandaji (4-8)

  • Kwa nini Yesu alitumia mifano? (9, 10)

  • Mfano wa mpandaji wafafanuliwa (11-15)

  • Taa haipaswi kufunikwa (16-18)

  • Mama na ndugu za Yesu (19-21)

  • Yesu atuliza dhoruba (22-25)

  • Yesu awaruhusu roho waovu waingie ndani ya nguruwe (26-39)

  • Binti ya Yairo; mwanamke agusa mavazi ya nje ya Yesu (40-56)

 • 9

  • Wale 12 wapewa maagizo kuhusu huduma (1-6)

  • Herode ashangazwa na Yesu (7-9)

  • Yesu awalisha wanaume 5,000 (10-17)

  • Petro amtambua Kristo (18-20)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa (21, 22)

  • Wanafunzi wa kweli (23-27)

  • Yesu ageuka sura (28-36)

  • Mvulana aliyekuwa na roho mwovu aponywa (37-43a)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (43b-45)

  • Wanafunzi wabishana kuhusu cheo (46-48)

  • Asiyetupinga yuko upande wetu (49, 50)

  • Kijiji cha Wasamaria chamkataa Yesu (51-56)

  • Jinsi ya kumfuata Yesu (57-62)

 • 10

  • Yesu awatuma wale 70 (1-12)

  • Ole kwa miji isiyotubu (13-16)

  • Wale 70 warudi (17-20)

  • Yesu amsifu Baba yake kwa kuwafunulia mambo wanyenyekevu (21-24)

  • Mfano wa Msamaria mwema (25-37)

  • Yesu awatembelea Martha na Maria (38-42)

 • 11

  • Jinsi ya kusali (1-13)

   • Sala ya mfano (2-4)

  • Roho waovu wafukuzwa kwa nguvu za Mungu (14-23)

  • Roho mwovu arudi (24-26)

  • Furaha ya kweli (27, 28)

  • Ishara ya Yona (29-32)

  • Taa ya mwili (33-36)

  • Ole kwa wanafiki wa kidini (37-54)

 • 12

  • Chachu ya Mafarisayo (1-3)

  • Mwogope Mungu, si wanadamu (4-7)

  • Kukiri muungano na Kristo (8-12)

  • Mfano wa tajiri mpumbavu (13-21)

  • Acheni kuhangaika (22-34)

   • Kundi dogo (32)

  • Kukesha (35-40)

  • Msimamizi mwaminifu na msimamizi asiye mwaminifu (41-48)

  • Si amani, bali mgawanyiko (49-53)

  • Uhitaji wa kuchunguza nyakati (54-56)

  • Kutatua mizozo (57-59)

 • 13

  • Tubuni au muangamizwe (1-5)

  • Mfano wa mtini usiozaa (6-9)

  • Mwanamke mlemavu aponywa siku ya Sabato (10-17)

  • Mfano wa mbegu ya haradali na wa chachu (18-21)

  • Jitihada zinahitajika ili kupitia mlango mwembamba (22-30)

  • Herode, “mbweha huyo” (31-33)

  • Yesu aombolezea Yerusalemu (34, 35)

 • 14

  • Mtu mwenye ugonjwa wa kuvimba aponywa siku ya Sabato (1-6)

  • Uwe mgeni mnyenyekevu (7-11)

  • Waalike watu wasio na uwezo wa kukulipa (12-14)

  • Mfano wa wageni waliotoa visingizio (15-24)

  • Gharama ya kuwa mwanafunzi (25-33)

  • Chumvi inapopoteza nguvu yake (34, 35)

 • 15

  • Mfano wa kondoo aliyepotea (1-7)

  • Mfano wa sarafu iliyopotea (8-10)

  • Mfano wa mwana mpotevu (11-32)

 • 16

  • Mfano wa msimamizi asiye mwadilifu (1-13)

   • ‘Mtu mwaminifu katika dogo ni mwaminifu katika kubwa’ (10)

  • Sheria na Ufalme wa Mungu (14-18)

  • Mfano wa tajiri na Lazaro (19-31)

 • 17

  • Kukwazika, msamaha, na imani (1-6)

  • Watumwa wasiofaa kitu (7-10)

  • Watu kumi wenye ukoma waponywa (11-19)

  • Kuja kwa Ufalme wa Mungu (20-37)

   • “Ufalme wa Mungu uko katikati yenu.” (21)

   • “Mkumbukeni mke wa Loti” (32)

 • 18

  • Mfano wa mjane aliyeendelea kuomba (1-8)

  • Farisayo na mkusanya kodi (9-14)

  • Yesu na watoto (15-17)

  • Mtawala tajiri auliza swali (18-30)

  • Kifo cha Yesu chatabiriwa tena (31-34)

  • Kipofu aliyekuwa akiombaomba aponywa (35-43)

 • 19

  • Yesu amtembelea Zakayo (1-10)

  • Mfano wa mina kumi (11-27)

  • Yesu aingia kwa kishindo (28-40)

  • Yesu alililia jiji la Yerusalemu (41-44)

  • Yesu asafisha hekalu (45-48)

 • 20

  • Wataka kujua chanzo cha mamlaka ya Yesu (1-8)

  • Mfano wa wakulima wauaji (9-19)

  • Mungu na Kaisari (20-26)

  • Swali kuhusu ufufuo (27-40)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (41-44)

  • Onyo dhidi ya waandishi (45-47)

 • 21

  • Sarafu mbili za mjane maskini (1-4)

  • ISHARA YA MAMBO YATAKAYOKUJA (5-36)

   • Vita, matetemeko makubwa ya ardhi, magonjwa, upungufu wa chakula (10, 11)

   • Yerusalemu lazingirwa na majeshi (20)

   • Nyakati zilizowekwa za mataifa (24)

   • Kuja kwa Mwana wa binadamu (27)

   • Mfano wa mtini (29-33)

   • Endeleeni kukesha (34-36)

  • Yesu afundisha hekaluni (37, 38)

 • 22

  • Makuhani wapanga njama ya kumuua Yesu (1-6)

  • Matayarisho ya Pasaka ya mwisho (7-13)

  • Mlo wa Jioni wa Bwana waanzishwa (14-20)

  • ‘Msaliti wangu yuko pamoja nami mezani’ (21-23)

  • Wabishana vikali kuhusu aliye mkuu zaidi (24-27)

  • Yesu afanya agano kwa ajili ya ufalme (28-30)

  • Yesu atabiri Petro atamkana (31-34)

  • Uhitaji wa kuwa tayari; panga mbili (35-38)

  • Yesu asali kwenye Mlima wa Mizeituni (39-46)

  • Yesu akamatwa (47-53)

  • Petro amkana Yesu (54-62)

  • Yesu adhihakiwa (63-65)

  • Kesi mbele ya Sanhedrini (66-71)

 • 23

  • Yesu mbele ya Pilato na Herode (1-25)

  • Yesu na wahalifu wawili watundikwa kwenye mti (26-43)

   • “Utakuwa pamoja nami katika Paradiso” (43)

  • Yesu afa (44-49)

  • Yesu azikwa (50-56)

 • 24

  • Yesu afufuliwa (1-12)

  • Wakiwa njiani kuelekea Emau (13-35)

  • Yesu awatokea wanafunzi (36-49)

  • Yesu apaa mbinguni (50-53)