Evanjelium Jána 9:1–41

  • Ježiš uzdravuje muža, ktorý bol od narodenia slepý (1 – 12)

  • Farizeji vypočúvajú uzdraveného muža (13 – 34)

  • Slepota farizejov (35 – 41)

9  Cestou uvidel človeka, ktorý bol od narodenia slepý.  Učeníci sa ho spýtali: „Rabbi,+ kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?“  Ježiš im povedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.+  Kým je deň, musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal.+ Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.  Kým som vo svete, som svetlom sveta.“+  Keď to povedal, napľul na zem, zmiešal prach so slinami, potrel mu tým blatom oči+  a povedal mu: „Choď sa umyť do rybníka Siloam“* (čo v preklade znamená „poslaný“). A tak muž odišiel, umyl sa, a keď sa vrátil, videl.+  Vtedy susedia a tí, čo ho predtým vídavali žobrať, hovorili: „Nie je to ten človek, ktorý tu sedával a žobral?“  Jedni vraveli: „Je to on.“ Iní hovorili: „Nie je to on, len sa naňho podobá.“ On im však hovoril: „Som to ja.“ 10  Preto sa ho pýtali: „Ako to, že teraz vidíš?“ 11  Odpovedal im: „Človek, ktorého volajú Ježiš, urobil blato, potrel mi ním oči a povedal mi: ‚Choď k Siloamu a umy sa.‘+ A tak som šiel, umyl som sa a získal som zrak.“ 12  „Kde je ten človek?“ spýtali sa. Povedal im: „Neviem.“ 13  A tak toho muža, ktorý bol predtým slepý, zaviedli k farizejom. 14  V ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči,+ bol sabat.+ 15  Aj farizeji sa ho spýtali, ako získal zrak. Odpovedal im: „Dal mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ 16  Nato niektorí farizeji povedali: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sabat.“+ Iní vraveli: „Ako môže hriešnik robiť také zázraky?“+ A vznikla medzi nimi roztržka.+ 17  A znovu sa spýtali toho slepého: „Čo o ňom hovoríš ty? Veď tebe otvoril oči.“ „Je to prorok,“ odpovedal. 18  Židia však neuverili, že bol slepý a získal zrak, a tak si zavolali jeho rodičov 19  a spýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ 20  Jeho rodičia odpovedali: „Je to náš syn a narodil sa slepý. 21  Ale nevieme, ako je možné, že teraz vidí, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Spýtajte sa jeho. Je dospelý, nech hovorí sám za seba.“ 22  Povedali to preto, lebo sa báli Židov.+ Židia sa totiž dohodli, že každý, kto by ho uznal ako Krista, bude vylúčený zo synagógy.+ 23  To bol dôvod, prečo jeho rodičia povedali: „Je dospelý. Spýtajte sa jeho.“ 24  Preto toho človeka, ktorý bol slepý, zavolali po druhý raz a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu!* My vieme, že ten človek je hriešnik.“ 25  Odpovedal: „Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím.“ 26  Spýtali sa ho: „Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?“ 27  „Už som vám to povedal,“ namietal. „Ale vy ste nepočúvali. Prečo to chcete počuť znovu? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28  Keď to počuli, pohŕdavo mu povedali: „Ty si jeho učeník! My sme učeníkmi Mojžiša. 29  Vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je.“ 30  „To je naozaj čudné, že neviete, odkiaľ je, a pritom mi otvoril oči,“ odpovedal im ten človek. 31  „Vieme, že Boh nevypočuje hriešnikov,+ ale ak je niekto bohabojný a koná jeho vôľu, toho vypočuje.+ 32  Oddávna nebolo počuť, že by niekto otvoril oči slepému od narodenia. 33  Keby tento človek nebol od Boha, nič také by nemohol urobiť.“+ 34  Odpovedali mu: „Ty si sa narodil celý v hriechoch a chceš nás poučovať?“ A vyhodili ho.+ 35  Ježiš sa dozvedel, že ho vyhodili, a keď ho našiel, povedal: „Veríš v Syna človeka?“ 36  „A kto je to, pane?“ opýtal sa. „Povedz mi, aby som v neho mohol uveriť.“ 37  „Už si ho videl,“ povedal mu Ježiš. „Je to ten, ktorý sa s tebou rozpráva.“ 38  „Verím, Pane!“ zvolal a poklonil sa mu.* 39  Potom Ježiš povedal: „Prišiel som do sveta, aby boli ľudia posúdení: aby tí, ktorí nevidia, videli+ a tí, ktorí vidia, oslepli.“+ 40  Počuli to farizeji, ktorí boli v jeho blízkosti, a opýtali sa ho: „Chceš povedať, že aj my sme slepí?“ 41  Ježiš im povedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale pretože hovoríte: ‚Vidíme,‘ váš hriech zostáva.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „Siloe“.
Al.: „Vyznaj pred Bohom pravdu.“
Al. „vzdal mu poctu“.