Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Habari Njema Kulingana na Yohana

Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Neno akawa mwili (1-18)

  • Ushahidi uliotolewa na Yohana Mbatizaji (19-28)

  • Yesu, Mwanakondoo wa Mungu (29-34)

  • Wanafunzi wa kwanza wa Yesu (35-42)

  • Filipo na Nathanaeli (43-51)

 • 2

  • Harusi huko Kana; abadili maji kuwa divai (1-12)

  • Yesu asafisha hekalu (13-22)

  • Yesu anajua kilicho ndani ya mwanadamu (23-25)

 • 3

  • Yesu na Nikodemo (1-21)

   • Kuzaliwa tena (3-8)

   • Mungu aliupenda ulimwengu (16)

  • Yohana atoa ushahidi wa mwisho kumhusu Yesu (22-30)

  • Yule aliyetoka juu (31-36)

 • 4

  • Yesu na mwanamke Msamaria (1-38)

   • Mwabudu Mungu “kwa roho na kweli” (23, 24)

  • Wasamaria wengi wamwamini Yesu (39-42)

  • Yesu amponya mwana wa ofisa (43-54)

 • 5

  • Mwanamume mgonjwa aponywa Bethzatha (1-18)

  • Yesu apewa mamlaka na baba yake (19-24)

  • Wafu watasikia sauti ya Yesu (25-30)

  • Ushahidi kumhusu Yesu (31-47)

 • 6

  • Yesu alisha wanaume 5,000 (1-15)

  • Yesu atembea juu ya maji (16-21)

  • Yesu ndiye “mkate wa uzima” (22-59)

  • Wengi wakwazwa na maneno ya Yesu (60-71)

 • 7

  • Yesu akiwa kwenye Sherehe ya Vibanda (1-13)

  • Yesu afundisha kwenye sherehe (14-24)

  • Maoni mbalimbali kumhusu Yesu (25-52)

 • 8

  • Baba hutoa ushahidi kumhusu Yesu (12-30)

   • Yesu ndiye “nuru ya ulimwengu” (12)

  • Watoto wa Abrahamu (31-41)

   • “Kweli itawaweka ninyi huru” (32)

  • Watoto wa Ibilisi (42-47)

  • Yesu na Abrahamu (48-59)

 • 9

  • Yesu amponya mwanamume aliyezaliwa kipofu (1-12)

  • Mafarisayo wamuuliza maswali mwanamume aliyeponywa (13-34)

  • Upofu wa Mafarisayo (35-41)

 • 10

  • Mchungaji na kondoo (1-21)

   • Yesu ndiye mchungaji mwema (11-15)

   • “Nina kondoo wengine” (16)

  • Wayahudi wakutana na Yesu kwenye Sherehe ya Wakfu (22-39)

   • Wayahudi wengi wakataa kuamini (24-26)

   • “Kondoo wangu husikiliza sauti yangu” (27)

   • Mwana yuko katika muungano na Baba (30, 38)

  • Watu wengi ng’ambo ya Yordani waamini (40-42)

 • 11

  • Kifo cha Lazaro (1-16)

  • Yesu awafariji Martha na Maria (17-37)

  • Yesu amfufua Lazaro (38-44)

  • Njama ya kumuua Yesu (45-57)

 • 12

  • Maria ammiminia Yesu mafuta miguuni (1-11)

  • Yesu aingia kwa kishindo (12-19)

  • Yesu atabiri kifo chake (20-37)

  • Ukosefu wa imani wa Wayahudi watimiza unabii (38-43)

  • Yesu alikuja kuuokoa ulimwengu (44-50)

 • 13

  • Yesu aosha miguu ya wanafunzi wake (1-20)

  • Yesu amtambulisha Yuda kuwa msaliti (21-30)

  • Amri mpya (31-35)

   • “Mkiwa na upendo miongoni mwenu” (35)

  • Yesu atabiri Petro atamkana (36-38)

 • 14

  • Yesu ndiye njia pekee ya kumkaribia Mungu (1-14)

   • ‘Mimi ndiye njia, kweli, na uzima’ (6)

  • Yesu awaahidi wanafunzi roho takatifu (15-31)

   • “Baba ni mkuu kuliko mimi” (28)

 • 15

  • Mfano wa mzabibu wa kweli (1-10)

  • Amri ya kuonyesha upendo kama wa Kristo (11-17)

   • ‘Hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu’ (13)

  • Ulimwengu unawachukia wanafunzi wa Yesu (18-27)

 • 16

  • Wanafunzi wa Yesu watakabili kifo (1-4a)

  • Kazi ya roho takatifu (4b-16)

  • Huzuni ya wanafunzi itageuka kuwa shangwe (17-24)

  • Yesu aushinda Ulimwengu (25-33)

 • 17

  • Yesu asali mara ya mwisho akiwa na wanafunzi wake (1-26)

   • Uzima wa milele ndio huu, kumjua Mungu (3)

   • Wakristo si sehemu ya ulimwengu (14-16)

   • “Neno lako ni kweli” (17)

   • “Nimewajulisha jina lako” (26)

 • 18

  • Yuda amsaliti Yesu (1-9)

  • Petro atumia upanga (10, 11)

  • Yesu apelekwa kwa Anasi (12-14)

  • Petro amkana Yesu mara ya kwanza (15-18)

  • Yesu mbele ya Anasi (19-24)

  • Petro amkana Yesu mara ya pili na ya tatu (25-27)

  • Yesu mbele ya Pilato (28-40)

   • “Ufalme wangu si sehemu ya ulimwengu huu” (36)

 • 19

  • Yesu apigwa na kudhihakiwa (1-7)

  • Pilato amuuliza tena Yesu maswali (8-16a)

  • Yesu atundikwa kwenye mti huko Golgotha (16b-24)

  • Yesu amfanyia mama yake maandalizi (25-27)

  • Yesu afa (28-37)

  • Yesu azikwa (38-42)

 • 20

  • Kaburi tupu (1-10)

  • Yesu amtokea Maria Magdalene (11-18)

  • Yesu awatokea wanafunzi wake (19-23)

  • Tomasi awa na shaka lakini baadaye asadikishwa (24-29)

  • Kusudi la kitabu hiki cha kukunjwa (30, 31)

 • 21

  • Yesu awatokea wanafunzi wake (1-14)

  • Petro amhakikishia Yesu kwamba anampenda (15-19)

   • “Lisha kondoo wangu wadogo” (17)

  • Wakati ujao wa mwanafunzi aliyependwa na Yesu (20-23)

  • Umalizio (24, 25)