Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 68

Mwana wa Mungu​—“Nuru ya Ulimwengu”

Mwana wa Mungu​—“Nuru ya Ulimwengu”

YOHANA 8:12-36

  • YESU AELEZA MWANA NI NANI

  • WAYAHUDI NI WATUMWA JINSI GANI?

Siku ya mwisho ya Sherehe ya Vibanda, yaani, siku ya saba, Yesu anafundisha katika sehemu ya hekalu inayoitwa “chumba cha hazina.” (Yohana 8:20; Luka 21:1) Inaelekea kwamba sehemu hiyo ipo katika Ua wa Wanawake, mahali ambapo watu huweka michango yao.

Wakati wa sherehe, sehemu hiyo ya hekalu huwa na mwangaza mwingi usiku. Kuna vinara vinne vikubwa vya taa hapo, na kila kinara kina mabakuli manne makubwa yaliyojaa mafuta. Nuru ya taa hizo inaangaza eneo kubwa sana kufikia mbali. Huenda maneno ambayo Yesu anasema sasa yakawakumbusha wasikilizaji wake kuhusu jambo hilo: “Mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Yeyote anayenifuata hatatembea kamwe gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima.”—Yohana 8:12.

Hata hivyo, Mafarisayo hawakubaliani na maneno ya Yesu nao wanasema: “Wewe unatoa ushahidi juu yako mwenyewe; ushahidi wako si wa kweli.” Yesu anawajibu: “Hata ikiwa ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, ushahidi wangu ni wa kweli, kwa sababu ninajua nilikotoka na ninakoenda. Lakini ninyi hamjui nilikotoka wala ninakoenda.” Anaendelea kusema: “Katika Sheria yenu imeandikwa: ‘Ushahidi wa watu wawili ni wa kweli.’ Mimi ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, na Baba aliyenituma hutoa ushahidi kunihusu.”—Yohana 8:13-18.

Mafarisayo hawakubaliani na maneno hayo nao wanamuuliza: “Baba yako yuko wapi?” Yesu anajibu moja kwa moja: “Ninyi hamnijui mimi wala Baba yangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua Baba yangu pia.” (Yohana 8:19) Ingawa bado Mafarisayo wanataka Yesu akamatwe, hakuna mtu anayemgusa.

Yesu anarudia maneno aliyosema: “Ninaenda zangu, nanyi mtanitafuta, na bado mtakufa  katika dhambi zenu. Ninakoenda hamwezi kuja.” Basi Wayahudi hawaelewi maneno ya Yesu nao wanaanza kuulizana: “Je, atajiua? Kwa sababu anasema, ‘Ninakoenda hamwezi kuja.’” Hawaelewi anachomaanisha Yesu kwa sababu hawajui alikotoka. Anaeleza hivi: “Ninyi mnatoka katika makao ya chini; mimi ninatoka katika makao ya juu. Ninyi mnatoka katika ulimwengu huu; mimi sitoki katika ulimwengu huu.”—Yohana 8:21-23.

Yesu anazungumzia maisha yake mbinguni kabla ya kuwa mwanadamu na kwamba yeye ndiye Masihi aliyeahidiwa, au Kristo, ambaye viongozi hawa wa kidini wanamtarajia. Hata hivyo, wanauliza hivi kwa dharau kubwa: “Wewe ni nani?”—Yohana 8:25.

Yesu anapoona jinsi wanavyompinga na kumkataa, anauliza: “Kwa nini hata ninazungumza nanyi?” Hata hivyo, bado anaelekeza fikira kwa Baba yake na kuwaeleza Wayahudi kwa nini wanahitaji kumsikiliza Mwana: “Yule aliyenituma ni wa kweli, na mambo niliyoyasikia kutoka kwake ninayasema ulimwenguni.”—Yohana 8:25, 26.

Kisha, Yesu anaonyesha kwamba ana uhakika na Baba yake, uhakika ambao Wayahudi hao hawana: “Baada ya kumwinua Mwana wa binadamu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye na kwamba sifanyi jambo lolote kwa uamuzi wangu mwenyewe; bali mambo ambayo Baba amenifundisha, ndiyo ninayosema. Na Yule aliyenituma yuko pamoja nami; naye hakuniacha peke yangu, kwa sababu sikuzote mimi hufanya mambo yanayompendeza.”—Yohana 8:28, 29.

Hata hivyo, baadhi ya Wayahudi wanamwamini Yesu, naye anawaambia: “Mkikaa katika neno langu, ninyi kwa kweli ni wanafunzi wangu, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka ninyi huru.”—Yohana 8:31, 32.

Huenda wengine wakahisi kwamba mazungumzo hayo kuhusu kuwekwa huru ni ya ajabu. Wanapinga kwa kusema: “Sisi ni uzao wa Abrahamu na hatujawahi kuwa watumwa wa mtu yeyote. Kwa nini basi unasema tutakuwa huru?” Wayahudi wanajua kwamba nyakati fulani wametawaliwa na mataifa ya kigeni, hata hivyo wanakataa kuitwa watumwa. Lakini Yesu anaonyesha kwamba bado wao ni watumwa: “Kwa kweli ninawaambia, kila mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi.”—Yohana 8:33, 34.

Wayahudi wanapokataa kukiri kwamba wao ni watumwa wa dhambi, wanajiweka katika hali ya hatari. Yesu anawaeleza hivi: “Mtumwa habaki nyumbani milele; lakini mwana hubaki milele.” (Yohana 8:35) Mtumwa hana haki za urithi na anaweza kufukuzwa wakati wowote. Mwana aliyezaliwa katika familia au mtoto wa kambo ndiye anayeweza kubaki “milele,” yaani kwa muda wote wa maisha yake.

Kwa hiyo ukweli kumhusu Mwana ndio unaowaweka watu huru milele kutokana na dhambi inayoleta kifo. Yesu anasema: “Mwana akiwaweka ninyi huru, kwa kweli mtakuwa huru.”—Yohana 8:36.