Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 132

“Hakika Mtu Huyu Alikuwa Mwana wa Mungu”

“Hakika Mtu Huyu Alikuwa Mwana wa Mungu”

MATHAYO 27:45-56 MARKO 15:33-41 LUKA 23:44-49 YOHANA 19:25-30

  • YESU AFA KWENYE MTI

  • MATUKIO YASIYO YA KAWAIDA WAKATI WA KIFO CHA YESU

Sasa ni “saa sita” mchana. Kunakuwa na giza lisilo la kawaida “katika nchi yote mpaka saa tisa” alasiri. (Marko 15:33) Giza hilo linalotisha halijasababishwa na kupatwa kwa jua ambako hutokea wakati wa mwezi mpya. Haya ni majira ya Pasaka, mwezi unapokuwa mpevu. Na giza hilo linakaa muda mrefu kuliko dakika chache za kupatwa kwa jua. Basi Mungu ndiye amesababisha giza hilo!

Wazia jinsi wale waliokuwa wakimdhihaki Yesu wanavyohisi. Wakati wa giza hilo wanawake wanne wanaenda kwenye mti wa mateso. Nao ni mama ya Yesu, Salome, Maria Magdalene, na Maria mama ya mtume Yakobo Mdogo.

Mtume Yohana yuko na mama ya Yesu anayeomboleza “kando ya mti wa mateso.” Maria anamtazama mwana aliyemzaa na kumlea akining’inia akiwa na maumivu makali. Ni kama Maria anachomwa kwa “upanga mrefu.” (Yohana 19:25; Luka 2:35) Hata hivyo, licha ya maumivu makali, Yesu anafikiria hali njema ya mama yake. Anajitahidi kutikisa kichwa kumwelekea Yohana na kumwambia mama yake: “Mwanamke, ona! Mwanao!” Kisha anatikisa kichwa kumwelekea Maria na kumwambia Yohana: “Ona! Mama yako!”—Yohana 19:26, 27.

Yesu anamkabidhi mtume anayempenda sana kazi ya kumtunza mama yake ambaye sasa inaelekea ni mjane. Yesu anajua kwamba ndugu zake wa kambo, wana wengine wa Maria, bado hawajamwamini Yesu. Basi anafanya maandalizi kwa ajili ya mahitaji ya kimwili na pia ya kiroho ya mama yake. Huo ni mfano mzuri sana!

Giza linapokaribia kwisha, Yesu anasema: “Nina kiu.” Kwa kusema hivyo, anatimiza maandiko. (Yohana 19:28; Zaburi 22:15) Yesu anahisi kwamba Baba yake amemwondolea ulinzi ili utimilifu wa Mwana wake ujaribiwe kikamili. Kristo anapaza kilio kwa maneno haya ambayo huenda ni ya Kiaramu cha Galilaya: “Eli, Eli, lama sabakthani?” maana yake, “Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?” Baadhi ya watu waliosimama hapo karibu hawamwelewi, basi wanasema kwa sauti kubwa: “Sikia! Anamwita Eliya.” Mmoja wao anakimbia na kuweka sifongo katika divai kali kwenye utete, anampa Yesu anywe. Lakini wengine wanasema: “Mwacheni! Acheni tuone kama Eliya atakuja kumshusha.”—Marko 15:34-36.

Kisha Yesu anapaza sauti hivi: “Imetimizwa!” (Yohana 19:30) Naam, ametimiza mambo yote ambayo Baba yake alimtuma kufanya duniani. Mwishowe Yesu anasema: “Baba, naiweka roho yangu mikononi mwako.” (Luka 23:46) Hivyo, Yesu anamkabidhi Yehova nguvu za uhai wake, akiwa na uhakika kwamba Mungu atamrudishia. Akimtegemea kabisa Mungu, Kristo anainamisha kichwa chake na kufa.

Wakati huo, tetemeko kali la ardhi linatokea na kuvunja miamba. Lina nguvu sana hivi kwamba makaburi yaliyo nje ya Yerusalemu yanafunguka na maiti zinatupwa nje. Wapita njia wanapoona maiti zilizofukuliwa wanaingia “katika  jiji takatifu” nao wanatoa taarifa kuhusu kilichotokea.—Mathayo 12:11; 27:51-53.

Yesu anapokufa, pazia refu na zito linalotenganisha Patakatifu na Patakatifu Zaidi katika hekalu la Mungu linapasuka mara mbili, kuanzia juu mpaka chini. Tukio hilo la kushangaza linaonyesha hasira ya Mungu dhidi ya wale waliomuua Mwana wake na linamaanisha kwamba njia ya kwenda Patakatifu Zaidi, yaani mbinguni kwenyewe, sasa imefunguliwa.—Waebrania 9:2, 3; 10:19, 20.

Kwa kweli watu wanaogopa sana. Ofisa wa jeshi aliyekuwa akisimamia mauaji anasema hivi: “Hakika mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu.” (Marko 15:39) Huenda alikuwapo wakati wa kesi ya Yesu mbele ya Pilato alipoulizwa kama yeye ni Mwana wa Mungu au la. Sasa amesadiki kwamba Yesu ni mwadilifu, na kwa kweli, yeye ni Mwana wa Mungu.

Wengine walioshangazwa na matukio hayo yasiyo ya kawaida, wanarudi nyumbani kwao, “wakijipigapiga vifua,” kama ishara ya huzuni kubwa na aibu. (Luka 23:48) Miongoni mwa watu wanaotazama kwa mbali ni wanafunzi wengi wanawake ambao nyakati fulani walisafiri pamoja na Yesu. Wao pia wanahuzunishwa sana na matukio hayo ya kushangaza.