Evanjelium Jána 2:1–25

2  Na tretí deň bola v galilejskej Káne svadobná hostina a bola tam aj Ježišova matka.  Na hostinu boli pozvaní aj Ježiš a jeho učeníci.  Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“  Ale Ježiš jej povedal: „To predsa nie je naša starosť.* Moja chvíľa* ešte neprišla.“  Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte, čo vám povie.“  Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ako vyžadovali očisťovacie predpisy Židov.+ Do každej sa zmestili dve alebo tri miery.*  Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou.“ A naplnili ich až po okraj.  Potom im povedal: „Naberte trochu a zaneste starejšiemu.“ A urobili to.  Starejší ochutnal vodu premenenú na víno, a keďže nevedel, odkiaľ je (hoci to vedeli obsluhujúci, ktorí z nej naberali), zavolal ženícha 10  a povedal mu: „Ľudia obyčajne predložia najprv kvalitné víno, a keď už hostia niečo vypijú, podávajú to horšie. Ty si nechal kvalitné víno až na teraz.“ 11  To, čo Ježiš urobil v galilejskej Káne, bol prvý z jeho zázrakov* a tým zjavil svoju slávu.+ A jeho učeníci v neho uverili. 12  Potom spolu s matkou, bratmi+ a učeníkmi odišiel do Kafarnaumu,+ kde zostali niekoľko dní. 13  Blížil sa židovský Pesach+ a Ježiš odišiel do Jeruzalema. 14  V chráme videl tých, ktorí predávali dobytok, ovce a holuby,+ a tiež zmenárnikov, ako tam sedia. 15  A tak si urobil bič z povrazov a vyhnal z chrámu všetkých s ovcami a dobytkom. Zmenárnikom rozsypal mince a poprevracal im stoly.+ 16  A predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Prestaňte robiť z domu môjho Otca dom obchodu!“*+ 17  Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Horlivosť za tvoj dom ma strávi.“+ 18  Preto sa ho Židia opýtali: „Aký zázrak* urobíš,+ aby si nám dokázal, že máš právo takto konať?“ 19  Ježiš im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a za tri dni ho postavím.“+ 20  Nato povedali: „Tento chrám stavali 46 rokov a ty ho chceš postaviť za tri dni?“ 21  Ale on myslel chrámom svoje telo.+ 22  Keď bol vzkriesený z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že to hovorieval,+ a uverili jeho slovám a tomu, čo hovorí Písmo. 23  Keď bol v Jeruzaleme na sviatku Pesach, mnoho ľudí uverilo v jeho meno, pretože videli zázraky,* ktoré robil. 24  Ale nezískali si jeho plnú dôveru, lebo ich všetkých poznal 25  a nepotreboval, aby mu niekto hovoril, aký kto je,* lebo vedel, čo je v srdci človeka.+

Poznámky pod čiarou

Dosl.: „Čo tebe a mne, žena?“ Ide o frazeologizmus vyjadrujúci námietku. Oslovenie „žena“ nebolo prejavom neúcty.
Dosl. „hodina“.
Pravdepodobne išlo o bat, čo bola objemová miera zodpovedajúca 22 l. Pozri dodatok B14.
Al. „znamení“.
Al. „tržnicu“.
Al. „Aké znamenie“.
Al. „znamenia“.
Al. „aby niekto svedčil o človeku“.