Evanjelium Jána 7:1–52

7  Keďže sa Židia snažili Ježiša zabiť,+ nechcel ísť do Judey, ale zdržiaval sa v Galilei.  Blížil sa však židovský Sviatok stánkov,+  a tak mu jeho bratia+ povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré robíš.   Lebo nikto nerobí nič potajomky, pokiaľ chce byť verejne známy. Ak robíš tieto veci, ukáž sa svetu.“  Jeho bratia v neho totiž neverili.+  Preto im Ježiš povedal: „Môj čas ešte neprišiel,+ ale vy môžete ísť kedykoľvek.  Svet nemá dôvod nenávidieť vás, ale mňa nenávidí, lebo svedčím o tom, že jeho skutky sú zlé.+  Vy choďte na sviatok. Ja ešte nepôjdem, lebo môj čas ešte nenastal.“+  To im povedal a zostal v Galilei. 10  Keď však jeho bratia odišli na sviatok, odišiel tam aj on, no nie verejne, ale potajomky. 11  Židia ho cez sviatok hľadali a pýtali sa: „Kde je?“ 12  A medzi ľuďmi sa o ňom veľa šepkalo. Jedni hovorili: „Je to dobrý človek.“ Iní hovorili: „Nie je, zvádza ľudí.“+ 13  Ale nikto o ňom nehovoril verejne, lebo sa báli Židov.+ 14  Keď uplynula polovica sviatku, Ježiš vošiel do chrámu a vyučoval. 15  Židia sa čudovali a hovorili: „Ako to, že ten človek tak dobre pozná Písmo,*+ keď nechodil do škôl?“*+ 16  Ježiš im na to povedal: „Čo učím, nepochádza odo mňa, ale od toho, ktorý ma poslal.+ 17  Ak niekto túži konať jeho vôľu, spozná, či to, čo učím, je od Boha+ alebo hovorím sám od seba. 18  Kto hovorí sám od seba, usiluje sa o vlastnú slávu. Kto sa však usiluje o slávu toho, ktorý ho poslal,+ hovorí pravdu a nie je v ňom nič falošné. 19  Nedal vám Mojžiš Zákon?+ Nikto z vás však Zákon neposlúcha. Prečo sa ma snažíte zabiť?“+ 20  Ľudia mu odpovedali: „Si posadnutý démonom. Kto sa ťa snaží zabiť?“ 21  Ježiš im odpovedal: „Vykonal som jeden skutok a všetci ste prekvapení. 22  Ale zamyslite sa: Mojžiš vám dal zákon o obriezke+ – hoci tá nepochádza z čias Mojžiša, ale z čias patriarchov+ – a vy obrezávate človeka v sabat. 23  Keď vy obrezávate človeka v sabat, aby nebol porušený Mojžišov Zákon, prečo sa na mňa hneváte, že som v sabat uzdravil človeka?+ 24  Prestaňte súdiť podľa zdania, súďte spravodlivo.“+ 25  Vtedy niektorí obyvatelia Jeruzalema začali hovoriť: „Nie je to ten, ktorého chcú zabiť?+ 26  Ale veď hovorí verejne a nikto mu nič nepovie. Žeby naši vodcovia prišli k záveru, že je to Kristus? 27  Lenže keď príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. Ale o tomto vieme, odkiaľ je.“+ 28  Ježiš teda pri vyučovaní v chráme zvolal: „Vy všetci ma poznáte a viete, odkiaľ som. Neprišiel som sám od seba.+ Ten, ktorý ma poslal, skutočne existuje, ale vy ho nepoznáte.+ 29  Ja ho poznám,+ lebo prichádzam od neho. To on ma vyslal.“ 30  Preto ho chceli zadržať,+ ale ani sa ho nedotkli, lebo ešte neprišiel jeho čas.+ 31  Mnohí ľudia však v neho uverili.+ Hovorili: „Keď príde Kristus, bude azda robiť viac zázrakov* ako tento človek?“ 32  Keď farizeji počuli, čo si o ňom ľud šepká, spolu s hlavnými kňazmi poslali stráže, aby ho chytili.* 33  Vtedy Ježiš povedal: „Budem s vami ešte chvíľu a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.+ 34  Budete ma hľadať, ale nenájdete ma. A tam, kde budem, nemôžete prísť.“+ 35  Preto si Židia medzi sebou hovorili: „Kam chce ísť, že ho nebudeme môcť nájsť? Chce ísť k Židom rozptýleným medzi Grékmi a učiť Grékov? 36  Čo tým myslel, keď povedal: ‚Budete ma hľadať, ale nenájdete ma, a tam, kde budem, nemôžete prísť‘?“ 37  V posledný deň sviatku,+ v ten najvýznamnejší, Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a pije.+ 38  Na tom, kto vo mňa uverí, sa splnia slová z Písma: ‚Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.‘“+ 39  To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, ktorí v neho uveria. Vtedy ešte nedostali ducha,+ lebo Ježiš ešte nebol oslávený.+ 40  Niektorí zo zástupu, ktorí počuli tieto slová, hovorili: „To je naozaj ten prorok.“+ 41  Iní hovorili: „Je to Kristus.“+ Ale niektorí sa pýtali: „Má azda Kristus prísť z Galiley?+ 42  Veď v Písme sa hovorí, že Kristus má byť Dávidovým potomkom+ a má pochádzať z Betlehema,+ z dediny, odkiaľ bol Dávid.“+ 43  Preto sa ľudia začali v názore naňho rozchádzať. 44  Niektorí z nich ho chceli chytiť,* ale nakoniec sa ho nikto ani nedotkol. 45  Potom sa stráže vrátili k hlavným kňazom a farizejom. Tí sa ich spýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46  „Žiaden človek nikdy nehovoril ako tento,“+ odpovedali stráže. 47  Vtedy im farizeji povedali: „Aj vy ste boli zvedení? 48  Uveril v neho azda niekto z našich vodcov alebo z farizejov?+ 49  Uveril len tento zástup, ktorý nepozná Zákon. Sú prekliati.“ 50  Nikodém, ktorý za ním predtým prišiel a bol jedným z farizejov, im povedal: 51  „Nehovorí náš Zákon, že človeka treba najprv vypočuť a zistiť, čo robí, a až potom ho súdiť?“+ 52  Odpovedali mu: „Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že z Galiley nemá prísť žiaden prorok.“*

Poznámky pod čiarou

Dosl. „spisy“.
Čiže do rabínskych škôl.
Al. „znamení“.
Al. „zatkli“.
Al. „zatknúť“.
Viaceré uznávané staroveké rukopisy neobsahujú časť od 53. verša po 11. verš 8. kapitoly.