Evanjelium Jána 13:1–38

13  Blížil sa sviatok Pesach a Ježiš si uvedomoval, že prišiel jeho čas,*+ aby opustil tento svet a išiel k Otcovi.+ A pretože miloval svojich, ktorí boli vo svete, prejavoval im lásku až do konca.+  Bola práve večera a Diabol už podnietil* Judáša Iškariotského,+ Šimonovho syna, aby Ježiša zradil.+  Ježiš vedel, že mu Otec dal všetko do rúk a že vyšiel od Boha a odchádza k Bohu.+  Vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal uterák a opásal sa ním.+  Potom nalial vodu do umývadla a začal učeníkom umývať nohy a utierať ich uterákom, ktorým bol opásaný.  Prišiel k Šimonovi Petrovi a on mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“  Ježiš odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr to pochopíš.“  „Ty mi nikdy nebudeš umývať nohy,“ povedal Peter. Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem,+ nebudeš mať so mnou nič spoločné.“*  Šimon Peter mu povedal: „Pane, tak potom mi umy nielen nohy, ale aj ruky a hlavu.“ 10  Ježiš mu povedal: „Kto sa vykúpal, potrebuje si umyť už iba nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ 11  Vedel totiž, kto ho zradí.+ Preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 12  Keď im umyl nohy, obliekol si vrchný odev, vrátil sa k stolu a povedal im: „Rozumiete tomu, čo som urobil? 13  Oslovujete ma ‚Učiteľ‘ a ‚Pane‘ a je to namieste, lebo ním som.+ 14  Ak som vám teda umyl nohy, hoci som Pán a Učiteľ,+ máte* si aj vy navzájom umývať nohy.+ 15  Lebo som vám dal príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám.+ 16  Hovorím vám, že otrok nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17  Teraz to viete, ale budete šťastní, ak budete podľa toho aj konať.+ 18  Nehovorím o vás všetkých. Poznám tých, ktorých som si vybral. Ale musí sa splniť výrok z Písma:+ ‚Ten, ktorý jedol môj chlieb, sa obrátil proti mne.‘*+ 19  Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste potom, keď sa to stane, uverili, že som to ja.+ 20  Verte mi, kto prijíma toho, koho posielam, prijíma aj mňa.+ A kto prijíma mňa, prijíma aj toho, ktorý ma poslal.“+ 21  Keď to Ježiš dopovedal, hlboko* sa znepokojil a vyhlásil: „Hovorím vám, jeden z vás ma zradí.“+ 22  Učeníci v rozpakoch pozerali jeden na druhého, o kom to hovorí.+ 23  Jeden z učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval,+ spočíval pri stole blízko* Ježiša. 24  Šimon Peter teda naňho kývol a opýtal sa ho: „O kom to hovorí?“ 25  Ten sa naklonil dozadu na Ježišovu hruď a spýtal sa: „Pane, kto to je?“+ 26  Ježiš odpovedal: „Je to ten, ktorému podám namočený kúsok chleba.“+ A tak vzal kúsok chleba, namočil ho do misy a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27  Keď si ho Judáš vzal, vstúpil doňho Satan.+ Ježiš mu povedal: „Čo robíš, urob rýchlejšie.“ 28  Ale nikto z tých, čo boli pri stole, nevedel, prečo mu to povedal. 29  Keďže Judáš mal pokladničku,+ niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal: „Kúp, čo potrebujeme na sviatok,“ alebo že má dať niečo chudobným. 30  Keď si teda vzal ten kúsok chleba, ihneď vyšiel von. A bola noc.+ 31  Keď odišiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený+ a prostredníctvom neho je oslávený Boh. 32  Sám Boh ho oslávi+ a oslávi ho hneď. 33  Priatelia moji,* ešte chvíľku budem s vami. Budete ma hľadať, ale teraz hovorím aj vám, čo som povedal Židom: ‚Kam ja idem, vy nemôžete prísť.‘+ 34  Dávam vám nové prikázanie: Milujte jeden druhého. Tak ako som ja miloval vás,+ aj vy milujte jeden druhého.+ 35  Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci – že bude medzi vami láska.“+ 36  Šimon Peter sa ho spýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odpovedal: „Tam, kam idem, ma teraz nemôžeš nasledovať, ale budeš ma nasledovať neskôr.“+ 37  „Pane, prečo ťa nemôžem nasledovať teraz? Dám za teba aj svoj život,“ povedal mu Peter.+ 38  Ježiš odpovedal: „Dáš za mňa svoj život? Ver mi, skôr než kohút zakikiríka, trikrát ma zaprieš.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „hodina“.
Al. „vložil do srdca“.
Al. „nebudeš mať so mnou podiel“.
Al. „ste povinní“.
Dosl. „pozdvihol proti mne svoju pätu“.
Dosl. „v duchu“.
Dosl. „pri hrudi“.
Dosl. „Dieťatká“. Ide o vrúcne priateľské oslovenie.